Община Генерал Тошево
Актуално!
Мащабно залесяване на общински терен по случай Световния ден на гората се проведе в Генерал Тошево
Освен общински служители, в акцията се включиха деца и...
Поредна среща от инициативата „Децата и съда“
Днес в село Преселенци се проведе поредната среща от...
Свободни работни места в област Добрич към 18 март 2019 година
В прикачен файл към публикацията е приложена последната информация за...
Две прекрасни бебета бяха орисани в Генерал Тошево
На официална церемония в зала „Георги Шивачев“ на Общинска...
Обучение за професионална квалификация към Дирекция „Бюро по труда“
За вас, безработни! Дирекция „Бюро по труда“ – Генерал...
Съдът влиза в училищата от общината с образователна цел
Районен съд – Генерал Тошево подема образователна кампания под...
Обществено обсъждане на насоки по подмярка 19.2 / 4.1 от Стратегията на МИГ Балчик – Генерал Тошево
СНЦ „ МИГ Балчик-Генерал Тошево“ представя за обсъждане на...
Свободни работни места в област Добрич към 11 март 2019 година
В прикачен файл към публикацията е приложена последната информация за...
Поздрав на кмета по случай 8-ми март
Уважаеми дами, Приемете моите искрени поздрави по случай 8...
Почисти се банкета по пътната отсечка между селата Красен и Житен
Натовареността на петкилометровия участък през топлите месеци от годината...

Кметът на Община Генерал Тошево е публичен възложител на обществени поръчки по чл.5, ал.2, т.9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

По силата на чл.7 от ЗОП Възложителят може да определи длъжностно лице, което да организира и/или да възлага обществени поръчки. С изключение на горното, в отсъствие на възложителя правомощията му, свързани с възлагане на обществени поръчки, се изпълняват от съответния заместник-кмет, определен от Кмета на община Генерал Тошево да възлага и сключва договори по обществени поръчки.

Данни за кореспонденция с Община Генерал Тошево във връзка с възлаганите обществени поръчки:
адрес: гр. Генерал Тошево, 9500
ул. „Васил Априлов” № 5
телефон:05731/2020, факс: 05731/ 2505
електронна поща: mail@toshevo.org

Официална страница на Община Генерал Тошево в интернет: www.toshevo.org
Работно време: 8.00 – 17.00 ч.

Пояснение: Част от документите, които се качват на сайта са написани с шрифт А4Р.  Шрифтът, може да се замени с друг кирилизиращ от наличните на вашия компютър или да бъде изтеглен от интернет и да се копира в папка шрифтове –  C:\WINDOWS\Fonts

Качени файлове


Top