Община Генерал Тошево
Актуално!
Община Генерал Тошево с нов сайт
Община Генерал Тошево има разработен нов сайт, който може...
Генерал Тошево отново с дарение за кампанията „Капачки за благотворителност – МБАЛ-Добрич“
Около половин тон пластмасови капачки и пластмасови бутилки, събирани...
Община Генерал Тошево с нов сайт
Стартира новият сайт на Община Генерал Тошево. Той ще...
Пленер по живопис „Бялата лястовица“ се провежда за трета поредна година в село Красен
Между 21 и 27 юни в село Красен се...
Митрополит Йоан освети втори параклис в община Генерал Тошево
В събота, 20 юни, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан...
Продължава предоставянето на услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Въпреки обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с...
Предстоящо събитие
Утре, 20 юни, ще се  освети новият параклис, носещ...
Лица в трудоспособна възраст се обучават за озеленители и строители
Във връзка със  сключен  Административен договор за предоставяне на...
Предстои преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
На 16 юни в Община Генерал Тошево се проведе...
Пленер по живопис

юни 15, 2020
Обявление

image

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Проект  BG05M9ОP001-2.037–0001-С01-С01 „Подобряване пригодността за заетост и предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда на територията на Община Генерал Тошево“

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с подписан Административен договор между Община Генерал Тошево, Министерството на труда и социалната политика и МИГ „БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО“ № BG05M9OP001-2.037-0001-С01 за предоставяне на БФП по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.037 на МИГ БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – Мярка 19.2/2.2-2 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост“ и в изпълнение на дейностите по проекта, Община Генерал Тошево обявява прием на заявления за заемане на длъжностите „Психолог“ и „Медицинска сестра”/„Фелдшер“.

Кандидатите следва да предоставят: автобиография, копие от диплома за завършено образование, копие от документ за допълнителна квалификация, копие на трудов договор с работодател /ако е приложимо/, копие от трудова книжка или друг документ удостоверяващ опит по специалността, карта за медицински преглед.

Заявление за участие в Проекта може да да бъде подадено в Общинска администрация Генерал Тошево, стая 103 от 15 юни 2020 до 25 юни 2020 г.

Подборът ще бъде извършен по документи на 26 юни 2020 година и резултатът ще бъде обявен на интренет страницата на Общинска администрация Генерал Тошево.

 

Приложение: Техническо задание за „Психолог“

Техническо задание „Медицинска сестра”/„Фелдшер“

 


Top