Община Генерал Тошево
Актуално!
Община Генерал Тошево с нов сайт
Община Генерал Тошево има разработен нов сайт, който може...
Генерал Тошево отново с дарение за кампанията „Капачки за благотворителност – МБАЛ-Добрич“
Около половин тон пластмасови капачки и пластмасови бутилки, събирани...
Община Генерал Тошево с нов сайт
Стартира новият сайт на Община Генерал Тошево. Той ще...
Пленер по живопис „Бялата лястовица“ се провежда за трета поредна година в село Красен
Между 21 и 27 юни в село Красен се...
Митрополит Йоан освети втори параклис в община Генерал Тошево
В събота, 20 юни, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан...
Продължава предоставянето на услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Въпреки обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с...
Предстоящо събитие
Утре, 20 юни, ще се  освети новият параклис, носещ...
Лица в трудоспособна възраст се обучават за озеленители и строители
Във връзка със  сключен  Административен договор за предоставяне на...
Предстои преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
На 16 юни в Община Генерал Тошево се проведе...
Пленер по живопис

Разни

петък, юни 12, 2020

„Изпълнение на мерки за комуникация и информация по проект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци – гр.Генерал Тошево”, финансиран от „ОПОС 2014-2020“ по процедура чрез директно предоставяне BG BG16M10P002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ в три обособени позиции“

петък, юни 12, 2020

„Ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции“

сряда, юни 10, 2020

Съобщение, ВиК

Днес, 10 юни,  водоподаването ще бъде преустановено/нарушено до отстраняване на аварии в град Генерал Тошево – ул. „Янтра“, село Конаре и село Писарово. Поради присъединяване към нов водопровод по ул. „В. Койчев“, град Генерал Тошево ще бъде...

понеделник, юни 1, 2020

Съобщение на ВиК

Днес, 1 юни,  водоподаването ще бъде преустановено/нарушено до отстраняване на аварии в село Житен и село Бежаново.

четвъртък, май 28, 2020

„Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на детски градини в гр. Генерал Тошево по обособени позиции“

сряда, май 27, 2020

„СМР на обект : „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Генерал Тошево”, финансиран от „ОПОС 2014-2020“ по процедура чрез директно предоставяне BG BG16M10P002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“

   

вторник, май 26, 2020

Доставка на горива за отоплителен сезон 2020-2021год. за нуждите на Община Генерал Тошево

четвъртък, май 21, 2020

Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП

сряда, май 20, 2020

Упражняване на строителен надзор на обект:„Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Генерал Тошево”, финансиран от „ОПОС 2014-2020“ по процедура чрез директно предоставяне BG BG16M10P002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“

понеделник, май 18, 2020

„Външна техническа помощ за организация и управление на проект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци – гр.Генерал Тошево”, финансиран от „ОПОС 2014-2020“ по процедура чрез директно предоставяне BG BG16M10P002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“

понеделник, май 4, 2020

„Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на детски градини в гр. Генерал Тошево по обособени позиции“ – Прекратена

сряда, април 22, 2020

„Доставка на природен газ- метан и бензин за зареждане на моторни превозни средства на Община Генерал Тошево”

вторник, април 21, 2020

Уведомления за третиране на земеделски площи

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности – Христо Хинев

четвъртък, април 16, 2020

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ИЛИЯ ЯНКОВ АТАНАСОВ дата на сваляне на съобщението  30.04.2020 г.

четвъртък, април 16, 2020

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ дата на сваляне на съобщението  30.04.2020 г.

четвъртък, април 16, 2020

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ ДУРАДЖИ дата на сваляне на съобщението  30.04.2020 г.

четвъртък, април 16, 2020

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ЗАРКО ИВАЙЛОВ ЯНКОВ дата на сваляне на съобщението  30.04.2020 г.

четвъртък, април 16, 2020

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до НИКОЛАЙ РУМЕНОВ МАРИНОВ дата на сваляне на съобщението  30.04.2020 г.

четвъртък, април 16, 2020

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ИВАНОВ дата на сваляне на съобщението  30.04.2020 г.

четвъртък, април 16, 2020

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до АТАНАС НИКОЛОВ АТАНАСОВ дата на сваляне на съобщението  30.04.2020 г.

четвъртък, април 16, 2020

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до КРАСИМИР ДЕМИРЕВ ГЕОРГИЕВ дата на сваляне на съобщението  30.04.2020 г.

четвъртък, април 16, 2020

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до КООПЕРАЦИЯ РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАРКООП дата на сваляне на съобщението  30.04.2020 г.

четвъртък, април 16, 2020

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до АНАТОМИК ЕООД дата на сваляне на съобщението  30.04.2020 г.

четвъртък, април 16, 2020

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до СНАГЕЗАБАГ ЕООД дата на сваляне на съобщението  30.04.2020 г.

петък, март 20, 2020

„Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: “Основен ремонт и обновяване на Спортна зала към СУ „Н.Й.Вапцаров – етап 2, находящ се на ул.”Васил Априлов” №9, УПИ VII- училище, кв. 85, по плана на гр. Генерал Тошево ”, по проект „Красива България”

Page 1 of 27 1 2 3 4 5 6 27

Top