Община Генерал Тошево
Актуално!
Община Генерал Тошево с нов сайт
Община Генерал Тошево има разработен нов сайт, който може...
Генерал Тошево отново с дарение за кампанията „Капачки за благотворителност – МБАЛ-Добрич“
Около половин тон пластмасови капачки и пластмасови бутилки, събирани...
Община Генерал Тошево с нов сайт
Стартира новият сайт на Община Генерал Тошево. Той ще...
Пленер по живопис „Бялата лястовица“ се провежда за трета поредна година в село Красен
Между 21 и 27 юни в село Красен се...
Митрополит Йоан освети втори параклис в община Генерал Тошево
В събота, 20 юни, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан...
Продължава предоставянето на услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Въпреки обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с...
Предстоящо събитие
Утре, 20 юни, ще се  освети новият параклис, носещ...
Лица в трудоспособна възраст се обучават за озеленители и строители
Във връзка със  сключен  Административен договор за предоставяне на...
Предстои преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
На 16 юни в Община Генерал Тошево се проведе...
Пленер по живопис

18. „Ремонтно-възстановителни работи на общински сгради, съоръжения и прилежащи площи на територията на Община Генерал Тошево по 26 обособени позиции”

17. „ Ремонт на Общински  пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позици”

16. „ Ремонтно – възстановителни  работи на общински сгради и пространства  на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”.

15. „Събиране и извозване на биоразградими /зелени/ отпадъци в гр. Генерал Тошево”.

14. Доставка на течни горива, смазочни препарати и масла за нуждите на Община Генерал Тошево по две обособени позиции

13.Ремонтно възстановителни работи на общински сгради, съоръжения и прилежащи площи на територията на Община Генерал Тошево

12.„Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал. 2  от ЗУТ, изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност на сгради за обществено обслужване и многофамилни жилищни сгради на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”

11. „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилна жилищна сграда ЖК „Александър Димитров”, бл.1 по ул. „Станьо Милев”, гр.Генерал Тошево, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни  сгради ”

10. „Доставка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Генерал Тошево по обособени позиции”

9. Решение за откриване на процедура договаряне без обявление за доставка на дърва за огрев и въглища за нуждите на Община Генерал Тошево.

8. „Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани безработни  лица  по  специалност  „Озеленяване и цветарство”, с код по СППОО: 6220301, за придобиване на І-ва квалификационна степен” открита процедура по чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП

7. „Конструктивно усилване и обновяване на сграда за административно обслужване „ гр. Генерал Тошево, ул. „ Васил Априлов №9„ УПИ XV – 634 кв.85

6. Събиране и извозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Генерал Тошево, почистване на териториите за обществено ползване в гр. Генерал Тошево

5.„ Ремонтно- възстановителни  работи на общински сгради, съоръжения и прилежащи площи на територията на  Община Генерал Тошево по 28 обособени позиции”

4.Ремонтно – възстановителни  работи на общински сгради и пространства  на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции  

3.Техническо осигуряване, организиране и провеждане на обучения за администрацията на община Генерал Тошево по проект „Високо- професионална и компетентна администрация в община Генерал Тошево“  

2.„ Ремонт на Общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево“ по обособени позици


Top