Община Генерал Тошево
Актуално!
Община Генерал Тошево с нов сайт
Община Генерал Тошево има разработен нов сайт, който може...
Генерал Тошево отново с дарение за кампанията „Капачки за благотворителност – МБАЛ-Добрич“
Около половин тон пластмасови капачки и пластмасови бутилки, събирани...
Община Генерал Тошево с нов сайт
Стартира новият сайт на Община Генерал Тошево. Той ще...
Пленер по живопис „Бялата лястовица“ се провежда за трета поредна година в село Красен
Между 21 и 27 юни в село Красен се...
Митрополит Йоан освети втори параклис в община Генерал Тошево
В събота, 20 юни, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан...
Продължава предоставянето на услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Въпреки обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с...
Предстоящо събитие
Утре, 20 юни, ще се  освети новият параклис, носещ...
Лица в трудоспособна възраст се обучават за озеленители и строители
Във връзка със  сключен  Административен договор за предоставяне на...
Предстои преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
На 16 юни в Община Генерал Тошево се проведе...
Пленер по живопис
  • юли 11, 2016
  • Доротея
  • Коментарите са изключени за Публично състезание
  • 18072 Прегледа на публикацията

Публично състезание

1 .„Доставка на течни горива и смазочни материали за зареждане на моторни превозни средства на Община Генерал Тошево”

2. „Зимно поддържане  и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Община Генерал Тошево по обособени позиции“ 

3.“Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг, по обособени позиции“, във връзка с договор за безвъзмездна финансова помощ BG 16RFOP001-2.001-0090-C01 по проект BG 16RFOP001-2.001 „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр.Генерал Тошево“, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020″, съфинансиран от ЕС чрез ЕФРР“

4. „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обществени сгради, гр.Генерал Тошево по обособени позиции”, във връзка с договор за безвъзмездна финансова помощ BG 16RFOP001-2.001-0090-С01 по проект BG 16RFOP001-2.001 „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр.Генерал Тошево”, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж”2014-2020”, съфинансиран от ЕС чрез ЕФРР” – прекратена.

5.“Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради по обособени позиции: – Сграда с административен адрес – гр.Генерал Тошево, ул. „Патриарх Евтимий“ №2 – Сграда с административен адрес – гр.Генерал Тошево, ул.“Васил Априлов“ №6 – Сграда с административен адрес – гр.Генерал Тошево, ул.“Васил Априлов“ №27“, във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 16RFOP001-2.001-0158-C01 по проект : BG 16RFOP001-2.001-0158 „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, с адрес – ул. „Патриарх Евтимий“ №2, ул.“Васил Априлов“ №6 и ул.“Васил Априлов“ №27, гр.Ген. Тошево“, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж „2014-2020“, съфинансиран от ЕС, чрез ЕФРР“

6.„Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг, по обособени позиции”, във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 16RFOP001-2.001-0158-С01 по проект BG 16RFOP001-2.001-0158/14.10.2016 „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни  сгради с адрес – ул.”П. Евтимий” № 2, ул. „В. Априлов” № 6, ул. „В. Априлов” № 27, гр.Генерал Тошево”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансиран от ЕС чрез ЕФРР”

7. „Инженериг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Генерал Тошево по обособени позиции“, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG 16RFOP001-2.001-0157-C01/21.10.2016, по проект „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, с адрес – ж.к. „Александър Димитров“, бл.2, ж.к. „Александър Димитров“, блок 4 и ул. „Опълченска“ № 26, град Генерал Тошево, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансиран от ЕС, чрез ЕФРР“

8. „Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг, по обособени позиции”, във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 16RFOP001-2.001-0157-С01/21.10.2016, по проект BG 16RFOP001-2.001-0157 „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради с адрес – жк „Александър Димитров” блок 2, жк”Александър Димитров” блок 4, ул. „Опълченска” № 26, гр. Ген. Тошево финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансиран от ЕС чрез ЕФРР”

9. „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обществени сгради, гр.Генерал Тошево по обособени позиции”, във връзка с договор за безвъзмездна финансова помощ BG 16RFOP001-2.001-0090-С01 по проект BG 16RFOP001-2.001 „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр.Генерал Тошево”, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж”2014-2020”, съфинансиран от ЕС чрез ЕФРР”

10.  „Ремонтно-възстановителни работи на общински сгради, съоръжения, прилежащи площи и тротоари на територията на Община Генерал Тошево по 13 обособени позиции”

11.  „ Ремонтно – възстановителни  работи на общински сгради и пространства  на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”

12. „Изработване на проект за общ устройствен план на Община Генерал Тошево“

13.  „Доставка на нов многофункционален багер челен товарач  за нуждите  на Община Генерал Тошево“

14. „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Община Генерал Тошево по обособени позиции“

15.„Упражняване на строителен надзор по проект „Повишаване достъпа до TEN-T в гранична зона Негру Вода-Генерал Тошево”(„Increasing accessibility to the TEN-T in the border area Negru Voda-General Toshevo,)15.1.1.019, Договор №27989/09.03.2017 год. по програма INTERREG V-А Румъния-България 2014-2020 по обособени позиции – Прекратена

16. „Упражняване на строителен надзор по проект „Повишаване достъпа до TENT-T в гранична зона Негру Вода – Генерал Тошево“(„Increasing accessibility to the TEN-T in the border area Negru Voda – General Toshevo“),15.1.1.019, Договор №27989/09.03.2017 год. по програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 по обособени позиции“

17. „Ремонтно-възстановителни работи на общински сгради и пространства на територията на Община Генерал Тошево по 12 обособени позиции“

18. „ Ремонтно – възстановителни работи на общински сгради и пространства на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”

19. „Изграждане на отоплителна, охладителна и климатична система  за общинска администрация по обособени позиции“, както следва: Обособена позиция №1: “Доставка, монтаж и пуск  експлоатация на климатична система тип сплит система, обезпечаваща охлаждането на общинската администрация, намираща се на първи и втори етаж от сградата на Община Генерал Тошево“; Обособена позиция №2: “Доставка, монтаж и пуск в експлоатация на VRF климатична система, обезпечаваща охлаждането на общинската администрация, намираща се на трети и четвърти етаж от сградата на Община Генерал Тошево“

20. „Ремонтно-възстановителни работи на общински сгради и пространства на територията на Община Генерал Тошево по три обособени позиции”

21. „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Община Генерал Тошево по обособени позиции”

22. „Изпълнение на СМР по въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес – гр. Генерал Тошево, ул.“Опълченска“№26.” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 16RFOP001-2.001-0157-С01/21.10.2016, по проект: “Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, с адрес – ж.к. „Александър Димитров“, бл. 2, ж.к. „Александър Димитров“, бл. 4 и ул. „Опълченска“ № 26, гр. Генерал Тошево”, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР”

23. Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с. Спасово, с. Кардам и с. Люляково, Община Генерал Тошево“ – ПРЕКРАТЕНА

24. „Доставка на IT оборудване и телевизори по проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“ – ПРЕКРАТЕНА

25. „Консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на „Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с. Спасово, с. Кардам и с. Люляково, Община Генерал Тошево“

26. „Ремонтно-възстановителни работи на общински сгради, съоръжения, прилежащи площи и тротоари на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”

27. „Ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции“

28.  „Доставка на IT оборудване и телевизори по проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“

29. „Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с. Спасово, с. Кардам и с. Люляково, Община Генерал Тошево“

30. „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обекти – обществени сгради в гр.Генерал Тошево, по Оперативна програма „Рeгиoни в растеж ”2014-2020 г., по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ по три обособени позиции“

31. „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на сгради в гр.Генерал Тошево, във връзка с проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж”2014-2020”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР, по обособени позиции”

32. „Обновяване и развитие на прилежащ район на Исторически музей- Генерал Тошево по проект: ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“

33. „Строителни дейности по проект Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 по обособени позиции“:

Обособена позиция №1: „Реконструкция и обновяване на народно читалище „Пробуда – 1941“ – село Кардам по проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“;

Обособена позиция №2:  „Реконструкция и обновяване на народно читалище „Отец Паисий – 1897 г. – с. Спасово по проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“

34.„Зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа в Община Генерал Тошево по обособени позиции”

35.„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на община Генерал Тошево по обособени позиции: –Прекратена
Обособена позиция №1: “Рехабилитация на улица „Васил Алексиев“, град Генерал Тошево“;
Обособена позиция №2: “Реконструкция на улица „Втора“ в с. ЛЮЛЯКОВО“ и
Обособена позиция №3: „Реконструкция на улица „Антимовски хан“ в с. КАРДАМ“

36.„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на община Генерал Тошево по обособени позиции: 
Обособена позиция №1: “Рехабилитация на улица „Васил Алексиев“, град Генерал Тошево“;
Обособена позиция №2: “Реконструкция на улица „Втора“ в с. ЛЮЛЯКОВО“ и
Обособена позиция №3: „Реконструкция на улица „Антимовски хан“ в с. КАРДАМ“

37.„Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с. Спасово, с. Кардам и с. Люляково, Община Генерал Тошево“

38.“Строителни дейности по улица „Васил Алексиев“, гр. Генерал Тошево“

39.„Ремонтно-възстановителни работи на общински сгради, съоръжения, прилежащи площи и тротоари на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”

40.„Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: “Основен ремонт и обновяване на Спортна зала към СУ „Н.Й.Вапцаров – етап 2, находящ се на ул.”Васил Априлов” №9, УПИ VII- училище, кв. 85, по плана на гр. Генерал Тошево ”, по проект „Красива България”

41. Упражняване на строителен надзор на обект:„Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Генерал Тошево”, финансиран от „ОПОС 2014-2020“ по процедура чрез директно предоставяне BG BG16M10P002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“

42. „СМР на обект : „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Генерал Тошево”, финансиран от „ОПОС 2014-2020“ по процедура чрез директно предоставяне BG BG16M10P002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“

43.„Ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции“


Top