Докладна записка, план – записка за такса битови отпадъци за 2019 година

Докладната записка и приложенията към нея можете да видите в долупосочените файлове. Докладна записка, план сметка за битови отпадъци 2019 Приложение към Докладна записка за план-сметка за битови отпадъци 2019