Община Генерал Тошево
Актуално!
Поздрав по случай 24 май
Уважаеми представители на образователните среди, на културните институции и...
С решение на Министерския съвет Община Генерал Тошево придоби имот от почти 6,5 дка
Теренът е разположен в близост до центъра и ще...
Нови осветителни тела в Генерал Тошево осигуряват чудесна видимост през тъмната част на денонощието
Четири улици в Генерал Тошево са с изцяло подменено...
100 години живот!
Казват, че животът е само миг във вечността. Малка...
Поредни два проекта за близо 1,2 млн. лв. ще изпълнява Община Генерал Тошево по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020
Европейските средства ще бъдат инвестирани в пътната и спортната...
Много висока оценка за театралния състав „Георги Шивачев“ при НЧ „Светлина- 1941“
С Втора награда се завърна Театралният състав „Георги Шивачев“...
Съобщение „Български документи за самоличност“ към МВР
Инициатива на МВР във в връзка с Евроизбори 2019...
Седмицата на спорта в Генерал Тошево „финишира“ успешно
Между 7 и 17 май в град Генерал Тошево...
„Попитай кмета“ в кв. Пастир
Този месец инициативата „Попитай кмета” ще се проведе на...
Разяснителна кампания, Европейски избори 2019
https://www.cik.bg/bg/ep2019/campaign
  • апр. 17, 2015
  • Доротея
  • Коментарите са изключени за На 1 март 2015 год. е въведено в експлоатация Регионалното депо за отпадъци в с. Стожер
  • Разни
  • 1673 Прегледа на публикацията

април 17, 2015
На 1 март 2015 год. е въведено в експлоатация Регионалното депо за отпадъци в с. Стожер

До заинтересованите лица

Общинска администрация- гр. Генерал Тошево уведомява всички граждани и фирми, собственици на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, че от 1 март 2015 год. е въведено в експлоатация Регионалното депо за отпадъци в с. Стожер, община Добричка, област Добрич. На регионалното депо за отпадъци са изградени съоръжения за третиране на строителни и биоразградими отпадъци, но за да бъдат приети отпадъците там следва същите предварително да са разделени по вид, напр. строителни отпадъци /тухли, цигли, бетон, плочки, фаянсови и керамични части от изделия- разделно, както и да бъдат отделени пластмасовите, металните и дървесните отпадъци/.
От тази дата е преустановен приема на отпадъци на Общинското депо за битови отпадъци след кв. Пастир, гр. Генерал Тошево и действащи регламентирани депа на територията на община Генерал Тошево- НЯМА. Подлежи на административно наказание всеки нарушител извършващ нерегламентирано обезвреждане и изхвърляне на отпадъци на неразрешени места съгласно Закона за управление на отпадъците.

Напомняме, че в сила от 2013 год., е изискването за разделно събиране на отпадъците от хартия, картон, стъкло, пластмаса и метали, съгласно Закона за управление на отпадъците. Общината е въвела система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в гр. Генерал Тошево, с. Кардам и с. Спасово, като за целта са разположени жълти контейнери за пластмаса, хартия, метал и дървени опаковки и зелени контейнери за стъклени опаковки. Призоваваме гражданите, управителите на фирми и административни сгради при ползването на системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки въведена от общината, да сгъват предварително опаковките, да не изхвърлят замърсени такива в цветните контейнери, да затварят капаците след ползването им и се грижат за чистотата на местата за поставяне на контейнерите, които ползват.
Регистрираната площадка за предаване на разделно събрани отпадъци от хартия, пластмаса, метал и стъкло на територията на община Генерал Тошево се намира в края на ул. „Цанко Церковски”, гр. Генерал Тошево и е собственост на „ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ ВАРНА” ЕООД.
Остава действащо задължението на търговските обекти да приемат обратно от предлагания от тях вид батерии, акумулатори, луминесцентни лампи и други излезли от употреба стоки /опаковки и отпадъци с опасен характер/, за които има организирана депозитна или друга система за многократна употреба. Събраните от депозитната система отпадъци се предават задължително с договор на оторизирана фирма притежаваща разрешение по чл.35 на ЗУО.
Информираме, че при използване на контейнерите и кофите за твърди битови отпадъци от гражданите и фирмите, се забранява изхвърлянето в тях на животински отпадъци като: трупове на животни, скелети, кожи на животни, торова маса и др. подобни, както и селскостопански растителни отпадъци като клони, слама, шума, коренища и др. от градините и зелените площи.
Санкциите за неспазване на задълженията за разделно събиране на отпадъците или нерегламентирано третиране на отпадъци са разписани в Глава VІ, Раздел ІІ. Административни нарушения и наказания на Закона за управление на отпадъците.


Top