Община Генерал Тошево
Актуално!
Община Генерал Тошево с нов сайт
Община Генерал Тошево има разработен нов сайт, който може...
Генерал Тошево отново с дарение за кампанията „Капачки за благотворителност – МБАЛ-Добрич“
Около половин тон пластмасови капачки и пластмасови бутилки, събирани...
Община Генерал Тошево с нов сайт
Стартира новият сайт на Община Генерал Тошево. Той ще...
Пленер по живопис „Бялата лястовица“ се провежда за трета поредна година в село Красен
Между 21 и 27 юни в село Красен се...
Митрополит Йоан освети втори параклис в община Генерал Тошево
В събота, 20 юни, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан...
Продължава предоставянето на услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Въпреки обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с...
Предстоящо събитие
Утре, 20 юни, ще се  освети новият параклис, носещ...
Лица в трудоспособна възраст се обучават за озеленители и строители
Във връзка със  сключен  Административен договор за предоставяне на...
Предстои преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
На 16 юни в Община Генерал Тошево се проведе...
Пленер по живопис
  • май 4, 2020
  • Доротея
  • Коментарите са изключени за Списък на допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността – началник отдел
  • Новини
  • 1868 Прегледа на публикацията

май 4, 2020
Списък на допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността – началник отдел

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността: Началник на отдел „Териториално устройство, строителство, инвестиционни дейности и екология”, Дирекция „Устройство на територията, собственост, икономически дейности и проекти“ към Община Генерал Тошево                                         
Публикувано на 04.05.2020г.
На основание  Решение, взето с  протокол № 1 от 28.04.2020 година  на конкурсна комисия  назначена  със Заповед № 385 от 27.04.2020 година, за провеждане на конкурсна процедура за длъжността Началник на отдел „Териториално устройство, строителство, инвестиционни дейности и екология”  се:

І.Допуска до участие конкурс:                                                              
1.Даниела Радева Петрова
Кандидатът  следва да се яви на конкурс на 15.05.2020 г. (петък) от 10:00 часа в  зала „Дора Габе”- трети  етаж в сградата на Община Генерал Тошево. Информация за резултатите от проведения тест ще се получават лично в 11.30 часа на 15.05.2020 г.

Провеждането на конкурса  ще премине в следния ред:

  1. Решаване на тест чл. 33, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.), включващ въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността .
  2. Провеждане на интервю в същия ден, непосредствено след излизане на резултатите от теста.

ІІ. Недопуснати кандидати до конкурса – няма.

Тестът ще съдържа въпроси от следните нормативни актове: Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за държавния служител, Закона за администрацията, Закон за устройство на територията, Закон за обществените поръчки, Закон за управление на отпадъците, Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Председател на конкурсната комисия: /п/
Деян Димитров – зам.-кмет


Top