Община Генерал Тошево
Актуално!
Проведе се междинна пресконференция по проект за енергийно обновяване
На 22 февруари, четвъртък, от 14. 00 ч. в...
Свободни работни места в област Добрич към 19 февруари 2018 година
В прикачен файл към публикацията е приложена последната информация за...
Продължава предоставянето на интегрираните услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Продължава предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие...
Покана за междинна пресконференция
Община Генерал Тошево ще поиска от държавата собствеността върху бившата ЖП гара в града
Община Генерал Тошево стартира процедура по деактуване на вече...
На извънредна сесия Общинският съвет в Генерал Тошево прие бюджета на общината за 2018, който тази година е в размер на 13 834 422 лв.
Общинският съвет прие бюджета на община Генерал Тошево за...
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ“ ПРОДЪЛЖАВА
„Обществената трапезария“ в Община Генерал Тошево продължава своята дейност...
Резултати от конкурса „Вино и любов. Любов и вино.“
Първа награда: „Ритуално посрещане” Мариана Великова Стоянова гр.Силистра 1.Втора...
Празнуваме Трифон Зарезан – празникът на лозаря и виното
С награждаването на най-доброто домашно вино, с ритуалното зарязване...
ПРОВЕДЕНА СУПЕРВИЗИЯ ПО ПРОЕКТ
Във връзка с реализиране на дейностите по проект „Подкрепа...
  • авг. 9, 2017
  • Румен
  • Коментарите са изключени за Две идейни предложения за трансгранични проекти на Община Генерал Тошево получиха одобрение от Комитета за наблюдение на Програмата
  • Новини
  • 1327 Прегледа на публикацията

Следващата стъпка след идейното одобрение на проектите е представяне на цялостно проектно предложение, по които се работи в момента

На последното заседание на Комитета за наблюдение по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020” два идейни проекта на Община Генерал Тошево получиха одобрение в рамките на пилотната фаза от кандидатстването. Първият е „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“. Водещ бенефициент е Община Генерал Тошево, а партньор – Община Мурфатлар. Основната цел е опазване, популяризиране и развитие на общото наследство. Подобряване на функционалния статус на обекти свързани с културното природно и историческо наследство, чрез рехабилитация / модернизация и доставка на модерно оборудване, създаване и развитие на малка културна инфраструктура.
Вторият проект е „Споделеното наследство на Добруджа – иновации и приемственост“. Той е насочен към защита, развитие и популяризиране на общото наследство в трансграничния регион чрез иновации и приемственост, в това число: доставка на специализирано оборудване, провеждане на кръгли маси, дигитализация на музейните експонати и др. Тук водещ бенефициент е Исторически музей – Генерал Тошево, като партньори са Дирекция за култура и спорт/археологически музей „Калатис“ – гр. Мангалия, както и Исторически музей – Каварна.
Община Генерал Тошево е сред пионерите в изпълнението на трансгранични проекти в първия програмен период 2007 – 2013. От старта на Програмата до момента Общината, заедно с румънските партньори – Негру Вода и Мурфатлар, е реализирала проекти на обща стойност 7 892 182 евро. Съвместно с областен съвет Констанца и Община Крушари през предходния програмен период бе реализиран проект „Оборудване за спасяване на нашия живот”, чието финансиране бе в размер на 5 999 388 евро, от които 203 250 евро за нашата община. В момента Общинска администрация Генерал Тошево усилено работи по два проекта по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 година. Това са „„Уча, образовам се, действам и чета в мрежа” и „Повишаване достъпността до TEN-T мрежата в транс-граничен район Негру Вода – Генерал Тошево“, съответно на стойности – 132 150,62 лв. и 5 897 770 лв., само за нашата община.

Top