Община Генерал Тошево
Актуално!
Община Генерал Тошево с нов сайт
Община Генерал Тошево има разработен нов сайт, който може...
Генерал Тошево отново с дарение за кампанията „Капачки за благотворителност – МБАЛ-Добрич“
Около половин тон пластмасови капачки и пластмасови бутилки, събирани...
Община Генерал Тошево с нов сайт
Стартира новият сайт на Община Генерал Тошево. Той ще...
Пленер по живопис „Бялата лястовица“ се провежда за трета поредна година в село Красен
Между 21 и 27 юни в село Красен се...
Митрополит Йоан освети втори параклис в община Генерал Тошево
В събота, 20 юни, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан...
Продължава предоставянето на услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Въпреки обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с...
Предстоящо събитие
Утре, 20 юни, ще се  освети новият параклис, носещ...
Лица в трудоспособна възраст се обучават за озеленители и строители
Във връзка със  сключен  Административен договор за предоставяне на...
Предстои преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
На 16 юни в Община Генерал Тошево се проведе...
Пленер по живопис

Профил на купувача

понеделник, юли 11, 2016

„ИЗГРАЖДАНЕ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА ИЗКУСТВЕНИ НЕРАВНОСТИ И ПОВДИГНАТИ ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ ПО ОБЩИНСКАТА И РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО”

„ИЗГРАЖДАНЕ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА ИЗКУСТВЕНИ НЕРАВНОСТИ И ПОВДИГНАТИ ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ ПО ОБЩИНСКАТА И РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО”

петък, март 25, 2016

Ремонтно-възстановителни работи на общински сгради, съоръжения и прилежащи площи на територията на Община Генерал Тошево по 26 обособени позиции

ОП 1   „Ремонт сграда кметство с.Конаре” ОП 2   „Ремонт сграда кметство с.Рогозина” ОП 3   „Ремонт сграда кметство с.Сърнино” ОП 4   „Ремонт сграда кметство с Петлешково” ОП 5   „Ремонт сграда кметство с Писарово” ОП 6   „Ремонт сграда кметство...

понеделник, март 14, 2016

„ Ремонт на Общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позици”

„ Ремонт на Общински  пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позици”: ОП 1 „ Рехабилитация улици гр. Генерал Тошево”; „Алеи гробищен парк гр. Генерал Тошево”; „Изкърпване улица и ремонт мост кв. Пастир”...

сряда, декември 9, 2015

“Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улици в населените места на територията на Община Генерал Тошево за 2016 година

“Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улици в населените места на територията на Община Генерал Тошево за 2016 година по обособени позиции”: Обособена позиция № 1: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа...

четвъртък, ноември 26, 2015

Доставка на течни горива, смазочни препарати и масла за нуждите на Община Генерал Тошево по две обособени позиции

Доставка на течни горива, смазочни препарати и масла за нуждите на Община Генерал Тошево по две обособени позиции: ОП1. Доставка на автомобилни горива, смазочни препарати и масла; ОП2. Доставка на  газьол за отопление. Количествата са прогнозни и...

четвъртък, ноември 26, 2015

Ремонтно възстановителни работи на общински сгради, съоръжения и прилежащи площи на територията на Община Генерал Тошево

Покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка за обект: „Ремонтно възстановителни работи на общински сгради, съоръжения и прилежащи площи на територията на Община Генерал Тошево“ Решение Покана  

петък, октомври 23, 2015

„Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал. 2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност на сгради за обществено обслужване и многофамилни жилищни сгради на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”

Информация за авансово плащане ОП2 Информация авансово плащане ОП2 Информация за авансово плащане ОП2 ОП1: Сграда на Общинска администрация  гр.Генерал Тошево, ул.”Васил Априлов” №5 ОП2: Сграда на Народно читалище „Светлина 1941” гр.Генерал Тошево, ул.”Васил Априлов”№5 ОП3: Сграда...

сряда, септември 30, 2015

„Доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки в община Генерал Тошево” по подобекти

 „Доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки в община Генерал Тошево” по подобекти, както следва: Подобект 1: Доставка и монтаж на съоръжения за детска площадка в градски парк гр.Генерал Тошево. Подобект 2: Доставка и монтаж на...

вторник, септември 15, 2015

„Доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки в община Генерал Тошево” по подобекти

„Доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки в община Генерал Тошево” по подобекти

четвъртък, септември 10, 2015

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилна жилищна сграда ЖК „Александър Димитров”, бл.1 по ул. „Станьо Милев”, гр.Генерал Тошево, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ”

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилна жилищна сграда ЖК „Александър Димитров”, бл.1 по ул. „Станьо Милев”, гр.Генерал Тошево, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни  сгради...

четвъртък, септември 10, 2015

Доставка на нови леки автомобили с повишена проходимост за нуждите на Община Генерал Тошево

Доставка на нови леки автомобили с повишена проходимост за нуждите на Община Генерал Тошево

сряда, септември 2, 2015

„Доставка на нови леки автомобили с повишена проходимост за нуждите на Община Генерал Тошево“ – ОТТЕГЛЕНА

„Доставка на нови леки автомобили с повишена проходимост за нуждите на Община Генерал Тошево” – Оттеглена

сряда, август 12, 2015

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Генерал Тошево по обособени позиции”

ОП1 „Хляб и хлебни изделия”; ОП2 „Мляко и млечни продукти”; ОП3 „Месо, месни продукти и риба”; ОП4 „Плодове и зеленчуци”; ОП5 „Тестени изделия”; ОП6 „Варива”; ОП7 „Консерви и захарни изделия”; ОП8 „Бакалия”.

понеделник, август 10, 2015

„Ремонтно – възстановителни работи на общински сгради и изграждане на нови съоръжения на територията на Община Генерал Тошево по 11 обособени позиции”

„Ремонтно – възстановителни  работи на общински сгради  и  изграждане на нови съоръжения на територията на Община Генерал Тошево по 11 обособени позиции”, както следва  : ОП 1 „Ремонт сграда НЧ „Стефан Караджа“с.Чернооково“ ОП 2 „Изграждане ограда парк,...

сряда, юли 15, 2015

„Ремонтно – възстановителни работи на общински сгради на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”

„Ремонтно – възстановителни работи на общински сгради на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”, както следва  : ОП1 ”Ремонт социален патронаж гр. Генерал Тошево” ОП2 ” Ремонт стълбище Народно читалище „Й. Йовков” село Красен” ОП3...

петък, юли 10, 2015

„ Ремонт на Общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево“

„ Ремонт на Общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево“  Извършване на строително – ремонтни работи на следните подобекти: Подобект №1 „Ремонт на  път  DOВ 1122 /II 29 Добрич-Ген.Тошево /- граница общ./Добрич- Ген.Тошево/ III  29043 Царевец- Пчеларово от км. 6+000 до км. 8+800  Подобект № 2 „Ремонт на  път  DOВ 1048/ III-296 Василево -Каварна/ с.Средина от км.0+000 до км. 4+700 Подобект №3 „Ремонт на  път  DOВ 3043/ III-2904 Спасово  Бежаново /с. Александар Стамблолийски от км. 0+000 до км. 2+400  Подобект №4  „Ремонт на  път  DOВ 3041/ III-2904 Кардам -Спасово  /с. Рогозина от км. 0+000 до км. 1+100  Подобект №5 „Ремонт на път DOB 3032 /ІІ-29 Добрич –Ген.Тошево/ с.Дъбовик от км.0+000 до км.4+500  Подобект №6  „Рехабилитация на улици в централната част на с.Преселенци”  Подобект № 7 „Ремонт на  път  DOВ 1047/ III-296 Василево – Балканци -граница общ./Ген.Тошево- Балчик/от км.0+000 до км. 4+300                

петък, юли 3, 2015

Решение за откриване на процедура договаряне без обявление за доставка на дърва за огрев и въглища за нуждите на Община Генерал Тошево

Решение за откриване на процедура договаряне без обявление за доставка на дърва за огрев и въглища за нуждите на Община Генерал Тошево.

петък, юни 19, 2015

Изготвяне на технически проект „Реконструкция на цялата отоплителна инсталация в „Ученическо общежитие” гр.Генерал Тошево”

Изготвяне на технически проект „Реконструкция на цялата отоплителна инсталация  в „Ученическо общежитие” гр.Генерал Тошево”

четвъртък, май 14, 2015

Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани безработни лица по специалност „Озеленяване и цветарство“

„Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани безработни  лица  по  специалност  „Озеленяване и цветарство”, с код по СППОО: 6220301, за придобиване на І-ва квалификационна степен” открита процедура по чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП Линк към АОП: Обявление за обществена поръчка                

понеделник, април 27, 2015

„Конструктивно усилване и обновяване на сграда за административно обслужване “ гр. Генерал Тошево, ул. „ Васил Априлов №9„ УПИ XV – 634 кв.85

„Конструктивно усилване и обновяване на сграда за административно обслужване „ гр. Генерал Тошево, ул. „ Васил Априлов №9„ УПИ XV – 634 кв.85 Линк към АОП: Обявление за поръчка

понеделник, април 27, 2015

« Събиране и извозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Генерал Тошево, почистване на териториите за обществено ползване в гр. Генерал Тошево

 Събиране и извозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Генерал Тошево, почистване на териториите за обществено ползване в гр. Генерал Тошево Линк към АОП: Обявление за поръчка          ...

петък, март 20, 2015

Ремонтно- възстановителни работи на общински сгради, съоръжения и прилежащи площи на територията на Община Генерал Тошево по 28 обособени позиции

„ Ремонтно- възстановителни  работи на общински сгради, съоръжения и прилежащи площи на територията на  Община Генерал Тошево по 28 обособени позиции” както следва: ОП 1   „Конструктивно усилване на сграда кметство с.Великово” ОП 2   „Ремонт кметство с.Присад” ОП...

четвъртък, март 12, 2015

Ремонтно – възстановителни работи на общински сгради и пространства на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции

открита   процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП  с предмет: „ Ремонтно – възстановителни  работи на общински сгради и пространства  на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”, както следва  :...

сряда, март 4, 2015

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ОБЕКТ „УСЛУГА” И ПРЕДМЕТ: „ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО“ ПО ПРОЕКТ “ВИСОКО- ПРОФЕСИОНАЛНА И...

четвъртък, февруари 19, 2015

„ Ремонт на Общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево“ по обособени позици

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет:  „ Ремонт на Общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево“ по обособени позици: ОП №1 „Ремонт на път DOВ...

Page 1 of 2 1 2

Top