Община Генерал Тошево

Архитектура

Звено „Архитектура, надзор, незаконно строителство и регулация"

Регистър на протоколи от ОЕСУТ 2021 г.

Регистър на издадени строителни разрешения

Регистър на издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строеж

Регистър на заверени технически паспорти

Заповеди