Община Генерал Тошево

ISO

Община Генерал Тошево притежава сертификат за управление на качеството на услугите за гражданите ISO 9001:2015
Дата на издаване: 16 декември 2020 г.
Валиден до: 15 декември 2023 г.
Сертификат № : BG12/74299
Община Генерал Тошево притежава сертификат за Система за управление на околната среда в съответствие със стандарта ISO 14001:2015
Дата на издаване: 16 декември 2020 г.
Валиден до: 15 декември 2023 г.
Сертификат №: BG12/74300ISO 14001

 

Проверка валидност на сертификат можете да направите тук

Сертификат за управление на качеството на административните услугите

Сертификат за Система за управление на околната среда

Декларация за Политиката по качеството и околната среда на Община Генерал Тошево

Харта на клиента