Община Генерал Тошево

13 септември ’13

132 първокласници очакват училищата в общината

132 първокласници очакват училищата в общината

132 първокласници очакват училищата в общината

На 6 и 7 септември в Община Генерал Тошево се проведе поредното мероприятие по проект „Искаме и можем” – „Обучение и подготовка на учители за работа в мултикултурна среда”. 60 педагози от всички училища на територията на общината взеха участие в курса, като за целта бяха осигурени транспорт и кетъринг. Основна цел на двудневния семинар бе учителите да придобият допълнителна квалификация, свързана с методите на обучение и възпитание в мултикултурна среда, и билингвистични технологии за усвояване на български език от деца, за които българският не е майчин. Лектор през двата дни на обучение бе проф. Мария Баева, доказан специалист от СУ „Климент Охридски”.

Ръководителите на проекта очакват чрез подобни семинарни занятия учителите и възпитателите в Община Генерал Тошево да повишат своята компетентност при работа в мултикултурна среда, да изградят умения за взаимодействие с родители на деца и ученици от различни етноси, както и да се усвоят техники и методи за удовлетворяване на специфичните потребности при работа в интегрираща среда.

Още новини