Община Генерал Тошево
Актуално!
Община Генерал Тошево с нов сайт
Община Генерал Тошево има разработен нов сайт, който може...
Генерал Тошево отново с дарение за кампанията „Капачки за благотворителност – МБАЛ-Добрич“
Около половин тон пластмасови капачки и пластмасови бутилки, събирани...
Община Генерал Тошево с нов сайт
Стартира новият сайт на Община Генерал Тошево. Той ще...
Пленер по живопис „Бялата лястовица“ се провежда за трета поредна година в село Красен
Между 21 и 27 юни в село Красен се...
Митрополит Йоан освети втори параклис в община Генерал Тошево
В събота, 20 юни, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан...
Продължава предоставянето на услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Въпреки обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с...
Предстоящо събитие
Утре, 20 юни, ще се  освети новият параклис, носещ...
Лица в трудоспособна възраст се обучават за озеленители и строители
Във връзка със  сключен  Административен договор за предоставяне на...
Предстои преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
На 16 юни в Община Генерал Тошево се проведе...
Пленер по живопис
  • февр. 21, 2020
  • admin
  • Коментарите са изключени за Проекто-нормативни актове
  • 7119 Прегледа на публикацията

Проекто-нормативни актове

Справка по чл. 26 ал. 5 от ЗНА по Наредба за изменение и допълнение на Наредба 1

Оценка на въздействието на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 1,  Съобщение и Изменение и допълнение на Наредбa №1

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА по Н-бата за отпускане на еднократна помощ

Справка по чл.26, ал.5 ЗНА за постъпили предложения и становища по проект на Програма за отпускане на еднократна финансова помощ

Справка по чл.26, ал.5 ЗНА за постъпили предложения и становища по проект на Н-ба №10

Съобщение  за отпускане на еднократна финансова помощ

Проект на наредба за отпускане на еднократна финансова помощ

Частична оценка на въздействието на Наредбата за отпускане на еднократна финансова помощ

Докладна записка за приемане на Наредба за отпускане на еднократна финансова помощ

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ В ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Докладна програма, фин.помощ

Предварителна оценка – Програма

Проект -Програма за финансова помощ – раждаемост

Съобщение относно Програма

Справка по чл. 26, ал.5 от ЗНА

Съобщение относно промяна в Наредба № 10-30.01.2020 г.

Докладна записка за изменение на Наредба №10-30.01.2020 г.

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието-30.01.2020 г.

Проект за Правилник за организацията и дейността на общински съвет – 02.01.2020 г.

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА за постъпили предложения и становища по проект за изменение и допълнение на Наредба за управление и финансиране на дейности по третиране на битови и строителни отпадъци

Справка чл.26, ал.5 от ЗНА за постъпили предложения и становища по проект на Наредба №10 -18.12.2019 г.

Справка – План сметка ТБО за постъпили становища, предложения и възражения – 18.12.2019 г.

Справка по чл. 26, ал.5 ЗНА за по.стъпили предложения и становища по Проект  на правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на ОСП Озеленяване и благоустройство

Докладна записка за промяна в Наредбата за отпадъци – 18.11.2019

Оценка на въздействието, Наредба за отпадъци – 18.11.2019

Съобщение ТБО – 15.11.2019

Докладна записка ТБО -15.11.2019

Оценка за въздействие ТБО – 15.11.2019

Докладна записка за промяна в Наредба № 10 – 15. 11. 2019

Оценка на въздействието – 15.11. 2019 Съобщение с мотиви към

Съобщение с мотиви към Докладна записка за промяна в Наредба № 10 – 15.11. 2019

Докладна записка за утвърждаване броя на кметсклите наместници 7.11.2019

Докладна записка относно трансформиране длъжност от кмет на кметство на кметски наместник 7.11.2019

Докладна записка за приемане на изменение и допълнение в Правилника за организация и дейността на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство“ в Община Генерал Тошево    Съобщение    Формуляр

Докладна за изменение и допълнение в Наредбата за определяне и администрирането на местни данъции и такси  Формуляр за предварителна оценка Съобщение

План за защита при бедствия 

Справка по чл. 26, ал.5 от ЗНА за предложения и общ.консултации за проект за изменение на Н-бата за установяване на жилищни нужди

Докладна наредба зелена система    Формуляр за оценка   Съобщение

Докладна изменение Наредба жилищни нужди  Съобщение  Формуляр част. оценка 

Справка по чл. 26, ал.5 от ЗНА за предложения и общ. консултации за проект за изменение на Правилника на ОбС

Справка по чл. 26, ал.5 от ЗНА за предложения и общ. консултации за проект за изменение на Н-бата за установяване на жилищни нужди

Докладна записка – приемане на изменение в Наредба за реда и условията за установяване на жилишни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд – 05.02.2019 г. , Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието – 05.02.2019 г.

Проект за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Генерал Тошево – 28.01.2019

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложения и общ.консултации на проект за измененеи на на Н-ба № 10-22.01.2019

Съобщение и Докладна за проект за изменение на Наредба № 10 за опр. и адм. на МДТ – 19.12.2018

Докладна записка, план – записка за такса битови отпадъци за 2019 година

Справка по ЗНА за предложения постъпили по проекта за изменение на Наредбата за финансиране на спортните клубове

Съобщение и Докладна за изменение на Наредба на реда и условията за ф-не на спортните клубове – 28.11.2018 и Формуляр за оценка на въздействието

 

Докладна за изменение и допълнение на Наредбата за администриране на МДТ – 11.10.2018

Докладна изменение на Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество -26 септември 2018 г.

 

Докладна за изменение на Наредба за начина на стопанисване на кучетата

Правила за провеждане на процедура за избор на финансова институция – 15. 06. 2018

Докладна и проект за правилник за създаване на общинско предприятие, 12. 06.2018

Промяна в Правилника на Общински съвет Генерал Тошево -20.03.2018

План за противодействие на тероризма в община Генерал Тошево – 14. 02. 2018

Докладна записка, изменение в Наредба № 1 – 6-02-2018

Проект на Годишен план за младежта 2018

Докладна план младежта 2018

Докладна за изменение в Наредба за опр-не, адм-не на местни данъци и такси – 15.01.2018

Докладна за приемане на план сметка и промили за ТБО за 2018

Докладни след 1 юли 2017 година

Докладна записка, допълнение към Наредба 1

Докладна ,за изменение и допълнение на Наредба за битовите отпадъци – 16. 06. 2017

Докладна записка,промяна на Наредба за у-е на общ. пътища – 15. 06. 2017

Докладна записка с приложение за изменение в Наредба за ОПФ, 12. 04. 2017

06.04.2017, Докладна записка за изменение на Наредба №10 (НОАМДТЦУТОГТ) във връзка с протест на Окръжна прокуратура

05.04.2017, Докладна записка за изменение на Наредба №10 (НОАМДТЦУТОГТ)

Докладна, Наредба за вестник Добр. глас

Проект на Наредба за общинския вестник

Докладна записка за изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детски градини съгласно протест на Окръжна прокуратура 28.03.2017 г.

Докладна записка за изменение и допълнение на Наредба МДТ, 21.02.2017

Докл.записка за изменение в Наредба за реда за придобиване на общ.иму-во

Докладна записка , План за младежта 2017

ПЛАН за МЛАДЕЖТА 2017 г.

Докладна Наредба за орг-я на търговска дейност, 29.12. 2016

Наредба за организация на търговската дейност на територията на община Генерал Тошево – 29.12..2016

Докладна записка за приемане на Наредба за финансиране на СК от 28.12.2016.pdf

Наредба за реда и условията за финансиране на спортни клубове 28.12.2016.doc

Докладна записка за изменения на Наредба за изграждане и  поддържане на Зелена система от 28.12.2016.pdf

Докладна записка за изменение на Наредба за упражняване права върху общинската част от капитала на търговските дружества от 28.12.2016.pdf

Правилник за устройството и дейността на ЦПЛР от 27.12.2016 год.doc

Докладна записка за приемане на Правилник за устройството и дейността на ЦПЛР от 27.12.2016.pdf

Докладна записка изменение и допълнение на Наредба 1 от  27. 12. 2016.pdf

Докладна, Наредба за устройство и управление на гробищните паркове и обредните зали – 18 ноември 2016г.

Проект   Изменение Наредба № 20

Докладана, наредба бюджет, 25. 08. 2016

Докладна Наредба водене регистър ДГ и ЦПЛР

Докладна Наредба записване, отписване, преместване на деца ДГ

Наредба за реда и условията за преместване, отписване и преместване на деца в детски градини на територията на община Генерал Тошево [2]

Наредба за водене на регистър на Общински детски градини

Докладна за допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните данъци, такси и цени на услугите на територията на Община Генерал Тошево 

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1

Наредба за символиката на община Генерал Тошево

Нов проект на Наредба за отпускане на стипендии за студенти 2016

Таблица към Общ.стратегия за соц. услуги

Общинска стратегия за социалните услуги 2016-2020г

Докладна за нова Наредба стипендии   

Проект, Програма читалищна дейност 2016

Докладна записка относно приемане на Правилник за дейността на Об Съвет

Актуализация и отчет ПООС 2015

Актуализация, Програма за насърчаване на ВЕИ 2016

Докладана записка за изменение на Наредба – МДТ

ПРИДРУЖАВАЩА ДОКЛАДНА, ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2016

ПРОЕКТ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2016 г.

Докладана записка за промяна в Наредбата за отпадъци

Програма за упрвление на отпадъците 2015 – 2020

Правилник Общински съвет 2015-2019

Проект на нова наредба стипендии 2016


Top