Община Генерал Тошево
Актуално!
Община Генерал Тошево с нов сайт
Община Генерал Тошево има разработен нов сайт, който може...
Генерал Тошево отново с дарение за кампанията „Капачки за благотворителност – МБАЛ-Добрич“
Около половин тон пластмасови капачки и пластмасови бутилки, събирани...
Община Генерал Тошево с нов сайт
Стартира новият сайт на Община Генерал Тошево. Той ще...
Пленер по живопис „Бялата лястовица“ се провежда за трета поредна година в село Красен
Между 21 и 27 юни в село Красен се...
Митрополит Йоан освети втори параклис в община Генерал Тошево
В събота, 20 юни, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан...
Продължава предоставянето на услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Въпреки обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с...
Предстоящо събитие
Утре, 20 юни, ще се  освети новият параклис, носещ...
Лица в трудоспособна възраст се обучават за озеленители и строители
Във връзка със  сключен  Административен договор за предоставяне на...
Предстои преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
На 16 юни в Община Генерал Тошево се проведе...
Пленер по живопис

Разни

петък, март 20, 2020

„Ремонтно-възстановителни работи на общински сгради, съоръжения, прилежащи площи и тротоари на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”

вторник, март 17, 2020

„Упражняване на строителен надзор за нуждите на Община Генерал Тошево за обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО УЛИЦА „ВАСИЛ АЛЕКСИЕВ“ ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО“

вторник, март 17, 2020

„Упражняване на строителен надзор за нуждите на Община Генерал Тошево за обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО УЛИЦА „ВАСИЛ АЛЕКСИЕВ“ ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО“ – ПРЕКРАТЕНА

петък, март 13, 2020

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до АНКА ВЕЛИКОВА ИВАНОВА дата на сваляне на съобщението  27.03.2020 г.

петък, март 13, 2020

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ХЕПИ ПИПЪЛ ЕООД дата на сваляне на съобщението  27.03.2020 г.

петък, март 6, 2020

„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг, по обособени позиции” по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”, Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

петък, март 6, 2020

Изпълнение на строителни и монтажни работи по проектно предложение: „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в Община Генерал Тошево“ по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”, Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

петък, февруари 28, 2020

Строителни дейности по улица „Васил Алексиев“, гр. Генерал Тошево

четвъртък, февруари 27, 2020

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ПРЕСТИДЖИС ПРОПЪРТИС ООД дата на сваляне на съобщението  12.03.2020 г.

четвъртък, февруари 27, 2020

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ТЕМЕНУЖКА АТАНАСОВА ИВАНОВА дата на сваляне на съобщението  12.03.2020 г.

четвъртък, февруари 27, 2020

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ГАНЕВА дата на сваляне на съобщението  12.03.2020 г.

четвъртък, февруари 27, 2020

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ГАНЕВА дата на сваляне на съобщението  12.03.2020 г.

четвъртък, февруари 27, 2020

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до МЛАДЕН КОСТАДИНОВ МАЛЧЕВ дата на сваляне на съобщението  12.03.2020 г.

четвъртък, февруари 27, 2020

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ВЕСЕЛИНА КАМЕНОВА ВАСИЛЕВА дата на сваляне на съобщението  12.03.2020 г.

четвъртък, февруари 27, 2020

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до АСЕН АЛЕКСИЕВ ВАЛЕНТИНОВ дата на сваляне на съобщението  12.03.2020 г.

четвъртък, февруари 27, 2020

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ХАРДИ ДЖОАН дата на сваляне на съобщението  12.03.2020 г.

четвъртък, февруари 27, 2020

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до АСЕН АНГЕЛОВ ХРИСТОВ дата на сваляне на съобщението  12.03.2020 г.

четвъртък, февруари 27, 2020

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до АНГЕЛ КИРОВ ХАДЖИЕВ дата на сваляне на съобщението  12.03.2020 г.

понеделник, февруари 3, 2020

Фоторазказ на празничения концерт по случай 60 години град Генерал Тошево

понеделник, февруари 3, 2020

Осъществяване на авторски надзор по проект: Обновяване, ремонт и реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ „Христо Смирненски“ в УПИ I-училище, квартал 124 по ПРЗ на град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич

вторник, януари 21, 2020

“Осъществяване на авторски надзор на проект „Рехабилитация на улица „Васил Алексиев“, гр. Генерал Тошево“

вторник, януари 21, 2020

Осъществяване на авторски надзор на проекти „Реконструкция на част от уличната мрежа на с. Люляково”- етап I- ул. „Втора” и „Реконструкция на част от уличната мрежа на с. Кардам”- етап I- ул. „Антимовски Хан

понеделник, януари 20, 2020

„Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с. Спасово, с. Кардам и с. Люляково, Община Генерал Тошево“

четвъртък, януари 16, 2020

„Доставка на течни горива и смазочни материали за зареждане на моторни превозни средства на Община Генерал Тошево”

четвъртък, януари 16, 2020

„Консултантски услуги за упражняване на независим строителен надзор на обект: „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на Община Генерал Тошево “

Page 2 of 27 1 2 3 4 5 6 7 27

Top