Община Генерал Тошево
Актуално!
Община Генерал Тошево с нов сайт
Община Генерал Тошево има разработен нов сайт, който може...
Генерал Тошево отново с дарение за кампанията „Капачки за благотворителност – МБАЛ-Добрич“
Около половин тон пластмасови капачки и пластмасови бутилки, събирани...
Община Генерал Тошево с нов сайт
Стартира новият сайт на Община Генерал Тошево. Той ще...
Пленер по живопис „Бялата лястовица“ се провежда за трета поредна година в село Красен
Между 21 и 27 юни в село Красен се...
Митрополит Йоан освети втори параклис в община Генерал Тошево
В събота, 20 юни, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан...
Продължава предоставянето на услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Въпреки обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с...
Предстоящо събитие
Утре, 20 юни, ще се  освети новият параклис, носещ...
Лица в трудоспособна възраст се обучават за озеленители и строители
Във връзка със  сключен  Административен договор за предоставяне на...
Предстои преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
На 16 юни в Община Генерал Тошево се проведе...
Пленер по живопис
  • юли 11, 2016
  • Доротея
  • Коментарите са изключени за Събиране на оферти с обява
  • 8434 Прегледа на публикацията

Събиране на оферти с обява

1. „ИЗГРАЖДАНЕ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА ИЗКУСТВЕНИ НЕРАВНОСТИ И ПОВДИГНАТИ ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ ПО ОБЩИНСКАТА И РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО”

2.“Строителни  работи по рехабилитация на улици и ремонт на тротоари  в гр. Генерал Тошево,  по обособени позиции”

3.„Монтаж на хидравличен подемник за осигуряване на достъпна среда в сграда за обществено обслужване”, по проект „Красива България”

4. „Доставка на хляб и тестени изделия” 

5. „Доставка на пакетирани хранителни стоки”

6. „Доставка на хляб и тестени изделия“

7. Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания на Община Генерал Тошево, по обособени позиции

8.Изпълнение на дейности по доставка на хляб и основни хранителни продукти в малките селища на община Генерал Тошево, по обособени позиции

9. „Доставка на мобилни устройства-таблети и аксесоари за тях за нуждите на Община Генерал Тошево“

10. „Доставка на пътно-поддържащи машини по проект „Повишаване достъпността до TEN-T в гранична зона Негру Вода-Генерал Тошево („Increasing accessibility to the TEN-T in the border area Negru Voda-General Toshevo,)15.1.1.019, Договор №27989/09.03.2017 год. по програма INTERREG V-А Румъния-България 2014-2020 по обособени позиции“

11. Доставка на офис оборудване по проект „Повишаване достъпността до TEN-T в гранична зона Негру Вода-Генерал Тошево“ („Increasing accessibility to the TEN-T in the border area Negru Voda-General Toshevo,)15.1.1.019, Договор №27989/09.03.2017 год. по програма INTERREG V-А Румъния-България 2014-2020

12. Публичност и информация по проект „Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа”, /LEARN „Listen, Educate, Act and Read in a Network”/, реф. № 16.5.2.056, финансиран по Договор за БФП Договор № 70417/24.05.2017г., по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР”

13. Доставка на оборудване по проект „Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа”, /LEARN „Listen, Educate, Act and Read in a Network”/, реф. № 16.5.2.056, финансиран по Договор за БФП Договор № 70417/24.05.2017г., по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

14. Проектиране на обекти на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции:  Обособена позиция №1: „Проектиране за кандидатстване по Красива България“; Обособена позиция №2: „Проектиране Спортна зала град Генерал Тошево“ и  Обособена позиция №3:  „Проектиране ЦНСТ за стари хора  град Генерал Тошево“

15. Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания на Община Генерал Тошево, по обособени позиции

16. „Доставка на метачна машина със седящ водач и вакуумно засмукване по проект „Повишаване достъпността до TEN-T в гранична зона Негру Вода-Генерал Тошево („Increasing accessibility to the TEN-T in the border area Negru Voda-General Toshevo,)15.1.1.019, Договор №27989/09.03.2017 год. по програма INTERREG V-А Румъния-България 2014-2020“

17. „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания на Община Генерал Тошево, по обособени позиции“ 

18. Доставка на технологично оборудване, инсталация, обучение и гаранционна поддръжка за нуждите на Община Генерал Тошево – прекратена

19. Доставка на технологично оборудване, инсталация, обучение и гаранционна поддръжка за нуждите на Община Генерал Тошево 

20. „Рехабилитация  на участък, с дължина 7020 м.л, от довеждащ водопровод от ПС Малина до водоем 300 м3 в гр. Генерал Тошево и прилежащите съоръжения към него“

21. „Проектиране по проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“ по обособени позиции“

22. „Изготвяне на технически проекти за нуждите на Община Генерал Тошево за обекти : „Основен ремонт на асфалтовата настилка на улици в гр. Генерал Тошево” и  ”Основен ремонт на асфалтовата настилка на площад  пред кметство в с. Изворово”

23. Консултантски услуги – управление на проект: „Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с. Спасово, с. Кардам и с. Люляково, Община Генерал Тошево“

24.  „Основни ремонти на обекти в гр. Генерал Тошево по обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Преустройство, технологично оборудване и газифициране на кухненски блок в ДГ „Пролет”, гр. Генерал Тошево” и Обособена позиция №2: “ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА” в УПИ VII- училище, кв. 85, гр. Генерал Тошево, област Добрич“ -ПРЕКРАТЕНА

25. „Основни ремонти на обекти в гр. Генерал Тошево по обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Преустройство, технологично оборудване и газифициране на кухненски блок в ДГ „Пролет”, гр. Генерал Тошево” и Обособена позиция №2: “ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА” в УПИ VII- училище, кв. 85, гр. Генерал Тошево, област Добрич“ 

26. „Избор на изпълнител за осигуряване на публичност и популяризиране на проекти на Община Генерал Тошево, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, по две обособени позиции.”

27. „Избор на изпълнител за осигуряване на публичност и популяризиране на проекти на Община Генерал Тошево, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, по две обособени позиции, за възлагане, съгласно чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“

28. „Упражняване на строителен надзор за нуждите на Община Генерал Тошево по обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Строителен надзор за обекти: „Основен ремонт и обновяване на  Спортна зала гр. Генерал Тошево“ и „Преустройство, технологично оборудване и газифициране на кухненски блок в ДГ „Пролет“ гр. Генерал Тошево“” и Обособена позиция №2: “Строителен надзор на обекти: „Благоустрояване вътрешно квартално пространство кв.35 гр. Генерал Тошево“ и „Площадка безопасност на движението – инженеринг““

29.“Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Благоустрояване вътрешно квартално пространство кв.35 гр. Генерал Тошево“-ПРЕКРАТЕНА

30.“Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Благоустрояване вътрешно квартално пространство кв.35 гр. Генерал Тошево“

31.„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, по обособени позиции” 

32.„Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг, във връзка с проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР, по обособени позиции“

33.„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканска и областна транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания на Община Генерал Тошево, по обособени позиции”

34. „Доставка на гардероби и маси за нуждите на Ученическо общежитие – гр. Генерал Тошево”

35. „Доставка и монтаж на контейнери и автоспирка на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”

36. „Осъществяване на строителен надзор по проект „Обновяване, ремонт и реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ „Христо Смирненски“ в УПИ I-училище, квартал 124 по ПРЗ на гр. Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич“

37. „Строително-монтажни работи по проект „Обновяване, ремонт и реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ „Христо Смирненски“ в УПИ I-училище, квартал 124 по ПРЗ на гр. Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич“

38.„Консултантски услуги по управление на проект: „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на Община Генерал Тошево“

39.„Упражняване на строителен надзор на строителни обекти по проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“

40.„Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. 1 – 5 и ал. 2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на територията на град Генерал Тошево по обособени позиции“прекратена

41.“Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. 1 – 5 и ал. 2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на територията на град Генерал Тошево по обособени позиции“

42.„Консултантски услуги за упражняване на независим строителен надзор на обект: „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на Община Генерал Тошево“- Прекратена

43.„Консултантски услуги за упражняване на независим строителен надзор на обект: „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на Община Генерал Тошево “

44.„Упражняване на строителен надзор за нуждите на Община Генерал Тошево за обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО УЛИЦА „ВАСИЛ АЛЕКСИЕВ“ ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО“ – ПРЕКРАТЕНА

45. „Упражняване на строителен надзор за нуждите на Община Генерал Тошево за обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО УЛИЦА „ВАСИЛ АЛЕКСИЕВ“ ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО“

46. „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на детски градини в гр. Генерал Тошево по обособени позиции“ -ПРЕКРАТЕНА

47. „Външна техническа помощ за организация и управление на проект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци – гр.Генерал Тошево”, финансиран от „ОПОС 2014-2020“ по процедура чрез директно предоставяне BG BG16M10P002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“

48.„Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на детски градини в гр. Генерал Тошево по обособени позиции“

49. „Изпълнение на мерки за комуникация и информация по проект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци – гр.Генерал Тошево”, финансиран от „ОПОС 2014-2020“ по процедура чрез директно предоставяне BG BG16M10P002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ в три обособени позиции


Top