Община Генерал Тошево
Актуално!
Община Генерал Тошево с нов сайт
Община Генерал Тошево има разработен нов сайт, който може...
Генерал Тошево отново с дарение за кампанията „Капачки за благотворителност – МБАЛ-Добрич“
Около половин тон пластмасови капачки и пластмасови бутилки, събирани...
Община Генерал Тошево с нов сайт
Стартира новият сайт на Община Генерал Тошево. Той ще...
Пленер по живопис „Бялата лястовица“ се провежда за трета поредна година в село Красен
Между 21 и 27 юни в село Красен се...
Митрополит Йоан освети втори параклис в община Генерал Тошево
В събота, 20 юни, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан...
Продължава предоставянето на услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Въпреки обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с...
Предстоящо събитие
Утре, 20 юни, ще се  освети новият параклис, носещ...
Лица в трудоспособна възраст се обучават за озеленители и строители
Във връзка със  сключен  Административен договор за предоставяне на...
Предстои преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
На 16 юни в Община Генерал Тошево се проведе...
Пленер по живопис
  • юни 12, 2020
  • Румен
  • Коментарите са изключени за ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
  • Важни новини
  • 12230 Прегледа на публикацията

Уважаеми граждани,

За да се предпазим от бедствия, трябва да сме подготвени за тях. Община Генерал Тошево предлага на Вашето внимание правила за поведение и реагиране при бедствия.

Какви мерки да предприемем за да се предпазим:

ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

При сеизмично спокоен период

Закрепете здраво мебелите и не поставяйте на високи места тежки и лесно падащи предмети.

В къщи трябва да са поставени на удобно място фенерче, чантичка за документи и особено ценни вещи, аптечка с най-необходимите лекарства, по една топла дреха за всеки член на семейството, резерв от вода и храна.

Пожароопасните и отровни вещества да се съхраняват на подходящи места и в плътно затворени съдове.

Входа на жилището да е свободен и да не се задръства с предмети.

Определете най-безопасните места в жилището, като имате в предвид, че при земетресение най-уязвими са балконите, външните стени, стълбищата и асансьорите.

Подгответе план за поведението на всеки член от семейството и определете лица за връзка между членовете на семейството, което е извън вашия регион.

При усещане на първия земен трус

Не напускайте жилището,  училището или изобщо сградата, в която сте, освен ако не бихте могли да излезете за около 10 секунди.

Заемете най-безопасните места в сградата – под рамката на вратата, близо до вътрешна стена, колона, под стабилна маса или легло.

След първите вибрации люлеенето ще се усилва – запазете самообладание и не хуквайте към асансьорите и стълбите.

Ако сте на улицата застанете далеч от електропроводи и сгради.

Ако шофирате – спрете на открито, безопасно място и изчакайте.

В обществения транспорт е по-добре да изчакате края на труса в превозното средство.

След преминаването на първия трус

Изключете електричеството и газта и спрете водата.

Затворете прозорците.

Вземете подготвения личен багаж, заключете вратите и бързо напуснете сградата.

Слизането извършвайте по стълбите, а не с асансьорите.

Осигурете предимство на малките деца, бременните жени и инвалидите.

При излизането от сградата застанете на разстояние от нея най-малко колкото е височината й.

Не заставайте под далекопроводи, електрически, трамвайни и тролейбусни мрежи.

Ако около вас има пострадали – окажете им първа помощ.

Обозначете местата, на които има затрупани хора. Помогнете им, ако това е възможно.

Следете медийните информации, изпълнявайте инструкциите на специализираните органи и спазвайте обществения ред.

След земетресението

Изчакайте официална информация за затихване на земните трусове и за отминалата опасност.

Връщането в сградата и жилището да става след предварителен оглед и проверка на компетентните органи.

При влизането (особено, ако е в тъмната част на денонощието) не бързайте да светнете с кибрит или запалка, а само с фенер, защото ако е имало изтичане на газ може да взривите помещенията.

Не водете излишни телефонни разговори, кратко съобщете на близките си, че сте живи и здрави.

Спазвайте строга лична хигиена и не пийте вода от непроверени източници. След земетресение съществува опасност от възникване на епидемии.

По време на бедствия нараства престъпността – бъдете внимателни, пазете имуществото си и сигнализирайте при констатирани нередности.

При възможност се включете в спасителните и аварийно-възстановителните работи на специализираните органи.

 

ПРИ НАВОДНЕНИЕ

               Следете съобщенията по радиото и телевизията и изпълнявайте дадените указания.

При наводнение населението, животните и материалните ценности от застрашените населени места се евакуират в безопасни райони. Преди да напуснат домовете си, гражданите изключват електричеството, спират газта, затварят водопроводните кранове, заключват вратите, вземат със себе си необходимите дрехи, храна, вода, документи, медикаменти, пускат домашните животни и заедно с членовете на семейството напускат жилището и се евакуират.

Когато при наводнение се залива само част от населеното място, гражданите, животните и материалните ценности, намиращи се в застрашената зона се извеждат /извозват/ и настаняват на по-високите, незастрашени от заливане райони в жилищни или обществени сгради.

При наводнение в никакъв случай не се използват мостове, подлези, водостоци и други пътни съоръжения.

Ако сте на път, препоръчително е водачът на МПС да спре и изчака. Незначително понижение на нивото на пътя може да предизвика голяма разлика в дълбочината на водата.

Окажете ли се в непозната местност или в заливна зона, правилото за безопасност е да заемете най-близките възвишения. Дори повърхностните води притежават по-голяма сила, отколкото могат да си представят повечето хора. Най-опасно е да се опитвате да ходите, да плувате или да шофирате в такива бързи води.

След оттичане на водата е възможно отделни улици да останат заляти. През такива участъци не бива да се преминава. Ако все пак това е наложително, то преминаването не бива да става поединично, защото е възможно пропадане в отпушени шахти и канали, които не се забелязват от мътната вода.

Преминаващите да не се движат в пакет, а на разстояние един от друг, за да може при евентуално пропадане на единия, придружаващият го да окаже помощ или да потърси съдействие.

В някой случаи в наводнените райони от замърсяване на водата, хранителните продукти и труповете на животни, може да възникнат различни заразни заболявания: холера, тиф и други. Затова стриктно трябва да се следи епидемиологичното състояние в тези райони от медицинските органи.

ПРИ ПОЖАР

               Граждани, самите Вие не ставайте причинители на пожари.

Не претоварвайте електрическите инсталации.

Бъдете внимателни при работа с газови прибори.

Не употребявайте лесно запалими течности за разпалване на огън.

Не оставяйте без наблюдение отоплителни и електронагревателни уреди в близост до горими материали.

Не палете огън при ветровито време, в близост до горски насаждения и постройки.

Загасяйте винаги клечката кибрит и цигарата преди да ги хвърлите.

Не съхранявайте леснозапалими течности на етажни площадки, стълбищни клетки и на достъпни за децата места.

Не оставяйте без контрол малки деца около отоплителни уреди.

При пожар в сграда

Запазете самообладание и съобщете за пожара на телефон 112 (Единен европейски номер за спешни повиквания) като опишете проблема: пожар, авария; съобщете има ли пострадали или застрашени хора. Посочете точния адрес, на който е възникнал пожарът: населено място, квартал, улица, номер и дайте телефонния си номер за обратна връзка с вас.

Ако пожарът е в първа фаза (невисока температура и малка скорост на разпространение на огъня) можете да предприемете действия за пожарогасене – с пожарогасител или други подръчни средства: кърпа, дреха, одеяло, които се хвърлят върху запалените уреди, предмети с цел да се спре притока на кислород и така да се спре горенето. Ефикасно средство при запалване на печки на твърдо гориво и комини е оцетът, неговите изпарения спират огъня.

С вода не се гасят: електроуреди, инсталации под напрежение, бензин и нафта. Те се гасят само с пожарогасител. Преди извършване на пожарогасене да се изключи електричеството.

Ако пожарът е във втора фаза (има голяма скорост на разпространение на горенето и бързо увеличаване на температурата) трябва да се предприемат незабавни действия за евакуация на хората от сградата: помогнете на възрастните хора, децата и посетителите в сградата да я напуснат по най-краткия път и най-бързия начин .

Преди евакуация изключете електричеството, затворете прозорците и вратите.

При решение за евакуация – запазете спокойствие, организирайте излизането на хората около вас – близки, съседи, посетители в сградата. Ако знаете, че в сградата има малки деца – потърсете ги – може да са се скрили (естествена реакция на страх при децата при бедствия е да се скрият под леглото). Не допускайте паника – особено в обществени сгради с масово пребиваване на хора, не се блъскайте.

При извършване на евакуация в задимено помещение – движете се покрай стените по посока на движение, указана в евакуационните знаци (светещи табели и др.). Движете се ниско приведени, за да не вдишвате отровните газове, които се отделят при горенето: циановодород, въглероден оксид и др. съединения със силен токсичен ефект.

Поставете мокра кърпа на устата си при преминаване през задимени помещения.

Намокрете откритите части на тялото и дрехите с вода при преминаване през горящи участъци.               При запалване на дрехите – незабавно ги съблечете или ги покрийте с друга дреха или одеяло.

Не се връщайте обратно в горящата сграда.

При невъзможност да се евакуирате – влезте в банята или друго вътрешно помещение.               Уплътнете фугите под вратата с килим, одеяло или др. подръчно средство. Позвънете за помощ и опишете къде се намирате или сигнализирайте с викове за помощ. Намокрете дрехите си. Ако сте в обществена сграда на висок етаж – влезте във вътрешно помещение, уплътнете отворите под вратата и разтворете прозореца, за да влиза чист въздух.

Не скачайте от прозореца на висока сграда, така може да се нараните повече. Изчакайте да Ви помогнат пожарникарите.

Помогнете на пострадалите – дайте първа помощ. При отравяне с въглероден оксид: изнесете пострадалия на чист въздух, разхлабете дрехите му, обадете се на спешна медицинска помощ и до пристигането на екипа го оставяте в покой без да спирате да следите жизнените му показатели. При необходимост /спиране на дишане/ – направете изкуствено дишане „уста в уста”. На пострадалия може да дава топло мляко, минерална вода, разтвор от сода бикарбонат.

Пострадалите трябва да се транспортират до болнично заведение за специализирано медицинско лечение.

При горски и полски пожар

               Определете посоката на вятъра и напуснете района, който ще попадне в обсега на пожара.

Съобщете за пожара в най-близкото населено място или горски дом.

Ако сте блокирани от огъня, потърсете естествени препятствия – просеки, пътища, поляни, сечища или други голи места. Използвайте водата, ако има наблизо река – намокрете дрехите и тялото си или се потопете в нея.

Откритите части на тялото се покриват; пред устата и носа си поставете намокрена кърпа или плат. Придвижвайте се приведени.

Ако горящата площ е малка, опитайте се сами да изгасите пожара, като използвате връхна дреха или сноп набързо начупени клони, с които удряйте пламъците. Ограничете пожара, като съберете сухите клони и листа по пътя на разпространение на горенето. Дрехите не се свалят – те поемат част от топлината.

При действията си изхождайте от обстоятелството, че пожарът се разпространява по-бързо по посока на вятъра и по склон – от ниските части към върха.

Оказвайте помощ и съдействие на гасаческите екипи при локализиране на пожарите и за евакуиране на хората и животните от района на пожара.

ПРИ УСЛОЖНЕНА ЗИМНА ОБСТАНОВКА

Не се придвижвайте извън населени места пеша, с автомобили или животни, ако това не е крайно наложително.

Ако   необходимостта  все  пак  налага   движение   на   гражданите   на открито извън населено място, то те трябва да  облекат топли дрехи, обувки и ръкавици, да сложат 2 – 3 сандвича в чантата си. При умора да не спират за почивка, а да се придвижат до най-близкото населено място.

Движението при виелици трябва да става далеч от сгради и далекопроводи, стълбове и дървета. Продължителните придвижвания  да се извършват с умерено темпо, по познати маршрути, при честа смяна на водачеството. Ако изгубите ориентация, потърсете запазено от вятъра и снеговалежа място и без да лягате изчакайте спирането на снеговалежа, като поставите обозначителен знак.

Вземете мерки против измръзване на крайниците и затрупване със сняг.

Ако пътувате с автомобил, преди да тръгнете  проверете дали  той е изправен, дали имате в резервоара достатъчно гориво, ако не го допълнете, също така проверете за въже, лопата и брадвичка.

Не тръгвайте на път сами. Карайте бавно и внимавайте, когато минавате покрай сгради, близо до електропроводи и дървета. Не спирайте да почивате на открито, освен в крайпътни кантони или в други постройки, които могат да ви предпазят от виелицата. Не забравяйте най-важното преди да тръгнете монтирайте зимните гуми и проверете  изправността на светлините на автомобила. За увеличаване на сцеплението, гумите на автомобила не трябва да са много напомпани, поставете вериги.

При  пътуване  с  автомобил  използвайте първокласни пътища. Дори и да пропътувате повече километри до най-близкото населено място, знайте че тези пътища се почистват с предимство.

Ако  обстановката  продължи да се усложнява,  спрете  в  най-близкото населено място.

Не  използвайте  двигателя  на  спряното моторно превозно средство за отопление, а при крайна необходимост това да става за кратко време, като в купето се осигури достъп на чист въздух.

На изпаднали в беда хора,  окажете  помощ. Трябва   да  знаете,  че измръзналите части на тялото се разтриват със спирт и леко се масажират. Не разтривайте със сняг – това усилва охлаждането и може да нарани кожата.

При   измръзвания   от  втора, трета   и   четвърта   степен   се   налага транспортирането на пострадалите до болнично заведение, на същите се поднасят топли и силно подсладени течности.

В  населените  места   се   обръщайте за помощ към  административните   власти, структурите на Министерството на вътрешните работи – РС „Пожарна безопасност и защита на населението”, сектор КАТ “Пътна полиция” и пътните служби.

ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ И ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕНОС

НА РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

               Опасност от радиоактивно замърсяване може да възникне вследствие на радиационна авария, трансграничен пренос или нарушаване на мерките за безопасност при работа с източници на йонизиращи лъчения. В АЕЦ се извършва непрекъснат радиационен контрол и се предприемат изключително строги превантивни мерки за недопускане на аварии. Осъществява се обмен на информация чрез международната агенция по атомна енергия /МААЕ/ към ООН, подписани са двустранни спогодби между съседни страни за уведомяване и оказване на помощ. Вероятността от възникване на авария в атомна електроцентрала е сведена до възможния минимум. Това се отнася както за нашата атомна електроцентрала в Козлодуй, така и за АЕЦ в други страни.

АЕЦ Козлодуй е на около 360 км., а АЕЦ Черна вода-Румъния на около 60 км., т.е. община Генерал Тошево не попада в 30-километровата зона около АЕЦ. При евентуални аварии в някоя от тези АЕЦ съществува реална опасност от радиоактивно замърсяване. Разработени са аварийни планове и разчети и са предвидени средства за индивидуална защита. При радиационна обстановка хората може да получат облъчване от радиоактивното замърсяване: външно при престояване в замърсен район и вътрешно чрез вдишване на радиоактивен прах чрез въздуха, както и чрез хранителните продукти и водата.

Поведение на населението, намиращо се извън 30-километрована зона на АЕЦ

Спазвайте лична хигиена.

Измивайте ръцете си, старателно, особено преди хранене, къпете се всекидневно.               Дишайте през носа, а при излизане през маска или навлажнена кърпа. При влизане в жилището трябва да събуете обувките и да свалите дрехите, съхранявайте ги отделно.

Не допускайте замърсяване на вашето жилище.

Децата трябва да останат в къщи до изясняване на обстановката. Затворете прозорците  и добре ги уплътнете, проветрявайте само при тихо време и то чрез прозорец, на който сте поставили в 3-4 пласта тензух или друго парче плат.

Не метете и не тупайте, почиствайте ежедневно с влажна кърпа. При ползване на прахосмукачка, изходящата струя трябва да се филтрира допълнително през влажна кърпа.               Изпирайте често дрехите и спалното бельо, не сушете дрехи на открито. Хранителните продукти съхранявайте в плътно затворени съдове, следете указанията и конкретните мерки за кулинарната им обработка.

Не предприемайте излети и разходки сред природата. Ограничете пътуванията, особено по черни и прашни пътища. Не метете двора, оросявайте със струя вода тревните площи и обливайте пътеките около къщата си.

Не консумирайте хранителни продукти, за които е обявена временна забрана. За предпочитане е да използвате наличните консервирани и други трайни хранителни продукти. Ако се налага пренасяне на храни, поставете ги в найлонови торби.

Запазването на хранителните продукти да става в мазета, затворени килери и ниши или в херметически затварящи се съдове. Обработвайте и приготвяйте храните в затворени помещения. Изключете от менюто си листниковите зеленчуци и млякото. Сравнително по-безопасни са оранжерийните плодове и зеленчуци, морковите, картофите, птичето месо, както и океанската риба. Използвайте сухото мляко за ежедневното меню на децата.

Замърсените хранителни продукти, които не подлежат на термична обработка, консумирайте само след обилно измиване с вода и допълнително изкисване за 24 часа. При готвенето  обезкостете  и нарежете месото на парчета до 70 грама, накиснете го във вода за 24 часа и изхвърлете водата. Сварете месото и изхвърлете първия бульон.

Вода за питейни и домакински нужди да се взема само от закрити и контролирани и разрешени водоизточници.

През първия период на високо замърсяване, животните да не се извеждат от оборите, да се преустанови пашата, а храненето да става  с навлажнени концентрирани или с груби фуражи.               Боксовете и другите закрити помещения да се измиват ежедневно с вода. Останалите на открито сено и други фуражи да се ползват след отстраняване на горния слой /10-15 см/.

Добитите през периода фуражи да се складират за около два месеца. Реколтата да се събира във възможните най-късни агротехнически срокове.

За намаляване степента на замърсеност на растителните суровини, спазвайте конкретните указания на компетентните органи за обработването на продуктите и сроковете за използването им.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ЗВЪНЕТЕ НА:

Оперативен дежурен по Общински съвет  за сигурност:

Телефон 05731/22 83, 0886 684 220

Eдинен европейски телефон за спешни повиквания:

Телефон 112

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” Генерал Тошево

Телефон 05731/ 22 34, 0893 392 473

 

 


Top