Община Генерал Тошево
Актуално!
Община Генерал Тошево с нов сайт
Община Генерал Тошево има разработен нов сайт, който може...
Генерал Тошево отново с дарение за кампанията „Капачки за благотворителност – МБАЛ-Добрич“
Около половин тон пластмасови капачки и пластмасови бутилки, събирани...
Община Генерал Тошево с нов сайт
Стартира новият сайт на Община Генерал Тошево. Той ще...
Пленер по живопис „Бялата лястовица“ се провежда за трета поредна година в село Красен
Между 21 и 27 юни в село Красен се...
Митрополит Йоан освети втори параклис в община Генерал Тошево
В събота, 20 юни, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан...
Продължава предоставянето на услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Въпреки обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с...
Предстоящо събитие
Утре, 20 юни, ще се  освети новият параклис, носещ...
Лица в трудоспособна възраст се обучават за озеленители и строители
Във връзка със  сключен  Административен договор за предоставяне на...
Предстои преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
На 16 юни в Община Генерал Тошево се проведе...
Пленер по живопис

юни 8, 2012
Анализ на анкети

Анализ на направени анкети в Община град Генерал Тошево

За периода от април 2012г. до юни 2012г. 

 1. За удовлетвореността на гражданите от административното обслужване,

 2. Превенция и противодействие на корупцията и степента на прозрачност и достъп до информация.

В центъра за услуги и информация при Община Генерал Тошево бяха проведен анкети за административното обслужване  и противодействие на  корупцията в общината

 

Първата анкета включва 4 въпроса.

Първи въпрос – Ползвали ли сте услугите на ЦУИ, като от  55 анкетирани  54 отговорят положително, 1- отрицателно;

 Втори въпрос – С какъв проблем и на кое работно място дойдохте за съдействие: гражданите са искали различни видове удостоверения, скици, плащани са такси, за съставяне на актове, търсили са информация по различни въпроси и др.

Трети въпрос – Какво  вашето мнение за работата на общинските служители, обслужващи посетените от Вас работни места: един човек няма мнение; 19 с добро мнение; 27 – много добро мнение; 8 отлично.

Трети въпрос с три подвъпроса:

Служителите са вежливи и приветливи – отговорили:  54 – да; 1 – отчасти;

Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно- отговорили: 53 – да; 2 -отчасти;

Обслужването е ефективно, сроковете се спазват – отговорили: 52 – да; 3 – отчасти;

Четвъртият въпрос е за даване на препоръки за подобряване на обслужването в ЦУИ, някои нямат препоръки – 44, останалите дават отговори, като например: един гражданин предлага да се свалят техниците-геодезисти на първия етаж или в ЦИУГ; петима предлагат поне още едно работно място в центъра; двама предлагат още по добро обслужване; трима предлагат увеличение на заплатите на служителите в ЦИУГ, за да се подобри самото обслужване.

 

Втората анкета включва 18 въпроса и са анкетирани 52 граждани.

Първи въпрос – Има ли корупция в общината – отговорили: 16 отговарят – да; 15 отговарят – не; 21 отговарят, че не могат да преценят или нямат мнение;

Втори въпрос – Дали присъства темата за корупция в ежедневния живот на хората – отговарят: 21 – да; не – 31;

Трети въпрос – От къде получават хората информация за корупционни практики – личен опит – 4; разговори с близки – 23; медии – 2; не получавам – 22; 1 – не ме интересува

Четвърти въпрос – До колко е сериозен проблемът с корупцията – от първостепенна важност – 6; един от най-важните – 8; има и по-важни проблеми – 12; не е проблем – 6; не мога да преценя – 20.

Пети въпрос – кое благоприятства развитието на корупцията – тук анкетираните са отговорили така – петима че е поради лошото законодателсто; 20 – ниското заплащане на служителите; 18 поради лоши икономически условия; 4 – културните особености на българското общество; 4 – не могат да преценят; 1 – шуробадженащината;

Шести въпрос – с какво се свързва корупцията в общината – отговора е – 21 са отговорили с искане и предлагане на подкуп за услугата; 10 предлагане/получаване на подаръци, близки отношения между служители и граждани – 6; заплащане на административна услуга – 1, а останалите 14 не могат да преценят.

Седми въпрос – как да се ограничи корупцията – 11 бих усъвършенствал законодателството; 1- бих въвел курсове за антикорупционно обучение, въвеждане на строги наказания за уличените -20; 20 – не могат да преценят;

Осми въпрос – какви да са наказанията – преобладаващият отговор е освобождаване от работа – 39; следван от парична глоба – 8; публично порицание -2,  затвор – 2, нищо – 1.

 

Степен на прозрачност и достъп до информация

А1 въпрос – Запознати ли сте с основните дейности и предлаганите услуги-отговор – да -17; имам най-обща представа – 24 и не -11;

А2 въпрос – от къде получавате информация за работата в общината- отговорили – от информационните табла- 38; от служителите-7; всеки сам си търси информация-7.

А3 въпрос- има ли възможност гражданите да изразяват недоволството си – отговор – има система за подаване на жалби-36; със не съм чувал за съществуването на подобни механизми – 7 и няма такава система – 9.

А4 въпрос- След подаване на жалба дали ще се промени нещо: да, ще се вземат предвид забележките ми и ще бъдат подложени на обсъждане – 18; да ще стане по-лошо за мен в отношенията ми с администрацията – 7, нищо няма да се промени – 27;

А5 въпрос – Даване оценка на работата на общинска  администрация – отлична – условията напълно покриват изискванията ми– 8; лоша – необходима е цялостна реорганизация на работата – 1добра – може да се подобрят някои аспекти от дейността – 17;

А6 въпрос – Присъства ли темата за корупция в разговори с познати – да, споделяме си случки и коментираме дочути истории– 8; да, има много вицове за корумпирани служители – 2; не коментираме подобни теми – 42;

А7 въпрос – Основният източник за информация за корупция- медии – 18; частни разговори – 10; не съм чул за корупция – 24.

А8 въпрос – Ще сигнализирате ли за корупция – да – 24; не – 35; не ми се е случвало – 15;

А9 въпрос – Бихте ли предложили пари за услуга – да- 2; не – 11; Не знам. Не ми се е случвало до сега  – 15;

А10 въпрос – Ако участвате пряко в корупционна схема бихте ли сигнализирали – да – 19; не – 11; Не знам. Не ми се е случвало до сега – 22;

    

 

  

гр. Генерал Тошево

08.06.2012г.


Top