Община Генерал Тошево
Актуално!
Свободни работни места в област Добрич към 14 януари 2019 година
В прикачен файл към публикацията е приложена последната информация за...
Съобщение
Уважаеми съграждани, Общинска администрация – гр. Генерал Тошево информира...
Свободни работни места в област Добрич към 7 януари 2019 година
В прикачен файл към публикацията е приложена последната информация за...
Кампания по събиране на стари задължения
След технологичната пауза по счетоводно приключване на финансовата 2018...
Община Генерал Тошево ще изгради точки с безплатен интернет на 10 публични места в града
Община Генерал Тошево и още 112 български общини спечелиха...
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ“ ПРЕЗ 2019 Г.
Община Генерал Тошево продължава реализиране на Проект „Обществената трапезария“...
Кметът Валентин Димитров дари натурални сокове от ябълки на децата от детските градини в цялата община
Инициативата е резултат от добрия диалог между Общинска администрация...
Със сурвакари започна годината в Общинска администрация Генерал Тошево
Сурвакарчета от НЧ „Светлина – 1941“ навестиха днес Община...
Заедно в празничната нощ
Община Генерал Тошево ви кани на новогодишно тържество „Заедно в...
«Благотворителна Коледа» 2018, организирана от Община Генерал Тошево, зарадва 246 социално слаби души и многодетни семейства в навечерието на Коледните и Новогодишни празници
Ежегодната кампания на Община Генерал Тошево «Благотворителна Коледа» и...

18. „Ремонтно-възстановителни работи на общински сгради, съоръжения и прилежащи площи на територията на Община Генерал Тошево по 26 обособени позиции”

17. „ Ремонт на Общински  пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позици”

16. „ Ремонтно – възстановителни  работи на общински сгради и пространства  на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”.

15. „Събиране и извозване на биоразградими /зелени/ отпадъци в гр. Генерал Тошево”.

14. Доставка на течни горива, смазочни препарати и масла за нуждите на Община Генерал Тошево по две обособени позиции

13.Ремонтно възстановителни работи на общински сгради, съоръжения и прилежащи площи на територията на Община Генерал Тошево

12.„Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал. 2  от ЗУТ, изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност на сгради за обществено обслужване и многофамилни жилищни сгради на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”

11. „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилна жилищна сграда ЖК „Александър Димитров”, бл.1 по ул. „Станьо Милев”, гр.Генерал Тошево, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни  сгради ”

10. „Доставка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Генерал Тошево по обособени позиции”

9. Решение за откриване на процедура договаряне без обявление за доставка на дърва за огрев и въглища за нуждите на Община Генерал Тошево.

8. „Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани безработни  лица  по  специалност  „Озеленяване и цветарство”, с код по СППОО: 6220301, за придобиване на І-ва квалификационна степен” открита процедура по чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП

7. „Конструктивно усилване и обновяване на сграда за административно обслужване „ гр. Генерал Тошево, ул. „ Васил Априлов №9„ УПИ XV – 634 кв.85

6. Събиране и извозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Генерал Тошево, почистване на териториите за обществено ползване в гр. Генерал Тошево

5.„ Ремонтно- възстановителни  работи на общински сгради, съоръжения и прилежащи площи на територията на  Община Генерал Тошево по 28 обособени позиции”

4.Ремонтно – възстановителни  работи на общински сгради и пространства  на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции  

3.Техническо осигуряване, организиране и провеждане на обучения за администрацията на община Генерал Тошево по проект „Високо- професионална и компетентна администрация в община Генерал Тошево“  

2.„ Ремонт на Общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево“ по обособени позици


Top