Община Генерал Тошево

24 юни ’16

Бизнесът се запозна с актуалните възможности за евросубсидиране

Бизнесът се запозна с актуалните възможности за евросубсидиране

Бизнесът се запозна с актуалните възможности за евросубсидиране

Днес, 24-ти юни, в сградата на Община Генерал Тошево се проведе среща на Областен информационен център – Добрич с представители на малкия и среден бизнес в града ни, на която бяха представени актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

На срещата беше представена актуалната процедура за подбор BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за МСП“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, с краен срок на кандидатстване 19:00 часа на 12 октомври 2016 г.

Picture 048 [2]

Бизнесът беше запознат и възможностите за кандидатстване по актуални и предстоящи процедури по оперативните програми, включително и по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020. Лекторите от Областен информационен център – Добрич разясниха и различните мерки за осигуряване на заетост и възможности за обучение на безработни лица. Представени бяха и целите на процедурите, основните параметри, допустимите кандидати и проекти, допустимите дейности и разходи.

Picture 046 [1]

Още новини