Община Генерал Тошево

Избори за народни представители 4 април 2021 г.

Информация за Изборите за народни представители на 4 април 2021 година

Важно!

Обучението на членове на СИК в Община Генерал Тошево ще се проведе на 30 март /вторник/ от 13.00 и 15.00 часа в залата на първия етаж в сградата на общината.

Повече информацията в прикачения файл График за обучение на СИК.

ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА СИК С МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

В Община Генерал Тошево и  машинно гласуване ще има в следните секции:

081200001, 081200002, 081200003, 081200004, 081200005, 081200006, 081200007, 081200008 - всички в гр. Генрал Тошево, 081200021 - Йовково, 081200023 и 081200024 в Кардам, 081200027 в Къпиново, 081200028 в Люляково, 081200034 в Присад, 081200035 в Пчеларово, 081200039 в Росица, 081200043 и 081200044 в Спасово.

СИК брошура

СИК плакат

СИК ръководство

Обучителен клип

По повод предстоящите избори за народни представители на 4 април 2021г.
Централната избирателна комисия е изработила 30-секундни видеоклипове с цел
разясняване правата и задълженията на гражданите.

https://www.cik.bg/bg/ns2021/campaign/video

 

Ред за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

С Решение № 2159 - НС от 02.03.2021 г. на ЦИК https://www.cik.bg/bg/decisions/2159/2021-03-02 е определен реда за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето.

Заявлението се подава не по-късно от 3 дни преди изборния ден - 31.03.2021 г., от избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето. Приложение 1 към Решение № 2159 - НС от 02.03.2021г. на ЦИК  трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено по един от изброените по-долу начини:

от упълномощено лице
изпратено по пощата
на e mail: mail@toshevo.org без да се изисква квалифициран електронен подпис /КЕП/
факс: +359 57312505
или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес.
В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН (личен номер), постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК.

Към заявлението не се прилагат документи, освен пълномощно в свободен текст в случаите, в които се подава чрез пълномощник.

На територията на всяка община (район - в градовете с районно деление) се назначава най-малко една подвижна СИК при наличие на не по-малко от 10 избиратели, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация съгласно Закона за здравето, и заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.