Община Генерал Тошево
Актуално!
Конкурс за длъжност мл. експерт в Общинска служба по земеделие Генерал Тошево
КОНКУРС за заемане на длъжността:  „Младши експерт” в Общинска...
Община Генерал Тошево стартира процедури за търгове за неотдадени земи от Общински поземлен фонд
Община Генерал Тошево обяви процедура за провеждане на търг...
Ремонтни дейности по четвъртокласната общинска пътна мрежа текат в община Генерал Тошево
В момента се работи по участъците III 2903 Генерал...
XIX – ти Добруджански фолклорен събор „Богородица“
Традиционният за Община Генерал Тошево Добруджански фолклорен събор „Богородица”...
Позиция на Община Генерал Тошево
ПОЗИЦИЯ на Община Генерал Тошево Относно: дейностите в изпълнение...
Още седмица прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”
Още само седмица желаещите да се включат в обучения...
Възобнови се строителството на храм “Св. Пророк Илия” в с. Малина
На големия християнски празник Илинден бе даден „втори старт”...
Свободни работни места в област Добрич към 14 август 2017 година
В прикачен файл към публикацията е приложена последната информация за...
Община Генерал Тошево се подготвя да отбележи 31 години от саможертвата на летците – герои
След като проверка на общински служители още миналата година...
Информационна среща на тема „Актуални мерки по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“
ПОКАНА УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Областен информационен център –...

Мярката се прилага с цел разширяване на мрежата от абонати и съответства напълно на социално отговорното управление на дружеството

На последно проведената редовна сесия на Общински съвет Генерал Тошево с мнозинство се взе решение да бъде увеличен капиталът на общинското дружество „Добруджа газ”. Предвижда се това да стане чрез записване на нови 3 250 броя поименни акции клас А2, всяка с номинал от 20 (двадесет) лева на обща стойност 65 000 лв. След придобиване на акциите Общинският съвет, като принципал на дружеството, задължава Общото събрание на акционерите да изразходва средствата целево за проектиране и изграждане на газопровод и газопроводна мрежа, и въвеждане в експлоатация на нови абонати.
В момента абонатите на дружеството са 288, като 54 от тях са стопански, а 234 – битови. Целта е до 2019 година броят на домакинствата, които обезпечават битовите си нужди със „синьо гориво”, да бъде удвоен.
Газифицирането и разширяването на газопроводната мрежа са сред дългосрочните приоритети, залегнали в стратегическите документи за управление на общинското ръководство. Плановете са през следващите години да се разгърне по-мащабна инвестиционна програма на дружеството. Изпълнението й, освен значителен социален ефект върху икономическия профил на общината, ще има и екологичен такъв.
Това е пример как при добро управление на общинските дружества се постига баланс между стопанските и обществените интереси, в синхрон с устойчивото развитие на общината.

Top