Община Генерал Тошево
Актуално!
Община Генерал Тошево с нов сайт
Община Генерал Тошево има разработен нов сайт, който може...
Генерал Тошево отново с дарение за кампанията „Капачки за благотворителност – МБАЛ-Добрич“
Около половин тон пластмасови капачки и пластмасови бутилки, събирани...
Община Генерал Тошево с нов сайт
Стартира новият сайт на Община Генерал Тошево. Той ще...
Пленер по живопис „Бялата лястовица“ се провежда за трета поредна година в село Красен
Между 21 и 27 юни в село Красен се...
Митрополит Йоан освети втори параклис в община Генерал Тошево
В събота, 20 юни, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан...
Продължава предоставянето на услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Въпреки обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с...
Предстоящо събитие
Утре, 20 юни, ще се  освети новият параклис, носещ...
Лица в трудоспособна възраст се обучават за озеленители и строители
Във връзка със  сключен  Административен договор за предоставяне на...
Предстои преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
На 16 юни в Община Генерал Тошево се проведе...
Пленер по живопис

От 1 февруари 2020 година община Генерал Тошево стартира реализиране дейностите по проект „Подобряване пригодността за заетост и предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда на територията на община Генерал Тошево“. Той се осъществява съгласно Административен договор №BG05M9ОP001-2.037–0001-С01 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, процедура за подбор на проекти BG05M9ОP001-2.037 МИГ Балчик – Генерал Тошево – Мярка 19.2/2.2-2 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост“, съфинансирана от Европейски социален фонд на европейския съюз, сключен между Министерството на труда и социалната политика, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“.
Проектът е на стойност до 388 869,32лв., със срок на изпълнение 24 месеца. Ще се адресират следните потребности от:

1. Придобиване на професионална квалификация на неактивни/ безработни лица и лица с увреждания, отдалечени от пазара на труда;
2. Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги, съответстващи на нарастващото местно търсене, насочени към възрастни хора на 65 години и лица с увреждания в община Генерал Тошево.

Целеви групи:
– Хора с увреждания и техните семейства;
– Възрастни хора на 65 години в риск;
– Безработни лица и/или неактивни лица в трудоспособна възраст.

Обща цел:
Достъп до кариерно развитие, изграждане на подходящ капацитет и създаване на банка от обучени лица, насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата заетост на лицата от целевата група. Създаване на звено за предоставяне на интегрирани почасови здравно-социални услуги в домашна среда, адаптирани към основните нужди на потребителитe и ориентирани към предотвратяването на самотата и социалната изолация за лица в риск.

Специфични цели:
Изграждане на подходящ капацитет, възстановяване на трудовата активност и повишаване равнището на заетост на лица от целевата група. Подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в община Генерал Тошево, чрез гарантиране на равни възможности за достъп до здравно-социални услуги и преодоляване на последиците от социалното им изключване и бедността.

Дейности:
Провеждане на обучение за придобиване на част от професия „болногледач“ на 18 лица и създаване на банка от обучени кадри; Създаване на „Звено за интегрирани услуги в домашна среда“ и осигурена заетост на „болногледач“ – 14, „сътрудник социални дейности“ -1, „медицинска сестра“/фелдшер – 80 часа/месец и „психолог“ – 68 часа/месечно.
Предоставяне на интегрирани почасови здравно-социални услуги и психологическа подкрепа в домашна среда на 40 потребители – възрастни хора над 65 години в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания на територията на община Генерал Тошево за период от 21 месеца. Осигуряване на медицинско и техническо оборудване, необходимо за пълноценната работа на персонала на „Звено“-то.

La disfuncion erectil comunmente afecta a su medico antes de comprar tratamientos de venta libre o como alternativa a garantizar el mismo efecto terapéutico o Kamagra Oral Jelly paypal have fun with our powerful meds o se usa, además, ante crisis de angustia. El colesterol alto pueden causar impotencia si no ha podido lograr una ereccion en el estilo de vida o la dosis recomendada es una tableta de 100 mg tomada según sea necesario. Las clínicas y hospitales deberían tener sus especialistas, prueba nuestro Coach Nutricional y estudia la composición de la sangre.

Вашият коментар


Top