Община Генерал Тошево
Актуално!
Община Генерал Тошево с нов сайт
Община Генерал Тошево има разработен нов сайт, който може...
Генерал Тошево отново с дарение за кампанията „Капачки за благотворителност – МБАЛ-Добрич“
Около половин тон пластмасови капачки и пластмасови бутилки, събирани...
Община Генерал Тошево с нов сайт
Стартира новият сайт на Община Генерал Тошево. Той ще...
Пленер по живопис „Бялата лястовица“ се провежда за трета поредна година в село Красен
Между 21 и 27 юни в село Красен се...
Митрополит Йоан освети втори параклис в община Генерал Тошево
В събота, 20 юни, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан...
Продължава предоставянето на услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Въпреки обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с...
Предстоящо събитие
Утре, 20 юни, ще се  освети новият параклис, носещ...
Лица в трудоспособна възраст се обучават за озеленители и строители
Във връзка със  сключен  Административен договор за предоставяне на...
Предстои преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
На 16 юни в Община Генерал Тошево се проведе...
Пленер по живопис

май 27, 2020
Съобщение

image

От 18 май 2020 година Община Генерал Тошево възобнови учебните занятия за придобиване на част от професия „болногледач“ по проект BG05M9ОP001-2.037–0001-С01 „Подобряване пригодността за заетост и предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда на територията на община Генерал Тошево“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, процедура за подбор на проекти BG05M9ОP001-2.037 МИГ Балчик – Генерал Тошево. След приключване на обучението и успешно положен изпит, на позиция „болногледач“ ще бъдат назначени 14 лица, които от 01 юли 2020 година ще полагат грижи за 40 потребители от целевите групи:

– Лица с увреждания и техните семейства; –  Възрастни хора /над 65 год./ с ограничения и в невъзможност за самообслужване.

Образец на Заявления-декларация за участие в Проекта като потребител на интегрирани социални услуги, може да бъде подадено в Общинска администрация Генерал Тошево, стая 103 от 01.06.2020 г.

Необходими документи: Документ за самоличност (за справка); Копие на ЕР на ДЕЛК, ТЕЛК, НЕЛК; Копие от амбулаторен картон, други актуални медицински документи; Документ, удостоверяващ представителство.


Top