Община Генерал Тошево
Актуално!
Община Генерал Тошево с нов сайт
Община Генерал Тошево има разработен нов сайт, който може...
Генерал Тошево отново с дарение за кампанията „Капачки за благотворителност – МБАЛ-Добрич“
Около половин тон пластмасови капачки и пластмасови бутилки, събирани...
Община Генерал Тошево с нов сайт
Стартира новият сайт на Община Генерал Тошево. Той ще...
Пленер по живопис „Бялата лястовица“ се провежда за трета поредна година в село Красен
Между 21 и 27 юни в село Красен се...
Митрополит Йоан освети втори параклис в община Генерал Тошево
В събота, 20 юни, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан...
Продължава предоставянето на услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Въпреки обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с...
Предстоящо събитие
Утре, 20 юни, ще се  освети новият параклис, носещ...
Лица в трудоспособна възраст се обучават за озеленители и строители
Във връзка със  сключен  Административен договор за предоставяне на...
Предстои преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
На 16 юни в Община Генерал Тошево се проведе...
Пленер по живопис

Разни

четвъртък, октомври 17, 2019

„Консултантски услуги по управление на проект: „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на Община Генерал Тошево“

вторник, октомври 15, 2019

Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции

петък, октомври 11, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до СЛАВЧО КОСТАДИНОВ РУСЕВ дата на сваляне на съобщението  25.10.2019 г.

петък, октомври 11, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до СЛАВЧО КОСТАДИНОВ РУСЕВ дата на сваляне на съобщението  25.10.2019 г.

петък, октомври 11, 2019

„Проектиране и авторски надзор на съществуващ водопровод, изграждане на канализация и проучване на съществуваща канализация на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”: Обособена позиция 1: „Изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор на съществуващ водопровод по улица „Васил Алексиев”, гр. Генерал Тошево”; Обособена позиция 2: „Проучване на съществуваща канализация, изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор за изграждане на канализация на територията на Община Генерал Тошево ”

петък, октомври 11, 2019

Строителни дейности по проект Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 по обособени позиции“

понеделник, октомври 7, 2019

„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции“ – изтекъл срок

четвъртък, октомври 3, 2019

„Строителни дейности по проект Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 по обособени позиции“ – изтекъл срок

вторник, октомври 1, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ЯНКО МИТЕВ АТАНАСОВ дата на сваляне на съобщението  15.10.2019 г.

вторник, октомври 1, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ЗЕКЕРИЯ РИЗА АХМЕД дата на сваляне на съобщението  15.10.2019 г.

вторник, октомври 1, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до РАДОСЛАВ ЗДРАВКОВ РАДОСЛАВОВ дата на сваляне на съобщението  15.10.2019 г.

вторник, октомври 1, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КОНЯРОВ дата на сваляне на съобщението  15.10.2019 г.

вторник, октомври 1, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до КИРЧО ИЛИЕВ КИРЧЕВ дата на сваляне на съобщението  15.10.2019 г.

вторник, октомври 1, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до МАРИЯНА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА дата на сваляне на съобщението  15.10.2019 г.

вторник, октомври 1, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до МИРОСЛАВ ДЯКОВ МИХАЙЛОВ  дата на сваляне на съобщението  15.10.2019 г.

понеделник, септември 30, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ЖУРНАЛОВ  дата на сваляне на съобщението  14.10.2019 г.

понеделник, септември 30, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до КРАСИМИР ВЕЛИКОВ КОСТАДИНОВ дата на сваляне на съобщението  14.10.2019 г.

понеделник, септември 30, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ дата на сваляне на съобщението  14.10.2019 г.

понеделник, септември 30, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до РАДИНА БАЛЧЕВА АТАНАСОВА  дата на сваляне на съобщението  14.10.2019 г.

понеделник, септември 30, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ГАЛИН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ  дата на сваляне на съобщението  14.10.2019 г.

понеделник, септември 30, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ЖИВКО ГЕОРГИЕВ СИВКОВ  дата на сваляне на съобщението  14.10.2019 г.

понеделник, септември 30, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ГАЛИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ  дата на сваляне на съобщението  14.10.2019 г.

понеделник, септември 30, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до Демирка Добрева Стоянова  дата на сваляне на съобщението  14.10.2019 г.

понеделник, септември 16, 2019

„Строително-монтажни работи по проект „Обновяване, ремонт и реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ „Христо Смирненски“ в УПИ I-училище, квартал 124 по ПРЗ на гр. Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич“

понеделник, септември 16, 2019

„Осъществяване на строителен надзор по проект „Обновяване, ремонт и реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ „Христо Смирненски“ в УПИ I-училище, квартал 124 по ПРЗ на гр. Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич“

Page 4 of 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 27

Top