Община Генерал Тошево

Кметски екип и приемни дни

График на приемните дни

 

Валентин  Димитров
кмет

Приемни дни:
Понеделник – 13.0015.30 ч.

 

 

 

 

Роден в град Генерал Тошево. Семеен, с две деца.

Образование и квалификации:

висше, степен „Магистър“, ,специалност „Икономика на индустрията“, Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” – Свищов, 2004г.;

висше, степен „Бакалавър“, ,специалност „Икономика на индустрията“, Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” – Свищов, 2002г.;

-  специализация „Специализация и правоспособност на специалист с висше образование по английски език“, Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” – Свищов, 2002г.;

средно, ТМТ „Юрий Гагарин“ гр. Генерал Тошево.

 

Професионален опит:

От 03.08.2009 г. до 2015 г. -  главен експерт и финансов контрольор в Община Генерал Тошево;

От 09.11.2015г. до момента – кмет на Община Генерал Тошево;

От 18.03.2016 г. до момента – председател на УС на МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО”;

От 2019 г. до 2020 г.  – член на управителния съвет на Проект „Красива България“;

От 26.02.2020 г. до 27.02.2024 г. – член на управителния съвет на НСОРБ.

 

 

Деян Димитров
заместник-кмет

Ресор - Стопански дейности

Приемни дни:
Вторник – 13.0015.00 ч.

 

 

Роден в град Генерал Тошево. Семеен.

Образование и квалификации:

- висше, степен „Магистър“, ,специалност „Финанси“, Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” – Свищов, 2009 г.;

- висше, степен „Бакалавър“, специалност  „Застраховане и социално дело“, Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” – Свищов, 2007 г.;

- средно, ФСГ „Васил Левски“, гр. Добрич.

 

Професионален опит:

От 13.06.2007 г. до 25.10.2012 г. -  СОК в „УниКредит Булбанк” АД, гр. Генерал Тошево;

От 01.06.2013 г. до 25.11.2015 г. – кредитен инспектор в Кооперация „ВЗКАЧС Генерал Тошево”, гр. Генерал Тошево;

От 25.11.2015 г. до момента  – заместник-кмет на Община Генерал Тошево.

 

Катерина Николова
секретар

 

 

 

 

 

 

Родена в град Генерал Тошево. Семейна, с едно дете.

 Образование и квалификации:

- висше, степен „Магистър“, ,специалност „Счетоводство и контрол“, Икономически университет – Варна, 1996г.;

- висше, степен „Магистър“, специалност  „Право“, ВСУ „Черноризец Храбър“ гр. Варна, 2014г.;

- юридическа правоспособност към Министерство на правосъдието, 2014г.;

- сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор, 2007г.;

- специализация „Организация на административната дейност и процес“, ВСУ „Черноризец Храбър“ гр. Варна, 2008г.;

- специализация „Европейска административна практика“, ВСУ „Черноризец Храбър“ гр. Варна, 2008г.;

- специализация „Управление на администрацията“, ВСУ „Черноризец Храбър“ гр. Варна, 2007г.

- средно, СОУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Генерал Тошево.

 

Професионален опит:

От 01.02.1997г. до 31.05.2001г. -  финансов ревизор в Териториала дирекция «Държавен финансов контрол» гр. Добрич към Министерство на финансите;

От 01.06.2001г. до 30.04.2006г. - старши вътрешен одитор в Териториална дирекция на Агенция за държавен вътрешен финансов контрол» – гр. Добрич;

От 01.05.2006г. до 31.01.2012г. - ръководител звено «Вътрешен одит» при Община Генерал Тошево;

От 01.02.2012г. до 31.10.2018 г.  - главен вътрешен одитор в Община град Добрич;

От 01.11.2018г. до 31.12.2019г. - директор дирекция «Административно-правно, информационно обслужване и технологии и управление на собствеността» в Община Генерал Тошево;

От 01.01.2020 г. до момента – секретар на Община Генерал Тошево

 

 

За контакти:

05731/20-20, 05731/44-20, факс 05731/25-05

  mail@toshevo.org

График за приемните дни в Община Генерал Тошево

Валентин Димитров – Кмет
Понеделник - 13.30 – 15.30 ч.

Деян Димитров – заместник-кмет
Вторник - 13.00 – 15.00 ч.