Община Генерал Тошево
Актуално!
Поздрав по случай 24 май
Уважаеми представители на образователните среди, на културните институции и...
С решение на Министерския съвет Община Генерал Тошево придоби имот от почти 6,5 дка
Теренът е разположен в близост до центъра и ще...
Нови осветителни тела в Генерал Тошево осигуряват чудесна видимост през тъмната част на денонощието
Четири улици в Генерал Тошево са с изцяло подменено...
100 години живот!
Казват, че животът е само миг във вечността. Малка...
Поредни два проекта за близо 1,2 млн. лв. ще изпълнява Община Генерал Тошево по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020
Европейските средства ще бъдат инвестирани в пътната и спортната...
Много висока оценка за театралния състав „Георги Шивачев“ при НЧ „Светлина- 1941“
С Втора награда се завърна Театралният състав „Георги Шивачев“...
Съобщение „Български документи за самоличност“ към МВР
Инициатива на МВР във в връзка с Евроизбори 2019...
Седмицата на спорта в Генерал Тошево „финишира“ успешно
Между 7 и 17 май в град Генерал Тошево...
„Попитай кмета“ в кв. Пастир
Този месец инициативата „Попитай кмета” ще се проведе на...
Разяснителна кампания, Европейски избори 2019
https://www.cik.bg/bg/ep2019/campaign

18. „Ремонтно-възстановителни работи на общински сгради, съоръжения и прилежащи площи на територията на Община Генерал Тошево по 26 обособени позиции”

17. „ Ремонт на Общински  пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позици”

16. „ Ремонтно – възстановителни  работи на общински сгради и пространства  на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”.

15. „Събиране и извозване на биоразградими /зелени/ отпадъци в гр. Генерал Тошево”.

14. Доставка на течни горива, смазочни препарати и масла за нуждите на Община Генерал Тошево по две обособени позиции

13.Ремонтно възстановителни работи на общински сгради, съоръжения и прилежащи площи на територията на Община Генерал Тошево

12.„Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал. 2  от ЗУТ, изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност на сгради за обществено обслужване и многофамилни жилищни сгради на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”

11. „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилна жилищна сграда ЖК „Александър Димитров”, бл.1 по ул. „Станьо Милев”, гр.Генерал Тошево, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни  сгради ”

10. „Доставка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Генерал Тошево по обособени позиции”

9. Решение за откриване на процедура договаряне без обявление за доставка на дърва за огрев и въглища за нуждите на Община Генерал Тошево.

8. „Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани безработни  лица  по  специалност  „Озеленяване и цветарство”, с код по СППОО: 6220301, за придобиване на І-ва квалификационна степен” открита процедура по чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП

7. „Конструктивно усилване и обновяване на сграда за административно обслужване „ гр. Генерал Тошево, ул. „ Васил Априлов №9„ УПИ XV – 634 кв.85

6. Събиране и извозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Генерал Тошево, почистване на териториите за обществено ползване в гр. Генерал Тошево

5.„ Ремонтно- възстановителни  работи на общински сгради, съоръжения и прилежащи площи на територията на  Община Генерал Тошево по 28 обособени позиции”

4.Ремонтно – възстановителни  работи на общински сгради и пространства  на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции  

3.Техническо осигуряване, организиране и провеждане на обучения за администрацията на община Генерал Тошево по проект „Високо- професионална и компетентна администрация в община Генерал Тошево“  

2.„ Ремонт на Общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево“ по обособени позици


Top