Община Генерал Тошево
Актуално!
Мащабно залесяване на общински терен по случай Световния ден на гората се проведе в Генерал Тошево
Освен общински служители, в акцията се включиха деца и...
Поредна среща от инициативата „Децата и съда“
Днес в село Преселенци се проведе поредната среща от...
Свободни работни места в област Добрич към 18 март 2019 година
В прикачен файл към публикацията е приложена последната информация за...
Две прекрасни бебета бяха орисани в Генерал Тошево
На официална церемония в зала „Георги Шивачев“ на Общинска...
Обучение за професионална квалификация към Дирекция „Бюро по труда“
За вас, безработни! Дирекция „Бюро по труда“ – Генерал...
Съдът влиза в училищата от общината с образователна цел
Районен съд – Генерал Тошево подема образователна кампания под...
Обществено обсъждане на насоки по подмярка 19.2 / 4.1 от Стратегията на МИГ Балчик – Генерал Тошево
СНЦ „ МИГ Балчик-Генерал Тошево“ представя за обсъждане на...
Свободни работни места в област Добрич към 11 март 2019 година
В прикачен файл към публикацията е приложена последната информация за...
Поздрав на кмета по случай 8-ми март
Уважаеми дами, Приемете моите искрени поздрави по случай 8...
Почисти се банкета по пътната отсечка между селата Красен и Житен
Натовареността на петкилометровия участък през топлите месеци от годината...

18. „Ремонтно-възстановителни работи на общински сгради, съоръжения и прилежащи площи на територията на Община Генерал Тошево по 26 обособени позиции”

17. „ Ремонт на Общински  пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позици”

16. „ Ремонтно – възстановителни  работи на общински сгради и пространства  на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”.

15. „Събиране и извозване на биоразградими /зелени/ отпадъци в гр. Генерал Тошево”.

14. Доставка на течни горива, смазочни препарати и масла за нуждите на Община Генерал Тошево по две обособени позиции

13.Ремонтно възстановителни работи на общински сгради, съоръжения и прилежащи площи на територията на Община Генерал Тошево

12.„Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал. 2  от ЗУТ, изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност на сгради за обществено обслужване и многофамилни жилищни сгради на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”

11. „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилна жилищна сграда ЖК „Александър Димитров”, бл.1 по ул. „Станьо Милев”, гр.Генерал Тошево, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни  сгради ”

10. „Доставка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Генерал Тошево по обособени позиции”

9. Решение за откриване на процедура договаряне без обявление за доставка на дърва за огрев и въглища за нуждите на Община Генерал Тошево.

8. „Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани безработни  лица  по  специалност  „Озеленяване и цветарство”, с код по СППОО: 6220301, за придобиване на І-ва квалификационна степен” открита процедура по чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП

7. „Конструктивно усилване и обновяване на сграда за административно обслужване „ гр. Генерал Тошево, ул. „ Васил Априлов №9„ УПИ XV – 634 кв.85

6. Събиране и извозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Генерал Тошево, почистване на териториите за обществено ползване в гр. Генерал Тошево

5.„ Ремонтно- възстановителни  работи на общински сгради, съоръжения и прилежащи площи на територията на  Община Генерал Тошево по 28 обособени позиции”

4.Ремонтно – възстановителни  работи на общински сгради и пространства  на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции  

3.Техническо осигуряване, организиране и провеждане на обучения за администрацията на община Генерал Тошево по проект „Високо- професионална и компетентна администрация в община Генерал Тошево“  

2.„ Ремонт на Общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево“ по обособени позици


Top