Община Генерал Тошево
Актуално!
Община Генерал Тошево с нов сайт
Община Генерал Тошево има разработен нов сайт, който може...
Генерал Тошево отново с дарение за кампанията „Капачки за благотворителност – МБАЛ-Добрич“
Около половин тон пластмасови капачки и пластмасови бутилки, събирани...
Община Генерал Тошево с нов сайт
Стартира новият сайт на Община Генерал Тошево. Той ще...
Пленер по живопис „Бялата лястовица“ се провежда за трета поредна година в село Красен
Между 21 и 27 юни в село Красен се...
Митрополит Йоан освети втори параклис в община Генерал Тошево
В събота, 20 юни, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан...
Продължава предоставянето на услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Въпреки обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с...
Предстоящо събитие
Утре, 20 юни, ще се  освети новият параклис, носещ...
Лица в трудоспособна възраст се обучават за озеленители и строители
Във връзка със  сключен  Административен договор за предоставяне на...
Предстои преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
На 16 юни в Община Генерал Тошево се проведе...
Пленер по живопис
  • юни 18, 2020
  • Румен
  • Коментарите са изключени за Лица в трудоспособна възраст се обучават за озеленители и строители
  • Новини
  • 12443 Прегледа на публикацията

Във връзка със  сключен  Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,  чрез Водено  от общностите местно развитие, ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО  стартира дейности за  изпълнението на проект: BG05М9ОР001-1.059 „Достъп до заетост за търсещи работа и неактивни лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“.

IMG_5127

Първата дейност по проекта е предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова. След отпадане на извънредното положение,  обявено  във връзка с разпространението на COVID-19 е възобновено провеждането на  обучения на  30 безработни лица на възраст от 30 до 54г вкл., които  се  обучават  по следните направления: 20 броя  по професионално направление 622 Градинарство (паркове и градини), професия 622030 Работник в озеленяването, по специалност 6220301 „Озеленяване и цветарство“, първа степен СПК – от Списъка на професиите за ПОО, утвърден от Министъра на образованието и науката  и  10 броя по  професионално направление 582 Строителство, професия 582080 Помощник в строителството, специалност  5820801 Основни и довършителни работи, първа степен СПК – от Списъка на професиите за ПОО, утвърден от Министъра на образованието и науката. След приключване на обученията, безработните лица ще придобият съответните квалификации.

IMG_5222

 

         


Top