Община Генерал Тошево
Актуално!
Проведе се междинна пресконференция по проект за енергийно обновяване
На 22 февруари, четвъртък, от 14. 00 ч. в...
Свободни работни места в област Добрич към 19 февруари 2018 година
В прикачен файл към публикацията е приложена последната информация за...
Продължава предоставянето на интегрираните услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Продължава предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие...
Покана за междинна пресконференция
Община Генерал Тошево ще поиска от държавата собствеността върху бившата ЖП гара в града
Община Генерал Тошево стартира процедура по деактуване на вече...
На извънредна сесия Общинският съвет в Генерал Тошево прие бюджета на общината за 2018, който тази година е в размер на 13 834 422 лв.
Общинският съвет прие бюджета на община Генерал Тошево за...
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ“ ПРОДЪЛЖАВА
„Обществената трапезария“ в Община Генерал Тошево продължава своята дейност...
Резултати от конкурса „Вино и любов. Любов и вино.“
Първа награда: „Ритуално посрещане” Мариана Великова Стоянова гр.Силистра 1.Втора...
Празнуваме Трифон Зарезан – празникът на лозаря и виното
С награждаването на най-доброто домашно вино, с ритуалното зарязване...
ПРОВЕДЕНА СУПЕРВИЗИЯ ПО ПРОЕКТ
Във връзка с реализиране на дейностите по проект „Подкрепа...

Новини

 • Отправлено февр. 23, 2018
 • Автор Румен
 • Коментарите са изключени за Проведе се междинна пресконференция по проект за енергийно обновяване
 • Новини
 • 111 Прегледа на публикацията

На 22 февруари, четвъртък, от 14. 00 ч. в Община Генерал Тошево се проведе междинна пресконференция по проект „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“. Проектът е на обща …[ подробнее ]

 • Отправлено февр. 20, 2018
 • Автор Доротея
 • Коментарите са изключени за Свободни работни места в област Добрич към 19 февруари 2018 година
 • Новини
 • 344 Прегледа на публикацията

В прикачен файл към публикацията е приложена последната информация за свободните работни места обявени в област Добрич. Обявени са работни места в различни сфери. ИНФОРМАЦИЯ: ДБТ Генерал Тошево ет.1, стая№ 1 или на телефон:05731/45-15…[ подробнее ]

 • Отправлено февр. 20, 2018
 • Автор Румен
 • Коментарите са изключени за Продължава предоставянето на интегрираните услуги по проект „Заедно можем да продължим”
 • Новини
 • 330 Прегледа на публикацията

Продължава предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие на деца от 0 до 7 години, психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители и формиране и развитие на родителски умения по проект № BG05M9OP001-2.004-0012-C01 „Заедно можем да продължим”, по ОП РЧР, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Към настоящият момент в …[ подробнее ]

 • Отправлено февр. 20, 2018
 • Автор Румен
 • Коментарите са изключени за Покана за междинна пресконференция
 • Новини
 • 372 Прегледа на публикацията
 • Отправлено февр. 20, 2018
 • Автор Румен
 • Коментарите са изключени за Община Генерал Тошево ще поиска от държавата собствеността върху бившата ЖП гара в града
 • Новини
 • 361 Прегледа на публикацията

Община Генерал Тошево стартира процедура по деактуване на вече бившата ЖП гара Генерал Тошев в града. На редовно заседание на Общинския съвет в края на януари съветниците гласуваха решение, с което дадоха съгласие да бъдат безвъзмездно придобити в полза на Община Генерал Тошево държавни имоти, предоставени за управление на Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура“, …[ подробнее ]

 • Отправлено февр. 15, 2018
 • Автор Румен
 • Коментарите са изключени за На извънредна сесия Общинският съвет в Генерал Тошево прие бюджета на общината за 2018, който тази година е в размер на 13 834 422 лв.
 • Новини
 • 556 Прегледа на публикацията

Общинският съвет прие бюджета на община Генерал Тошево за 2018 година на извънредно заседание днес, 15 февруари. „За“ финансовата рамка за настоящата година гласуваха 11 общински съветници, а четирима се въздържаха. По думите на кмета на общината Валентин Димитров, Бюджет 2018 запазва финансовата стабилност на местното управление и е напълно изпълним и реален в капиталовата …[ подробнее ]

 • Отправлено февр. 15, 2018
 • Автор Доротея
 • Коментарите са изключени за ПРЕДОСТАВЯНЕ НА „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ“ ПРОДЪЛЖАВА
 • Новини
 • 510 Прегледа на публикацията

„Обществената трапезария“ в Община Генерал Тошево продължава своята дейност през цялата 2018 година в изпълнение на дейностите по проект. Социалната услугата се изпълнява от Домашния социален патронаж и е осигурена от Общината в подкрепа на хората от най-уязвимите групи, с трайно увеличен капацитет – 120 бенефициенти. Те ще получават топла храна /супа, основно ястие , …[ подробнее ]

 • Отправлено февр. 14, 2018
 • Автор Румен
 • Коментарите са изключени за Резултати от конкурса „Вино и любов. Любов и вино.“
 • Новини
 • 751 Прегледа на публикацията

Първа награда: „Ритуално посрещане” Мариана Великова Стоянова гр.Силистра 1.Втора награда: „Вино и любов” Димитричка Георгиева Борисова. гр.Силистра 2.Втора награда: „Петък вечер” Кина Димитрова Маринова гр.Силистра Трета награда: „Горчиво вино си ,любов” Генка Динева Богданова гр.Ямбол 1.Поощрителна награда: „Когато някой посади дърво за мен” Йорданка Койчева Радева гр. Разград 2. Поощрителна награда: „Копнение” Снежанка Стоянова Георгиева …[ подробнее ]

 • Отправлено февр. 14, 2018
 • Автор Румен
 • Коментарите са изключени за Празнуваме Трифон Зарезан – празникът на лозаря и виното
 • Новини
 • 621 Прегледа на публикацията

С награждаването на най-доброто домашно вино, с ритуалното зарязване на лозя и с много музика и настроение беше отбелязан празничният 14 февруари в град Генерал Тошево. Навръх хубавия български народен празник Трифон Зарезан – Ден на лозаря, НЧ “Светлина – 1941” в града организира тържество на което присъстваха много майстори винари и гости. Преди същинската …[ подробнее ]

 • Отправлено февр. 12, 2018
 • Автор Доротея
 • Коментарите са изключени за ПРОВЕДЕНА СУПЕРВИЗИЯ ПО ПРОЕКТ
 • Новини
 • 694 Прегледа на публикацията

Във връзка с реализиране на дейностите по проект „Подкрепа за независим живот чрез Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда-Генерал Тошево“ финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ в периода 8-9.02.2018 г. се проведе групова супервизия на наетите лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници – общо …[ подробнее ]

 • Отправлено февр. 7, 2018
 • Автор Румен
 • Коментарите са изключени за КОНКУРС „НАЙ–ДОБРО ДОМАШНО ВИНО“
 • Новини
 • 1305 Прегледа на публикацията

К О Н К У Р С „Н А Й – Д О Б Р О    Д О М А Ш Н О     В И Н О“ МОСТРИТЕ ЗА УЧАСТИЕ СЕ ПРИЕМАТ НА 7, 8 и 9 ФЕВРУАРИ ОТ 9.00 ДО 18.00 ЧАСА В ЧИТАЛИЩЕТО КОНКУРСЪТ Е АНОНИМЕН И ВСЕКИ УЧАСТНИК ЩЕ ПОЛУЧИ …[ подробнее ]

 • Отправлено февр. 6, 2018
 • Автор Доротея
 • Коментарите са изключени за Обявление за провеждане на конкурс
 • Новини
 • 1128 Прегледа на публикацията

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО със седалище и адрес:обл.Добрич, град Генерал Тошево, ул.”Васил Априлов”№ 5 на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 077 от 30 януари 2018 г.на Кмета на Община Генерал Тошево І.Обявява конкурс за назначаване на …[ подробнее ]

 • Отправлено февр. 6, 2018
 • Автор Доротея
 • Коментарите са изключени за Свободни работни места в област Добрич към 5 февруари 2018 г.
 • Новини
 • 1003 Прегледа на публикацията

В прикачен файл към публикацията е приложена последната информация за свободните работни места обявени в област Добрич. Обявени са работни места в различни сфери. ИНФОРМАЦИЯ: ДБТ Генерал Тошево ет.1, стая№ 1 или на телефон:05731/45-15…[ подробнее ]

 • Отправлено февр. 5, 2018
 • Автор Румен
 • Коментарите са изключени за При планувани 35 хил. лв. референдумът ни струва малко над 25 хил. лв.
 • Новини
 • 1145 Прегледа на публикацията

Съгласно Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление провеждането на местен референдум се финансира изцяло със средства от общинския бюджет на съответната община. В общата план-сметка, която администрацията е длъжна да изготви, се включват възнаграждения на ОИК и СИК, обучения, материали, печати за СИК, пликове и бюлетини, разходи за гориво, …[ подробнее ]

 • Отправлено февр. 2, 2018
 • Автор Румен
 • Коментарите са изключени за Приветствие по случай 58 години град Генерал Тошево
 • Новини
 • 1120 Прегледа на публикацията

Уважаеми съграждани, Поздравявам ви с 58-годишнината от обявяването на Генерал Тошево за град! Преди повече от половин век в тогавашното село Генерал Тошево настъпват значими промени в обществено-икономическия живот, които предопределят след две десетилетия селото в сърцето на равнината да бъде обявено за град. Наред с увеличаването на населението, в годините между 1940 – 1960 …[ подробнее ]

 • Отправлено февр. 1, 2018
 • Автор Румен
 • Коментарите са изключени за Излезе официалното решение на директора на РИОСВ – Варна за инвестиционното намерение на „Русгеоком БГ“ ЕАД
 • Новини
 • 1695 Прегледа на публикацията

Цялото мотивирано решение за неодобряване на инвестиционното намерение на „Русгеоком БГ“ ЕАД можете да видите тук: http://www.riosv-varna.org/Prevantivna%20dejnost/OVOS-EO/VA-1-2018.pdf…[ подробнее ]

 • Отправлено ян. 31, 2018
 • Автор Румен
 • Коментарите са изключени за Интересна среща за бенефициентите по проект „Подкрепа за независим живот”
 • Новини
 • 1180 Прегледа на публикацията

На 30 януари потребителите и предоставящите социални услуги от Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда гр. Генерал Тошево станаха свидетели на вълнуваща среща с директора на Историческия музей в града Цветелина Христова. Повод за събитието бе 58 години от обявяването на Генерал Тошево за град. В рамките на образователния урок бенефициентите по …[ подробнее ]

 • Отправлено ян. 31, 2018
 • Автор Доротея
 • Коментарите са изключени за За вас работодатели
 • Новини
 • 1177 Прегледа на публикацията

Агенция по заетостта – Дирекция “Бюро по труда”- Генерал Тошево Уведомява безработните лица от община Генерал Тошево, че към 31.01.2018 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва: Мерки за насърчаване на териториалната мобилност на безработните …[ подробнее ]

 • Отправлено ян. 30, 2018
 • Автор Доротея
 • Коментарите са изключени за Свободни работни места в област Добрич към 29 януари 2018 г.
 • Новини
 • 1271 Прегледа на публикацията

В прикачен файл към публикацията е приложена последната информация за свободните работни места обявени в област Добрич. Обявени са работни места в различни сфери. ИНФОРМАЦИЯ: ДБТ Генерал Тошево ет.1, стая№ 1 или на телефон:05731/45-15…[ подробнее ]

 • Отправлено ян. 30, 2018
 • Автор Румен
 • Коментарите са изключени за Празничен концерт по случай 58 години град Генерал Тошево
 • Новини
 • 1722 Прегледа на публикацията

Община Генерал Тошево Галина Дурмушлийска и оркестър „Приятели“ Ви канят на концерт по повод 58 годишнината на град Генерал Тошево на 02 февруари 2018 г. от 17. 30 часа в НЧ „Светлина – 1941“, гр. Генерал Тошево С участието на ФТА Балик, при НЧ „Васил Левски – 1959“, гр. Балчик, Р-л: Галина Гавраилова Вход: свободен…[ подробнее ]

 • Отправлено ян. 29, 2018
 • Автор Румен
 • Коментарите са изключени за „Попитай кмета“ отново в Генерал Тошево
 • Новини
 • 1369 Прегледа на публикацията

Този месец инициативата „Попитай кмета” ще се проведе в гр. Генерал Тошево на 31 януари, сряда, от 10:30 часа в залата на третия етаж в Общинска администрация. В рамките на срещата кметът ще представи по-важните задачи, реализирани през изминаващия месец, а присъстващите ще имат възможност да задават въпроси, касаещи работата на администрацията или да направят …[ подробнее ]

 • Отправлено ян. 25, 2018
 • Автор Румен
 • Коментарите са изключени за Обръщение на кмета на община Генерал Тошево по повод решението, взето от Експертния съвет към РИОСВ – Варна, относно инвестиционното намерение за добив на газ
 • Важни новини, Новини
 • 1432 Прегледа на публикацията

Уважаеми жители на община Генерал Тошево, Днес имаме повод за радост. Днес, 25 януари 2018 година, ознаменувахме шестмесечния си последователен и упорит труд с успех. На проведения в РИОСВ-Варна Експертен съвет за пореден път показахме, че е важно да отстояваме своите позиции и да не отстъпваме от принципите си, а това винаги дава резултат. С …[ подробнее ]

 • Отправлено ян. 24, 2018
 • Автор Доротея
 • Коментарите са изключени за Свободни работни места в област Добрич към 23 януари 2018 година
 • Новини
 • 1437 Прегледа на публикацията

В прикачен файл към публикацията е приложена последната информация за свободните работни места обявени в област Добрич. Обявени са работни места в различни сфери. ИНФОРМАЦИЯ: ДБТ Генерал Тошево ет.1, стая№ 1 или на телефон:05731/45-15…[ подробнее ]

 • Отправлено ян. 24, 2018
 • Автор Румен
 • Коментарите са изключени за Конкурс, посветен на виното и любовта
 • Новини
 • 1545 Прегледа на публикацията

Условията на конкурса можете да намерите тук: Конкурс Вино и любов 2018…[ подробнее ]

 • Отправлено ян. 23, 2018
 • Автор Румен
 • Коментарите са изключени за На 25 януари ще заседава Експертният екологичен съвет към РИОСВ – Варна, по повод инвестиционното предложение за добив на природен газ на „Русгеоком БГ“ ЕАД
 • Новини
 • 1486 Прегледа на публикацията

На 25 януари, четвъртък, от 10. 30 часа ще заседава Експертният екологичен съвет към РИОСВ – Варна. Дневният ред на заседанието ще включва Доклад за оценка на въздействието върху околната среда с доклад за оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение „Разработване и усвояване на находище „Спасово“, с площ 219 кв. км., в блок „Добрич“, …[ подробнее ]

Page 1 of 73 1 2 3 4 5 6 73
Top