Община Генерал Тошево
Актуално!
Община Генерал Тошево с нов сайт
Община Генерал Тошево има разработен нов сайт, който може...
Генерал Тошево отново с дарение за кампанията „Капачки за благотворителност – МБАЛ-Добрич“
Около половин тон пластмасови капачки и пластмасови бутилки, събирани...
Община Генерал Тошево с нов сайт
Стартира новият сайт на Община Генерал Тошево. Той ще...
Пленер по живопис „Бялата лястовица“ се провежда за трета поредна година в село Красен
Между 21 и 27 юни в село Красен се...
Митрополит Йоан освети втори параклис в община Генерал Тошево
В събота, 20 юни, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан...
Продължава предоставянето на услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Въпреки обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с...
Предстоящо събитие
Утре, 20 юни, ще се  освети новият параклис, носещ...
Лица в трудоспособна възраст се обучават за озеленители и строители
Във връзка със  сключен  Административен договор за предоставяне на...
Предстои преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
На 16 юни в Община Генерал Тошево се проведе...
Пленер по живопис

октомври 17, 2012
Официално становище на Общинска администрация гр. Генерал Тошево във връзка с одита на общината за 2011 година

Официално становище на Общинска администрация гр. Генерал Тошево във връзка с одита на общината за 2011 година

Със заповед на кмета на Община Генерал Тошево № 1169/21.11.2011г. Звеното за вътрешен одит извърши проверка на финансово-счетоводната дейност на кметството на с. Красен. При проверката бяха установени нередовни разходооправдателни документи. При насрещна проверка във фирмения регистър одиторите установяват, че фирмата издала тези документи няма актуална фирмена регистрация. Това даде основание на одиторите да допуснат, че съществува индикатор за измама и с доклада си от 09.01.2012г. уведомиха Кмета на Общината. Със заповедта си № 98/30.01.2012г. за реализация на доклада кмета е разпоредил 11 мерки, с които се обръща внимание за допуснатите пропуски и се задължава старши експерта от вътрешноведомствения контрол да извършва ежеседмични проверки за поеманите задължения и извършването на разходи от страна на кметството на с. Красен. Независимо от това, доклада на Звеното за вътрешен одит беше предоставен от Общината на Сметната палата на Република България за извършване на допълнителни проверки и ако е необходимо да се уведоми прокуратурата на Република България, което Сметната палата е направила. След приключването на проверката от страна на прокуратурата, резултатите от нея ще бъдат оповестени на сайта на Община Генерал Тошево.

Общинска администрация


Top