Община Генерал Тошево
Актуално!
Община Генерал Тошево с нов сайт
Община Генерал Тошево има разработен нов сайт, който може...
Генерал Тошево отново с дарение за кампанията „Капачки за благотворителност – МБАЛ-Добрич“
Около половин тон пластмасови капачки и пластмасови бутилки, събирани...
Община Генерал Тошево с нов сайт
Стартира новият сайт на Община Генерал Тошево. Той ще...
Пленер по живопис „Бялата лястовица“ се провежда за трета поредна година в село Красен
Между 21 и 27 юни в село Красен се...
Митрополит Йоан освети втори параклис в община Генерал Тошево
В събота, 20 юни, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан...
Продължава предоставянето на услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Въпреки обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с...
Предстоящо събитие
Утре, 20 юни, ще се  освети новият параклис, носещ...
Лица в трудоспособна възраст се обучават за озеленители и строители
Във връзка със  сключен  Административен договор за предоставяне на...
Предстои преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
На 16 юни в Община Генерал Тошево се проведе...
Пленер по живопис
  • юли 11, 2016
  • Доротея
  • Коментарите са изключени за Събиране на оферти с покана
  • 6041 Прегледа на публикацията

Събиране на оферти с покана

1.„Доставка на пътно-поддържащи машини по проект „Повишаване достъпността до TEN-T в гранична зона Негру Вода-Генерал Тошево („Increasing accessibility to the TEN-T in the border area Negru Voda-General Toshevo,)15.1.1.019, Договор №27989/09.03.2017 год. по програма INTERREG V-А Румъния-България 2014-2020 по обособени позиции“

2. „Обществен превоз по маршрутни разписания по линии от общинска и областна транспортна схема “

3. „Обществен превоз по маршрутни разписания по линии от областна транспортна схема“

4. „Доставка на абонаменти карти за междуселищен транспорт по маршрутни разписания по линии от общинска и областна транспортна схема за нуждите на Община Генерал Тошево „ 

5. „Доставка на абонаментни карти за междуселищен транспорт по маршрутни разписания по линии от областна транспортна схема за нуждите на Община Генерал Тошево“

6. „Осъществяване на авторски надзор на проект „Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с. Спасово, с. Кардам и с. Люляково, Община Генерал Тошево“

7.„Упражняване на авторски надзор по обособени позиции“

8.  „Доставка на абонаменти карти за междуселищен транспорт по маршрутни разписания по линии от областна транспортна схема за нуждите на Община Генерал Тошево“

9.„Упражняване на авторски надзор за обект: „Реконструкция и обновяване на народно читалище „Пробуда – 1941“ – село Кардам по проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“

10. “Упражняване на авторски надзор за обект: „Реконструкция и обновяване на народно читалище „Отец Паисий – 1897 г. – с. Спасово по проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“

11.„Осъществяване на авторски надзор по проект: Обновяване, ремонт и реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ „Христо Смирненски“ в УПИ I-училище, квартал 124 по ПРЗ на град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич“ – Прекратена

12.Осъществяване на авторски надзор на проекти „Реконструкция на част от уличната мрежа на с. Люляково”- етап I- ул. „Втора” и „Реконструкция на част от уличната мрежа на с. Кардам”- етап I- ул. „Антимовски Хан

13.“Осъществяване на авторски надзор на проект „Рехабилитация на улица „Васил Алексиев“, гр. Генерал Тошево“

14.„Осъществяване на авторски надзор по проект: Обновяване, ремонт и реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ „Христо Смирненски“ в УПИ I-училище, квартал 124 по ПРЗ на град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич“

 

 


Top