Община Генерал Тошево

Архитектура

Звено „Архитектура, надзор, незаконно строителство и регулация"

Обявления

Регистър на протоколи от ОЕСУТ 2021 г. - 2024 г.

Регистър на издадени строителни разрешения

Регистър на издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строеж

Регистър на заверени технически паспорти

Регистър на издадените разрешения за промяна предназначението по чл. 147А

Заповеди