Община Генерал Тошево
Актуално!
Община Генерал Тошево с нов сайт
Община Генерал Тошево има разработен нов сайт, който може...
Генерал Тошево отново с дарение за кампанията „Капачки за благотворителност – МБАЛ-Добрич“
Около половин тон пластмасови капачки и пластмасови бутилки, събирани...
Община Генерал Тошево с нов сайт
Стартира новият сайт на Община Генерал Тошево. Той ще...
Пленер по живопис „Бялата лястовица“ се провежда за трета поредна година в село Красен
Между 21 и 27 юни в село Красен се...
Митрополит Йоан освети втори параклис в община Генерал Тошево
В събота, 20 юни, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан...
Продължава предоставянето на услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Въпреки обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с...
Предстоящо събитие
Утре, 20 юни, ще се  освети новият параклис, носещ...
Лица в трудоспособна възраст се обучават за озеленители и строители
Във връзка със  сключен  Административен договор за предоставяне на...
Предстои преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
На 16 юни в Община Генерал Тошево се проведе...
Пленер по живопис

Протокол 10 от 28.05.2020г. на Общото събрание на Сдружение – Регионално управление на отпадъците – Добрич

Отчет ЕЕ 2019

Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Генерал Тошево

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС – Прил № 2 към чл. 6 – Ганчев 2003

Приложение 2 към чл.6 на Добруджа газ АД

Уведомление за промяна на инвестиционно предложение Ганчев 2003

Уведомление за инвестиционно предложение на Добруджа газ АД

Протокол №9 Регионално депо

Приложение 2 към чл.6 от Електроенергиен системен оператор ЕАД

Уведомление за инвестиционно предложение от Електроенергиен системен оператор ЕАД

Отчет ЕЕ 2017

Отчет ЕЕ 2018

Forma_ZEVI_General Toshevo- 2017

Forma_ZEVI_General Toshevo 2018

Forma_ZEVI_new_final

Уведомление за инвестиционно предложение Левал ЕООД

Заповед 1010.17.10 за определяне районите за сметосъбиране и сметоизвозване

Заявления Генерал Тошево,  Заявления села

ПРОТОКОЛ 8, ДЕПО

Уведомление – Дизи агро

Приложение 2 към чл. 6 – Транс спеед 10

Приложение 2 към чл. 6 – Инв. предложение – Агрокомерс и Агротранс

Уведомление за инвестиционно предложение Малина

Приложение 2 към чл. 6 от Наредба ОВОС – Руал ООД

Уведомление за инвестиционно намерение Николай Николов

Уведомление за инвестиционно намерение Транс спеед -10 ЕООД

Уведомление за инвестиционно намерение зърнобаза Генерал Тошево

Искане за ОВОС – ЕТ Божур-Енчо Стоянов – Стоян Стоянов

Уведомление за инвестиционно предложение от Руал ООД

Уведомление от ЕТ Божур – Енчо Стоянов – Стоян Стоянов

Уведомление за инвестиционно намерение от Лулис Мел – България ЕАД

Уведомление А1

Уведомление инвестиционно предложение Павлови

Писмо от Басейнова дирекция Черноморски район с приложено Разяснение – регистриране на водовземните съоръжения за подземни води и кладенците за задоволяване на собствени потребности.

Приложение 2 към чл.6 от Наредбата ОВОС за Дестилерия в Малина

Заповед проект BG0000130 Крайморска Добруджа,  Писмо за заповед Крайморска Добруджа,  Обявление BG0000130 Крайморска Добруджа,   BG0000130 Крайморска Добруджа имоти

Уведомление Теленор

Заповед сметосъбиране за 2019 год.

,Добруджа газ АД, приложение 2

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление Добруджа газ – 17.09.2018

Съобщение Да изчистим България за един ден 2018

БТК уведомление за инвестиционно предложение

Протокол №7 от Общото събрание на сдружение Регионално управление на отпадъците  Добрич проведено на  19 юни 2018 г.

Приложение 2 към чл. 6 Вива Продъктс ООД

Приложение №2 по чл.6 от Наредбата по ОВОС на СЛАВОВ- РОСИЦА ЕООД

Съобщение на Басейнова дирекция по чл. 61 ал. 1 от ЗВ

Часът на земята 2018

Съобщение, съгласно чл.62 ал.1 от Закона за водите

Инф. по Прил 2 и ОС – ТК-Петлешково – Камен Калчев

Съобщение, Басейнова дирекция

ОВОС, с. тръбен кладенец, с. Пленимир

приложение № 2 към чл. 6 – Ричард и Наталия Пайк

Преценка за ОВОС, Петър Канев

Становище на Русгеоком БГ ЕАД по възражения от заинтересовани лица

Становище на Русгеоком БГ ЕАД по възражения в протоколите

Протокол 6, Сдружение, Регионално депо за отпадъци

Заповед 1047. 23. 10. 2017 – райони, организирано сметоизвозване 2018

Уведомление, читалища в Спасово и Кардам

Уведомление за дере с. Преселенци

Обява за обществено обсъждане ,РУСГЕОКОМ 2017

Приложение 2 за преценка за ОВОС Ганчев 2003

Приложение 2 за преценка на ОВОС, Григор Григоров

Приложение 2 за преценка за ОВОС „ТАШТ” ЕООД

Уведомление, ЗП Велико Петров

Съобщение, басейнова дирекция Черноморски район

Необнодимост от преценка за ОВОс, Русагро Пром

Русагро Пром , искане за ОВОС

Писмо, Часът на земятра 2017

Приложение 2 за преценка за ОВОС „ЕВРО ЛОГИСТИК ЦЕНТЪР” ООД

Приложение 2, за преценка за ОВОС, Никола Русков

Информация към искане за ОВОС ЩАРК

Искане за ОВОС ЩАРК

Инв. уведомление, ЗП Недялко Славов

Искане за ОВОС, ЗП Недялко Славов

Съобщение на басейнова дирекция

Обява

Заповед 1033 за определяне границите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване

Оценка за ОВОС с. Кардам 26.10.2016

Протокол от общо събрание на РСУО Добрич

Съобщение за безплатно извозване на строителни отпадъци

Приложение 2 по чл. 6 от Наредбата на ОА

Уведомление за инвестиционно предложение, Генерал Тошево

Съобщение по чл. 62а, Естер Ойл, 28. 07. 2016

Обновяване на водопроводна и улична мрежа в села на Oбщината

Искане на ОВОС, Община Генерал Тошево

Съобщение – Регионално Депо

Заповед сметосъбиране 2016

На 1 март 2015 год. е въведено в експлоатация Регионалното депо за отпадъци в с. Стожер

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, хартия, картон и стъкло

Решение краткосрочна програма ЗЕВИ

Общинска Програма ВЕИ – 2013


Top