Община Генерал Тошево
Актуално!
Община Генерал Тошево с нов сайт
Община Генерал Тошево има разработен нов сайт, който може...
Генерал Тошево отново с дарение за кампанията „Капачки за благотворителност – МБАЛ-Добрич“
Около половин тон пластмасови капачки и пластмасови бутилки, събирани...
Община Генерал Тошево с нов сайт
Стартира новият сайт на Община Генерал Тошево. Той ще...
Пленер по живопис „Бялата лястовица“ се провежда за трета поредна година в село Красен
Между 21 и 27 юни в село Красен се...
Митрополит Йоан освети втори параклис в община Генерал Тошево
В събота, 20 юни, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан...
Продължава предоставянето на услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Въпреки обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с...
Предстоящо събитие
Утре, 20 юни, ще се  освети новият параклис, носещ...
Лица в трудоспособна възраст се обучават за озеленители и строители
Във връзка със  сключен  Административен договор за предоставяне на...
Предстои преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
На 16 юни в Община Генерал Тошево се проведе...
Пленер по живопис

март 4, 2015
ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ОБЕКТ „УСЛУГА” И ПРЕДМЕТ:

„ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО“ ПО ПРОЕКТ “ВИСОКО- ПРОФЕСИОНАЛНА И КОМПЕТЕНТНА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, ПРИОРИТЕТНА ОС ІІ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, ПОДПРИОРИТЕТ 2.2. „КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ”, БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ: BG051PO002/13/2.2-14, СЪГЛАСНО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ № М13-22-68/07.08.2014 Г. С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ»
Линка към АОП: Информация за преписката

Обявление SIZE: 222.43 KB

 

Решение SIZE: 1.79 MB

 

Документация за участие SIZE: 973.32 KB

 

Информация за сключени договори SIZE: 916.45 KB

 

Договор ОП1 SIZE: 1.10 MB

 

Договор ОП2 SIZE: 887.63 KB

 

Освобождаване на гаранция 6.07.2015 SIZE: 74.11 KB

 

Освобождаване на гаранция 13.11.2015 SIZE: 75.13 KB

 

Освобождаване на гаранция 16.11.2015 SIZE: 70.19 KB

 

Информация за плащане SIZE: 78.41 KB

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти

 

Решение за избор на изпълнител

 

Разяснения

Качени файлове


Top