Община Генерал Тошево
Актуално!
Проведе се междинна пресконференция по проект за енергийно обновяване
На 22 февруари, четвъртък, от 14. 00 ч. в...
Свободни работни места в област Добрич към 19 февруари 2018 година
В прикачен файл към публикацията е приложена последната информация за...
Продължава предоставянето на интегрираните услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Продължава предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие...
Покана за междинна пресконференция
Община Генерал Тошево ще поиска от държавата собствеността върху бившата ЖП гара в града
Община Генерал Тошево стартира процедура по деактуване на вече...
На извънредна сесия Общинският съвет в Генерал Тошево прие бюджета на общината за 2018, който тази година е в размер на 13 834 422 лв.
Общинският съвет прие бюджета на община Генерал Тошево за...
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ“ ПРОДЪЛЖАВА
„Обществената трапезария“ в Община Генерал Тошево продължава своята дейност...
Резултати от конкурса „Вино и любов. Любов и вино.“
Първа награда: „Ритуално посрещане” Мариана Великова Стоянова гр.Силистра 1.Втора...
Празнуваме Трифон Зарезан – празникът на лозаря и виното
С награждаването на най-доброто домашно вино, с ритуалното зарязване...
ПРОВЕДЕНА СУПЕРВИЗИЯ ПО ПРОЕКТ
Във връзка с реализиране на дейностите по проект „Подкрепа...
  • окт. 5, 2017
  • Румен
  • Коментарите са изключени за Покана за изразяване на интерес
  • Съобщения
  • 245 Прегледа на публикацията

Община Генерал Тошево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Представяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” , позиция медиатор по Проект за предоставяне на услуги за ранно детско развитие по ОП РЧР „Заедно можем да продължим” съгласно договор BG05M9OP001-2.004-0012-C01 / 10.05.2016 г. между Община Генерал Тошево и МТСП

1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
1.1. Основни изисквания
• да са физически лица;
• да имат завършено основно/средно образование;
• да познават местните уязвими общности в община Генерал Тошево и техните културни особености, език, традиции и т.н.;
• да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип;
• да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

1.2. Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:
• да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.

2. Условия на поканата

Заинтересованите кандидати следва да подадат заявление, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 17.00 ч. на 13.10.2017 г..

Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация в съответствие със следните критерии:

(1) специфичен опит, съответстващ на заданието – 30
(2) квалификации и компетентност за изпълнение на заданието – 70

Общо точки – 100

Заинтересуваните кандидати могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник – петък) от 08.00 до 17.00 часа.

Документите могат да се изпращат:
– по електронен път на адрес:
obrazovanie@toshevo.org
– на хартия на адрес:
Гр.Генерал Тошево 9500, ул.”Васил Априлов” №5

Top