Община Генерал Тошево
Актуално!
Община Генерал Тошево с нов сайт
Община Генерал Тошево има разработен нов сайт, който може...
Генерал Тошево отново с дарение за кампанията „Капачки за благотворителност – МБАЛ-Добрич“
Около половин тон пластмасови капачки и пластмасови бутилки, събирани...
Община Генерал Тошево с нов сайт
Стартира новият сайт на Община Генерал Тошево. Той ще...
Пленер по живопис „Бялата лястовица“ се провежда за трета поредна година в село Красен
Между 21 и 27 юни в село Красен се...
Митрополит Йоан освети втори параклис в община Генерал Тошево
В събота, 20 юни, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан...
Продължава предоставянето на услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Въпреки обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с...
Предстоящо събитие
Утре, 20 юни, ще се  освети новият параклис, носещ...
Лица в трудоспособна възраст се обучават за озеленители и строители
Във връзка със  сключен  Административен договор за предоставяне на...
Предстои преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
На 16 юни в Община Генерал Тошево се проведе...
Пленер по живопис
 • апр. 29, 2020
 • Румен
 • Коментарите са изключени за Община Генерал Тошево сключи договор по проект за рекултивация на депото за отпадъци в кв. Пастир
 • Новини
 • 1699 Прегледа на публикацията

Проектът е на стойност 3 174 395,38 лв. и ще се изпълнява в рамките на 17 месеца

През настоящия месец април между Община Генерал Тошево и Управляващият орган по Оперативна програма „Околна среда“ се подписа договор за изпълнение на проект:   „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по депо С-145/14“.

Проектът включва дейности по рекултивация на съществуващо общинско депо за неопасни отпадъци на община Генерал Тошево, което е разположено в землището на града, в кв. Пастир, на площ от 54 дка. Те имат за цел максимално да се ограничи неблагоприятното въздействие върху околната среда на натрупаните стари отпадъци и да се намали вредното им влияние върху почвата, водите и въздуха. Рекултивацията на депото ще протече на два етапа – техническа рекултивация и биологична рекултивация;

Техническата рекултивация ще включва пробутване, локализиране на отпадъците в новооформено тяло на депото, почистване и изграждане на газоотвеждаща система.

Биологичната рекултивация ще включва облагородяване на терена със затревяване тревни растителни видове, съответстващи на района.

Площта, предвидена за рекултивиране е с нарушена структура и почвено плодородие в резултат на дългогодишното натрупване на отпадъци.

С реализацията на проекта  ще се постигнат следните цели:

 • рекултивиране и закриване на старо общинско депо за битови отпадъци;
 • Намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води;
 • Прекратяване на разпрашаването на леките фракции отпадъци;
 • Вписване в релефа на околния терен на тялото но отпадъците;
 • Намалени рискове за човешкото здраве в общината;
 • Подобряване на жизнената среда на населението на територията на общината;
 • Създаване на условия за контрол на процесите, протичащи в тялото на депото и въздействието му върху околната среда.

По този начин общинското ръководство ще минимизира общия риск от екологично замърсяване и ще изпълни препоръките, разписани в Общинския план за развитие и Програмата за управление за 2019 – 2023 година.

 


Top