Община Генерал Тошево
Актуално!
Община Генерал Тошево с нов сайт
Община Генерал Тошево има разработен нов сайт, който може...
Генерал Тошево отново с дарение за кампанията „Капачки за благотворителност – МБАЛ-Добрич“
Около половин тон пластмасови капачки и пластмасови бутилки, събирани...
Община Генерал Тошево с нов сайт
Стартира новият сайт на Община Генерал Тошево. Той ще...
Пленер по живопис „Бялата лястовица“ се провежда за трета поредна година в село Красен
Между 21 и 27 юни в село Красен се...
Митрополит Йоан освети втори параклис в община Генерал Тошево
В събота, 20 юни, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан...
Продължава предоставянето на услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Въпреки обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с...
Предстоящо събитие
Утре, 20 юни, ще се  освети новият параклис, носещ...
Лица в трудоспособна възраст се обучават за озеленители и строители
Във връзка със  сключен  Административен договор за предоставяне на...
Предстои преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
На 16 юни в Община Генерал Тошево се проведе...
Пленер по живопис
  • Ное. 11, 2019
  • Румен
  • Коментарите са изключени за Информация във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001 -2.040-0035-С01 в Община Генерал Тошево“ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
  • Новини
  • 2402 Прегледа на публикацията

Кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров подписа договор за спечелено от общината финансиране по проект BG05M90P001-2.040-0059-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Генерал Тошево“, който се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.
Общата стойност на Проекта е 143 018,40 лева, размерът на европейското съфинансиране е 121 565,64 лева /85%, размерът на националното съфинансиране е 21 452,76 лева /15%.
Период на изпълнение: 08.07.2019 г. — 08.01.2021 г.

Обща цел:
Подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в Община Генерал Тошево, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им.

Специфични цели:
Специфична цел 1 „Изграждане на модел на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания“
Специфична цел 2 „Предоставяне на интегрирани медицински грижи и социални услуги в дома, ориентирани към предотвратяването на самотата и изолацията, адаптирани към основните нужди на потребителите, за да бъдат независими и да останат колкото се може по-дълго време в тяхната обичайна среда.“

Целеви групи: В проекта ще бъдат включени 51 лица:
– възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване
– хора с увреждания и техните семейства
Ще се адресират потребности от организирани социални услуги, съответстващи на нарастващото местно търсене, медицински и рехабилитационни услуги, насочени към възрастни хора и лица с увреждания в Община Генерал Тошево; мултиплициране на добри практики и утвърждаване на култура на потребление на социални услуги, както и култура на поведение спрямо социално уязвимите групи в нужда чрез изграждане на модел на патронажни грижи.

Лицата от целевите групи, желаещи да се включат в проекта, подават заявление по образци и придружаващи документи по настоящ адрес до кмета на Община Генерал Тошео.

Специалисти:
1. Диспечер- 1 лице на трудов договор, 8 часов работен ден, средно или висше образование, релевантен опит над 3 години, опит по проекти.
2. Домашен санитар- 13 лица на трудов договор, 4 часов работен ден.
3. Шофьор- 1 лице на трудов договор, 8 часов работен ден, средно образование, релевантен опит над 2 години.
4. Социален работник- 1 лице на трудов договор, 8 часов работен ден, висше образование, релевантен опит над 2 години, опит по проекти.
6. Медицинска сестра – 1 лице на граждански договор, 336 часа общо, средно образование, релевантен опит над 5 години.
7. Супервизор – 1 лице на граждански договор, 24 часа, висше образование, образователно-квалификационна степен магистър, специалност „психология“, релевантен опит над 6 години, опит по проекти над 6 години.

Лицата, желаещи да се включат в проекта като специалисти и като потребители, подават заявление по образец (публикуван в сайта на Община Генерал Тошево) и придружаващи документи до кмета на Община Генерал Тошево.

В долупосочените файлове ще намерите условията за кандидатстване.

декларация за ползване на лични данни

декларация за спазване поверителността на личните данни

дл. х-ка диспечер

дл. х-ка домашен санитар

дл. х-ка шофьор

дл.х-ка социален работник

заявление за участие

методика за подбор за персонал

методика за подбор на потребители

техническо задание за позиция супервизор

техническо задание мед.сестра

декларация за ползване на лични данни

заявление потребители

формуляр за оценка на потебностите


Top