Община Генерал Тошево
Актуално!
Община Генерал Тошево с нов сайт
Община Генерал Тошево има разработен нов сайт, който може...
Генерал Тошево отново с дарение за кампанията „Капачки за благотворителност – МБАЛ-Добрич“
Около половин тон пластмасови капачки и пластмасови бутилки, събирани...
Община Генерал Тошево с нов сайт
Стартира новият сайт на Община Генерал Тошево. Той ще...
Пленер по живопис „Бялата лястовица“ се провежда за трета поредна година в село Красен
Между 21 и 27 юни в село Красен се...
Митрополит Йоан освети втори параклис в община Генерал Тошево
В събота, 20 юни, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан...
Продължава предоставянето на услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Въпреки обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с...
Предстоящо събитие
Утре, 20 юни, ще се  освети новият параклис, носещ...
Лица в трудоспособна възраст се обучават за озеленители и строители
Във връзка със  сключен  Административен договор за предоставяне на...
Предстои преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
На 16 юни в Община Генерал Тошево се проведе...
Пленер по живопис
  • май 13, 2020
  • Доротея
  • Коментарите са изключени за СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ И ЕКОЛОГИЯ” ПРИ ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
  • Новини
  • 2048 Прегледа на публикацията

май 13, 2020
СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ И ЕКОЛОГИЯ” ПРИ ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Начин на провеждане на конкурса:

чрез тест и интервю

Коефициенти по чл.34, ал. 3 от НПКПМДСл:

При нормативно допустими три коефициента – 3, 4 или 5 се приеха:

  1. За теста – Коефициент 5
  2. За интервю – Коефициент 5

Провеждане на тест по чл.33, т.1 от НПКПМДСл :

Изготвяне на три варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. Вариантите на теста обхващат 20 въпроса. За всеки въпрос са формулирани варианти на отговор, от които само единият е верен.

Система за определяне на резултатите:

За всеки верен отговор се получават 1 точка, максимален брой точки 20.

Максималната оценка, която кандидатът може да достигне е 5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността при 20 верни отговора.

Кандидатът се счита за успешно издържал теста, ако е постигнал най-малко 12 точки (т.е. покаже 60% верни отговори).

Минималният резултат, при който теста се счита за успешно издържан е 12 точки, което се равнява на оценка 3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността.

За всеки следващ верен отговор се добавя към оценката 0.25.

Скала за оценяване:

Точки – Оценка

12 точки – оценка 3.00

13 точки – оценка 3.25

14 точки – оценка 3.50

15 точки – оценка 3.75

16 точки – оценка 4.00

17 точки – оценка 4.25

18 точки – оценка 4.50

19 точки – оценка 4.75

20 точки – оценка 5.00

Резултатът от теста се умножава по коефициент – 5, съгласно чл.34, ал.3 от НПКПМДСл .

Провеждане на интервю по чл.42, ал.1 от НПКПМДСл:

Интервюто е определено с коефициент 5 съгласно чл.34, ал.3 от НПКПМДСл, тъй като в процеса на събеседването могат да се проверят професионалните и делови качества на кандидатите, комуникативните и професионалните им умения и изказ.

Минимален резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто „оценка 3 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността“.

При оценяване на компетентностите съгласно Приложение № 6 към чл.42, ал.3 от НПКПМДСл се извършва по 5-степенна скала за всяка компетентност, а именно:

1 – не отговаря на изискванията за длъжността;

2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;

3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжноста;

5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността.

Резултатите от интервюто се определя, като се умножи общия резултат от интервюто по коефициент 5

Окончателния резултата на всеки кандидат е сбора от резултатите, получени при  решаване на теста и от интервюто, умножени с определените по чл. 34, ал. 3 коефициенти.

  Резултат Коефициент Бал
1. Минимално изискван резултат:     540
– тест 3,0 5,0 15
– интервю 105,0 5,0 525
2. Максимално изискван резултат:     900
– тест 5,0 5,0 25
– интервю 175,0 5,0 875

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест и интервю  на 15.05.2020 година от 10.00 часа в  зала „Дора Габе”-трети  етаж в сградата на Община Генерал Тошево. Информация за резултатите от проведения тест ще се получават лично в 11.30 часа на 15.05.2020 г.


Top