Община Генерал Тошево

ISO

Община Генерал Тошево притежава сертификат за управление на качеството на услугите за гражданите ISO 9001:2015
Дата на издаване: 16 декември 2023 г.
Валиден до: 15 декември 2026 г.
Сертификат № : BG12/74299
Община Генерал Тошево притежава сертификат за Система за управление на околната среда в съответствие със стандарта ISO 14001:2015
Дата на издаване: 16 декември 2023 г.
Валиден до: 15 декември 2026 г.
Сертификат №: BG12/74300

 

Проверка валидност на сертификат можете да направите тук

Сертификат за управление на качеството на административните услугите

Сертификат за Система за управление на околната среда

Декларация за Политиката по качеството и околната среда на Община Генерал Тошево

Харта на клиента