Община Генерал Тошево
Актуално!
Община Генерал Тошево с нов сайт
Община Генерал Тошево има разработен нов сайт, който може...
Генерал Тошево отново с дарение за кампанията „Капачки за благотворителност – МБАЛ-Добрич“
Около половин тон пластмасови капачки и пластмасови бутилки, събирани...
Община Генерал Тошево с нов сайт
Стартира новият сайт на Община Генерал Тошево. Той ще...
Пленер по живопис „Бялата лястовица“ се провежда за трета поредна година в село Красен
Между 21 и 27 юни в село Красен се...
Митрополит Йоан освети втори параклис в община Генерал Тошево
В събота, 20 юни, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан...
Продължава предоставянето на услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Въпреки обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с...
Предстоящо събитие
Утре, 20 юни, ще се  освети новият параклис, носещ...
Лица в трудоспособна възраст се обучават за озеленители и строители
Във връзка със  сключен  Административен договор за предоставяне на...
Предстои преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
На 16 юни в Община Генерал Тошево се проведе...
Пленер по живопис

Разни

вторник, май 28, 2019

„Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с. Спасово, с. Кардам и с. Люляково, Община Генерал Тошево“

понеделник, май 27, 2019

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Благоустрояване вътрешно квартално пространство кв.35 гр. Генерал Тошево“

петък, май 17, 2019

8.Доставка на обзавеждане по проект: „Изграждане, реконструкция и ремонт на публична инфраструктура за отдих, култура и туризъм, находяща се в ПИ с идн. 34045.54.222 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Йовков, Община Генерал Тошево“ по процедура BG06RDNP001-19.144 МИГ БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО” по ПРСР 2014-2020

петък, май 17, 2019

7.Строително-монтажни работи по проект: „Изграждане, реконструкция и ремонт на публична инфраструктура за отдих, култура и туризъм, находяща се в ПИ с идн. 34045.54.222 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Йовков, Община Генерал Тошево“ по процедура BG06RDNP001-19.144 МИГ БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО” по ПРСР 2014-2020

четвъртък, май 16, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ГЮЛДЕНУР САЛИМОВА МУСТАФА дата на сваляне на съобщението 30-05-2019 г.

четвъртък, май 16, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до СЮЛЕЙМАН ЮСМЕН МУСТАФА дата на сваляне на съобщението 30-05-2019 г.

четвъртък, май 16, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до КОСТА ФИЛИПОВ КОСТОВ дата на сваляне на съобщението 30-05-2019 г.

четвъртък, май 16, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до НАТАЛИЯ ФИЛИПОВА КОСТОВА дата на сваляне на съобщението 30-05-2019 г.

четвъртък, май 9, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА дата на сваляне на съобщението 23-05-2019 г.

четвъртък, май 9, 2019

„Ремонт тротоари по ул. ”Димитър Благоев” в участъка от ул. ”Патриарх Евтимий” до ул. ”П. Д. Петков” – дясно”

сряда, май 8, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ВАЛЕНТИНА ВАРСАМОВА КАСАБОВА-ДИМИТРОВА дата на сваляне на съобщението 22-05-2019 г.

сряда, май 8, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ДИМИТЪР СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ дата на сваляне на съобщението 22-05-2019 г.

сряда, май 8, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до АНДРИАН ДИМОВ АНДРЕЕВ дата на сваляне на съобщението 22-05-2019 г.

сряда, май 8, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до СОФИЙКА КАЛЕВА РАДЕВА дата на сваляне на съобщението 22-05-2019 г.

сряда, май 8, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ДИЯН ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ дата на сваляне на съобщението 22-05-2019 г.

петък, април 26, 2019

ЗАПОВЕД ЗА СПИРАНЕ ПОДАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВОДА ЗА ПИТЕЙНОБИТОВИ ЦЕЛИ В КВ. ПАСТИР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ДОБРИЧ Изх. №РД-03-3/25.04.2019 г. ДО „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ” АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ТОДОР ИЛИЕВ ГИКИНСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР. ДОБРИЧ, БУЛ. ТРЕТИ МАРТ, №59 КОПИЕ:...

понеделник, април 22, 2019

Свободни работни места в област Добрич към 22 април 2019 г.

В прикачен файл към публикацията е приложена последната информация за свободните работни места обявени в област Добрич. Обявени са работни места в различни сфери. ИНФОРМАЦИЯ: ДБТ Генерал Тошево ет.1, стая№ 1 или на телефон:05731/45-15

понеделник, април 15, 2019

„Събиране и извозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Генерал Тошево, почистване на териториите за обществено ползване в гр. Генерал Тошево по обособени позиции”

„Събиране и извозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Генерал Тошево, почистване на териториите за обществено ползване в гр. Генерал Тошево по обособени позиции”: Обособена позиция №1-„Събиране и извозване на твърди битови...

петък, април 5, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до СТОЯНКА ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВА дата на сваляне на съобщението 19-04-2019 г.

петък, април 5, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до ЕФРАЙМ ОСМАН АСАН дата на сваляне на съобщението 19-04-2019 г.

петък, април 5, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до АНЕЛИЯ ЮЛИЯНОВА КОСТОВА дата на сваляне на съобщението 19-04-2019 г.

петък, април 5, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до АНЕЛИЯ ЮЛИЯНОВА КОСТОВА дата на сваляне на съобщението 19-04-2019 г.

петък, април 5, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до МАРТИН МИНЧЕВ МАРИНОВ дата на сваляне на съобщението 19-04-2019 г.

петък, април 5, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до МЕХМЕД ИЛЯЗОВ АЛИЕВ дата на сваляне на съобщението 19-04-2019 г.

петък, април 5, 2019

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК до РОБЪРТС КРИСТИН КАРОЛ дата на сваляне на съобщението 19-04-2019 г.

Page 7 of 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 27

Top