Община Генерал Тошево

Избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съобщение от РИК Добрич

Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите Избори за народни представители на 2 април 2023 г.  „Сиела Норма“ АД, предлага възможност за обучение на членовете на СИК, които ще се проведат при следните параметри:

Предмет: Дистанционно обучение за работа с машина за гласуване за РИК 08 – Добрич      

Дата: 23.03.2023 г. (четвъртък), час: 18:00 ч., времетраене: 40 мин.

      Линк към обучителната он-лайн среща:   

Meeting ID: 350 180 349 68
Passcode: RPkLro

Следващите  дати за обучение можете да намерите на страницата на РИК Добрич

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Община Генерал Тошево напомня, че срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес, за гласуване с подвижна избирателна кутия за хора с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си в изборното помещение, и за издаване на удостоверения за гласуване на друго място изтича на 18.03.2023 год. (събота).

Във връзка с това общинска администрация, осигурява дежурство в събота на 18.03.2023 год. (събота) от 9.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 18.00 часа


2. Община Генерал Тошево уведомява всички избиратели в общината, че осигурява дежурства на  25.03.2023 год. (събота) от 9.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 18.00 часа, за приемане на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, както и за подаване на заявления от избиратели, които имат право да гласуват, но които са изпуснати.

Избирател, чийто постоянен адрес и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление не по-късно от 14 дни преди изборния ден до кмета на общината/кметството/кметския наместник (Приложение № 21-НС) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. След като бъдете вписан в избирателния списък по настоящ адрес, автоматично ще бъдете заличен от списъка по постоянния адрес и няма да можете да упражните правото си на глас там.

Срокът е до 18.03.2023 год. (събота)

Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборното помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление образец (Приложение № 67-НС), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или електронно заявление със същото съдържание чрез интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по постоянен адрес.

Когато е подадено заявление за гласуване по настоящ адрес и лицето е вписано в избирателния списък по настоящият му адрес - настоящото заявление се подава пред органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по настоящ адрес.

Срокът е до 18.03.2023 год. (събота)

Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 02.04.2023 год. се подава до кмета на общината (Приложение № 25-НС) не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Към заявлението се прилага един от следните документи: удостоверение за регистриран кандидат за народен представител, издадено от РИК; копие от документ за назначаване на член на ЦИК или удостоверение за регистрация на наблюдател, издадено от ЦИК; копие от удостоверение за назначаване на член на РИК, издадено от ЦИК.

Получилите удостоверения лица се заличават от избирателния списък на секцията по постоянен адрес.

Срокът е до 18.03.2023 год. (събота)

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък или за които е отпаднало основание за заличаване, могат да подадат писмено заявление (Приложение № 17-НС) до кмета на общината/кметството/кметското наместничество най-късно седем дни преди изборния ден.

Срокът е до 25.03.2023 год.

Избиратели, които имат право да гласуват, но които са пропуснати от избирателния списък или за които е отпаднало основанието за заличаване, могат да подадат писмено заявление (Приложение № 18-НС) до кмета на общината/кметство/кметско наместничество до предизборния ден.

Срокът е до 31.03.2023 год.

Всички приложения можете да намерите в Списък на изборните книжа за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. на ЦИК