Община Генерал Тошево

Изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

Подвижна секционна избирателна комисия

Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в община Генерал Тошево. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. Когато само настоящият адрес е в община Генерал Тошево, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес Приложение №67-НС

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 17.09.2021 г. (събота).

Ако бъде назначена подвижна избирателна комисия след този срок избирателите, които са пропуснали да подадат заявление могат да го направят в срок до 26.09.2022 г. (понеделник)

Заявленията се подават в: Община Генерал Тошево, Център за административно обслужване ул. Васил Априлов" 5

е-адрес: mail@toshevo.org

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.