Община Генерал Тошево
Актуално!
Седмица до старта на “Toshevo Cup 2018”
На 27 септември (четвъртък) от 17:30 часа в залата...
Концертът на Дара напълни площада с младежи
Това се случи снощи, когато учениците казаха „Довиждане, ваканция!...
Национални културни празници “Албена 2018”
И през тази година Националните културни празници “Албена” имаха...
Дара пред тошевска публика утре, 19 септември
Утре, 19 септември, сряда, от 19.30 ч. на централния...
Свободни работни места в област Добрич към 17 септември 2018 г.
В прикачен файл към публикацията е приложена последната информация за...
Започна първият учебен час!
Новата 2018/2019 учебна година беше открита с тържествени ритуали...
Кардамци показаха по запомнящ се начин даровете на родната земя
Богат, красив, впечатляващ. Така можем да опишем тазгодишния празник...
Енерго-Про с изнесена приемна в Генерал Тошево
Изнесена приемна на Енерго-Про ще се проведе в Генерал...
Aдмирации към всички жители на община Генерал Тошево, които се включиха в инициативата „Да изчистим България заедно“
Много жители, сред които млади хора и деца, както...
Празничен концерт на читалището за началото на учебната година
С празничен концерт пред сградата на НЧ “Светлина –...
  • юни 27, 2018
  • Доротея
  • Коментарите са изключени за Публично обсъждане на проектa за банкова гаранция с наредител община генерал тошево
  • Съобщения
  • 117 Прегледа на публикацията

юни 27, 2018
Публично обсъждане на проектa за банкова гаранция с наредител община генерал тошево

Относно поемане на задължение за дългосрочен дълг под формата на банкова гаранция с наредител община Генерал Тошево в полза на Разплащателна агенция на Държавен фонд „Земеделие“, за обезпечаване на авансовото плащане по Споразумение № РД 50-35 / 20 април 2018г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие/ВОМР/.

На 20 април 2018г. бе подписано Споразумение № РД 50 -35 за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие между Управляващите органи на „Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.“, Оперативна програма „Иновация и конкурентоспособност за периода 2014-2020г.“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси за 2014-2020г.“ и Сдружение „Местна инициативна група – Балчик – Генерал Тошево“.

Посредством Стратегията за ВОМР през периода 20.04.2018-31.12.2023г. се предвижда изпълнение на проекти на територията на общините Балчик и Генерал Тошево, свързани с инвестиции в публичния сектор, инвестиции насочени към микро, малки и средни предприятия за подобряване на производителността им, както и проекти за осигуряване на нова заетост и проекти за подобряване качеството на живот в селските райони.

Дейностите за текущи разходи и популяризиране на Стратегията за ВОМР възлизат на 977 900 лева, включват административни разходи за управление на МИГ и разходи за придобиване на умения и постигане на обществена активност за развитие на територията.

Стратегията за ВОМР на „Местна инициативна група – Балчик – Генерал Тошево“ е на стойност 6 375 908 лева.

С цел продължаване на ритмичността на работата на МИГ и осигуряване на възможност за изпълнение на Стратегията, се предприемат действия за издаване на банкова гаранция, като е установено че Токуда Банк, като обслужваща банка на Община Генерал Тошево, може да осигури издаване на банкова гаранция в размер на 229 475 лева, обезпечена с особен залог за бъдещи вземания. Банковата гаранция е за изпълнение на дейности при реализация на Стратегията за ВОМР на „Местна инициативна група – Балчик – Генерал Тошево“, за срок от 72 месеца, с 0,35% комисионна за управление върху размера на гаранцията, но не по-малко от 50 лв за тримесечие. В случай на плащане от страна на банката по гаранцията, платените суми се оформят като кредит, който е незабавно изискуем. Главницата по кредита се олихвява с основен лихвен процент плюс надбавка в размер на 16 пункта годишно.


Top