Община Генерал Тошево
Актуално!
Конкурс за длъжност мл. експерт в Общинска служба по земеделие Генерал Тошево
КОНКУРС за заемане на длъжността:  „Младши експерт” в Общинска...
Община Генерал Тошево стартира процедури за търгове за неотдадени земи от Общински поземлен фонд
Община Генерал Тошево обяви процедура за провеждане на търг...
Ремонтни дейности по четвъртокласната общинска пътна мрежа текат в община Генерал Тошево
В момента се работи по участъците III 2903 Генерал...
XIX – ти Добруджански фолклорен събор „Богородица“
Традиционният за Община Генерал Тошево Добруджански фолклорен събор „Богородица”...
Позиция на Община Генерал Тошево
ПОЗИЦИЯ на Община Генерал Тошево Относно: дейностите в изпълнение...
Още седмица прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”
Още само седмица желаещите да се включат в обучения...
Възобнови се строителството на храм “Св. Пророк Илия” в с. Малина
На големия християнски празник Илинден бе даден „втори старт”...
Свободни работни места в област Добрич към 14 август 2017 година
В прикачен файл към публикацията е приложена последната информация за...
Община Генерал Тошево се подготвя да отбележи 31 години от саможертвата на летците – герои
След като проверка на общински служители още миналата година...
Информационна среща на тема „Актуални мерки по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“
ПОКАНА УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Областен информационен център –...
  • авг. 9, 2017
  • Румен
  • Коментарите са изключени за Две идейни предложения за трансгранични проекти на Община Генерал Тошево получиха одобрение от Комитета за наблюдение на Програмата
  • Новини
  • 359 Прегледа на публикацията

Следващата стъпка след идейното одобрение на проектите е представяне на цялостно проектно предложение, по които се работи в момента

На последното заседание на Комитета за наблюдение по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020” два идейни проекта на Община Генерал Тошево получиха одобрение в рамките на пилотната фаза от кандидатстването. Първият е „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“. Водещ бенефициент е Община Генерал Тошево, а партньор – Община Мурфатлар. Основната цел е опазване, популяризиране и развитие на общото наследство. Подобряване на функционалния статус на обекти свързани с културното природно и историческо наследство, чрез рехабилитация / модернизация и доставка на модерно оборудване, създаване и развитие на малка културна инфраструктура.
Вторият проект е „Споделеното наследство на Добруджа – иновации и приемственост“. Той е насочен към защита, развитие и популяризиране на общото наследство в трансграничния регион чрез иновации и приемственост, в това число: доставка на специализирано оборудване, провеждане на кръгли маси, дигитализация на музейните експонати и др. Тук водещ бенефициент е Исторически музей – Генерал Тошево, като партньори са Дирекция за култура и спорт/археологически музей „Калатис“ – гр. Мангалия, както и Исторически музей – Каварна.
Община Генерал Тошево е сред пионерите в изпълнението на трансгранични проекти в първия програмен период 2007 – 2013. От старта на Програмата до момента Общината, заедно с румънските партньори – Негру Вода и Мурфатлар, е реализирала проекти на обща стойност 7 892 182 евро. Съвместно с областен съвет Констанца и Община Крушари през предходния програмен период бе реализиран проект „Оборудване за спасяване на нашия живот”, чието финансиране бе в размер на 5 999 388 евро, от които 203 250 евро за нашата община. В момента Общинска администрация Генерал Тошево усилено работи по два проекта по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 година. Това са „„Уча, образовам се, действам и чета в мрежа” и „Повишаване достъпността до TEN-T мрежата в транс-граничен район Негру Вода – Генерал Тошево“, съответно на стойности – 132 150,62 лв. и 5 897 770 лв., само за нашата община.

Top