Община Генерал Тошево

Избори за народни представители 11 юли 2021 г.

По повод предстоящите избори за народни представители на 11 юли 2021г. Централната избирателна комисия е изработила 30-секундни видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите.

https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/campaign/video

 

Информация за Изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Покана за консултация за сформиране състава на СИК и ПСИК в Община Генерал Тошево за Изборите за народни представители на 11.07.2021г.

Във връзка с произвеждане на изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г., и на основание чл.91, ал.1 от Изборния кодекс, кметът на община Генерал Тошево кани представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 45-то Народно събрание на консултация за сформиране състава на секционните избирателни комисии и ПСИК на 03.06.2021 г. (четвъртък) от 14:00 часа в зала „Дора Габе“ на общинска администрация Генерал Тошево - етаж трети.

Заявленията се подават в:

Община Генерал Тошево,

Център за административно обслужване,

ул. „Васил Априлов” №5,

9500 гр. Генерал Тошево

 

е-адрес: mail@toshevo.org

https://generaltoshevo.bg/

тел: 05731 2020; факс 25-05