Община Генерал Тошево
Актуално!
Община Генерал Тошево с нов сайт
Община Генерал Тошево има разработен нов сайт, който може...
Генерал Тошево отново с дарение за кампанията „Капачки за благотворителност – МБАЛ-Добрич“
Около половин тон пластмасови капачки и пластмасови бутилки, събирани...
Община Генерал Тошево с нов сайт
Стартира новият сайт на Община Генерал Тошево. Той ще...
Пленер по живопис „Бялата лястовица“ се провежда за трета поредна година в село Красен
Между 21 и 27 юни в село Красен се...
Митрополит Йоан освети втори параклис в община Генерал Тошево
В събота, 20 юни, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан...
Продължава предоставянето на услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Въпреки обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с...
Предстоящо събитие
Утре, 20 юни, ще се  освети новият параклис, носещ...
Лица в трудоспособна възраст се обучават за озеленители и строители
Във връзка със  сключен  Административен договор за предоставяне на...
Предстои преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
На 16 юни в Община Генерал Тошево се проведе...
Пленер по живопис

Разни

вторник, септември 10, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до Екатерина-Питер ЕООД  дата на сваляне на съобщението  24,09,2019 .

вторник, септември 10, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до АЛФАЗЕОН ООД  дата на сваляне на съобщението  24,09,2019 г.

вторник, септември 10, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до АЛФАЗЕОН ООД  дата на сваляне на съобщението  24,09,2019 г.

вторник, септември 10, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ЗЛАТКА ДЕМИРЕВА БОЖИЛОВА дата на сваляне на съобщението  24,09,2019 г.

вторник, септември 10, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до СВЕТЛА БОНЧЕВА КИРИЛОВА дата на сваляне на съобщението 24,09,2019 г.

вторник, септември 10, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до КУУН ЕООД дата на сваляне на съобщението 24,09,2019

вторник, септември 10, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ПАУЛА ГОРДЪН ЕООД дата на сваляне на съобщението 24,09,2019

вторник, септември 10, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до МИКМАК 1 ЕООД дата на сваляне на съобщен

вторник, септември 10, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ГИНКА ГЕОРГИЕВА СТАНЕВА дата на сваляне на съобщен

вторник, септември 10, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до АНГЕЛ АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ дата на сваляне на съобщението 24.09.2019 г.

четвъртък, август 29, 2019

Обновяване и развитие на прилежащ район на Исторически музей- Генерал Тошево по проект: ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020

Обновяване и развитие на прилежащ район на Исторически музей- Генерал Тошево по проект: ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020

понеделник, август 5, 2019

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на сгради в гр.Генерал Тошево, във връзка с проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж”2014-2020”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР, по обособени позиции”

четвъртък, август 1, 2019

„Доставка и монтаж на контейнери и автоспирка на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”

вторник, юли 23, 2019

„Доставка на гардероби и маси за нуждите на Ученическо общежитие -гр. Генерал Тошево”

понеделник, юли 22, 2019

„Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обекти – обществени сгради в гр.Генерал Тошево, по Оперативна програма „Рeгиoни в растеж ”2014-2020 г., по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ по три обособени позиции“

четвъртък, юли 18, 2019

„Упражняване на авторски надзор по обособени позиции“

четвъртък, юли 18, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до Динрит Синан Идает дата на сваляне на съобщението 01-08-2019 г.

четвъртък, юли 18, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ПАУЛА ГОРДЪН ЕООД дата на сваляне на съобщението 01-08-2019 г.

четвъртък, юли 18, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до МАРИЯ ПЕТРОВА НЕШЕВА дата на сваляне на съобщението 01-08-2019 г.

четвъртък, юли 18, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ЮСМЕН ЕТЕМ ЯШАР дата на сваляне на съобщението 01-08-2019 г.

четвъртък, юли 18, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ ДОНЧЕВ дата на сваляне на съобщението 01-08-2019 г.

сряда, юли 17, 2019

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканска и областна транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания на Община Генерал Тошево, по обособени позиции”

понеделник, юли 15, 2019

„Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг, във връзка с проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР, по обособени позиции“

понеделник, юли 15, 2019

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, по обособени позиции”

петък, юли 12, 2019

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Благоустрояване вътрешно квартално пространство кв.35 гр. Генерал Тошево“

Page 5 of 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27

Top