Община Генерал Тошево
Актуално!
Община Генерал Тошево с нов сайт
Община Генерал Тошево има разработен нов сайт, който може...
Генерал Тошево отново с дарение за кампанията „Капачки за благотворителност – МБАЛ-Добрич“
Около половин тон пластмасови капачки и пластмасови бутилки, събирани...
Община Генерал Тошево с нов сайт
Стартира новият сайт на Община Генерал Тошево. Той ще...
Пленер по живопис „Бялата лястовица“ се провежда за трета поредна година в село Красен
Между 21 и 27 юни в село Красен се...
Митрополит Йоан освети втори параклис в община Генерал Тошево
В събота, 20 юни, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан...
Продължава предоставянето на услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Въпреки обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с...
Предстоящо събитие
Утре, 20 юни, ще се  освети новият параклис, носещ...
Лица в трудоспособна възраст се обучават за озеленители и строители
Във връзка със  сключен  Административен договор за предоставяне на...
Предстои преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
На 16 юни в Община Генерал Тошево се проведе...
Пленер по живопис
  • февр. 25, 2020
  • Румен
  • Коментарите са изключени за Важно съобщение относно услугата „Домашен помощник“
  • Новини
  • 2029 Прегледа на публикацията

Община Генерал Тошево уведомява заинтересованите страни, че стартира прием на Заявление-декларация за потребители на социалната услуга „Домашен помощник“ по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“.

По програмата се предвижда предоставяне на персонална грижа в домашна среда на:
1. лица с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
2. лица над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.
Кандидатите за работа следва да бъдат регистрирани като безработни лица в Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Генерал Тошево, от където ще се осъществява тяхното насочване.
За целите на Програмата „Хора на ВЪЗРАСТ НАД 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза „са лица, които:
– са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;
– живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
– са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер/пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома/.
Важно!!! В случаите, когато поради недостиг на финансов ресурс не могат да бъдат удовлетворени заявленията на всички потенциални потребители /нуждаещи се/, отговарящи на горепосочените условия, включването в Програмата се осъществява по реда на подаване на заявленията.
Важно!!! Лицата могат да бъдат включени в Програмата, ако отговарят на следните условия:
– Месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на Заявлението – декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход /ГМД/, определен с Постановление на Министерски съвет;
– Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговското дружество;
– Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и /или гледане. Това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
– Да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;
– За не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60- кратния размер на ГМД;
– Да не са включени в механизма лична помощ;
– Да не използват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми и проекти.
Процедура за включване
1. Желаещите да кандидатстват за включване като потребители по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ следва да попълнят и подадат Заявление-декларация /по образец/ в сградата на Общинска администрация – Генерал Тошево, етаж 1, стая №103 всеки работен ден до 28 февруари 2020 г. /петък/ от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.
Към заявлението се прилагат актуални медицински документи /копия от епикриза; етапна епикриза; решение на ТЕЛК/.
2. Копия от подадените заявления-декларации и приложените към тях документи ще бъдат изпращани в Дирекция „Социално подпомагане“ – Генерал Тошево за извършване на проверка за наличие на условия за включване в програмата и истинността на обстоятелствата, декларирани от лицата.
3. Комисия от Общинска администрация – Генерал Тошево ще извърши индивидуална оценка на потребността от персонални грижи, като за един потребител продължителността на предоставяните грижи не може да надхвърля 4 часа дневно.
4. Насочването за работа ще се извършва от Дирекция „Бюро по труда“ – Генерал Тошево.

Заявление – декларация


Top