Община Генерал Тошево
Актуално!
Община Генерал Тошево с нов сайт
Община Генерал Тошево има разработен нов сайт, който може...
Генерал Тошево отново с дарение за кампанията „Капачки за благотворителност – МБАЛ-Добрич“
Около половин тон пластмасови капачки и пластмасови бутилки, събирани...
Община Генерал Тошево с нов сайт
Стартира новият сайт на Община Генерал Тошево. Той ще...
Пленер по живопис „Бялата лястовица“ се провежда за трета поредна година в село Красен
Между 21 и 27 юни в село Красен се...
Митрополит Йоан освети втори параклис в община Генерал Тошево
В събота, 20 юни, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан...
Продължава предоставянето на услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Въпреки обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с...
Предстоящо събитие
Утре, 20 юни, ще се  освети новият параклис, носещ...
Лица в трудоспособна възраст се обучават за озеленители и строители
Във връзка със  сключен  Административен договор за предоставяне на...
Предстои преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
На 16 юни в Община Генерал Тошево се проведе...
Пленер по живопис

Разни

вторник, януари 14, 2020

„Консултантски услуги за упражняване на независим строителен надзор на обект: „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на Община Генерал Тошево “ – Прекратена

вторник, януари 14, 2020

Осъществяване на авторски надзор по проект: Обновяване, ремонт и реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ „Христо Смирненски“ в УПИ I-училище, квартал 124 по ПРЗ на град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич – прекратена

понеделник, януари 13, 2020

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до МИРОСЛАВ ХАРАЛАМБИЕВ СТАНЧЕВ дата на сваляне на съобщението  27.01.2020 г.

понеделник, януари 13, 2020

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до МИХАИЛ ЗЛАТЕВ МИХАЙЛОВ дата на сваляне на съобщението  27.01.2020 г.

понеделник, януари 13, 2020

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до МИХАИЛ ЗЛАТЕВ МИХАЙЛОВ дата на сваляне на съобщението  27.01.2020 г.

понеделник, януари 13, 2020

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ПЮЕШ ЖАН-КЛОД БЕРНАРД дата на сваляне на съобщението  27.01.2020 г.

понеделник, януари 13, 2020

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ЙОВКА ДОЧЕВА ЖЕЧЕВА дата на сваляне на съобщението  27.01.2020 г.

вторник, януари 7, 2020

“Упражняване на авторски надзор за обект: „Реконструкция и обновяване на народно читалище „Отец Паисий – 1897 г. – с. Спасово по проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“

вторник, януари 7, 2020

„Упражняване на авторски надзор за обект: „Реконструкция и обновяване на народно читалище „Пробуда – 1941“ – село Кардам по проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“

понеделник, декември 30, 2019

„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на община Генерал Тошево по обособени позиции: Обособена позиция №1: “Рехабилитация на улица „Васил Алексиев“, град Генерал Тошево“; Обособена позиция №2: “Реконструкция на улица „Втора“ в с. ЛЮЛЯКОВО“ и Обособена позиция №3: „Реконструкция на улица „Антимовски хан“ в с. КАРДАМ“

Документация

четвъртък, декември 12, 2019

„Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. 1 – 5 и ал. 2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на територията на град Генерал Тошево по обособени позиции“

петък, декември 6, 2019

„Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. 1 – 5 и ал. 2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на територията на град Генерал Тошево по обособени позиции“ – прекратена

петък, декември 6, 2019

„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на община Генерал Тошево по обособени позиции: Обособена позиция №1: “Рехабилитация на улица „Васил Алексиев“, град Генерал Тошево“; Обособена позиция №2: “Реконструкция на улица „Втора“ в с. ЛЮЛЯКОВО“ и Обособена позиция №3: „Реконструкция на улица „Антимовски хан“ в с. КАРДАМ“ – прекратена

понеделник, декември 2, 2019

„Реконструкция и обновяване на народно читалище „Отец Паисий – 1897 г. – с. Спасово по проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923/31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“

четвъртък, ноември 28, 2019

„Упражняване на строителен надзор за обект: “Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Генерал Тошево”

четвъртък, ноември 28, 2019

„Доставка на абонаменти карти за междуселищен транспорт по маршрутни разписания по линии от областна транспортна схема за нуждите на Община Генерал Тошево “

понеделник, ноември 25, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до СТИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛОВ дата на сваляне на съобщението  09.12.2019 г.

понеделник, ноември 25, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до КРАСИМИР ГАНЧЕВ СТОЙКОВ дата на сваляне на съобщението  09.12.2019 г.

понеделник, ноември 25, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до СТЕФКА ИВАНОВА АНТОНОВА дата на сваляне на съобщението  09.12.2019 г.

понеделник, ноември 25, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ИВЕЛИВ ГАНЧЕВ СТОЙКОВ дата на сваляне на съобщението  09.12.2019 г.

понеделник, ноември 25, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до Пламен Желязков Панчев дата на сваляне на съобщението  09.12.2019 г.

понеделник, ноември 11, 2019

„Упражняване на строителен надзор на строителни обекти по проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“

„Упражняване на строителен надзор на строителни обекти по проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A...

четвъртък, октомври 31, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до Пламен Желязков Панчев дата на сваляне на съобщението  14.11.2019 г.

сряда, октомври 30, 2019

„Зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа в Община Генерал Тошево по обособени позиции”

понеделник, октомври 21, 2019

„Строителни дейности по проект Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 по обособени позиции“:

Обособена позиция №1: „Реконструкция и обновяване на народно читалище „Пробуда – 1941“ – село Кардам по проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018...

Page 3 of 27 1 2 3 4 5 6 7 8 27

Top