Община Генерал Тошево

22 януари ’14

Близо 5 000 кг хранителни продукти получи Домашен социален патронаж

Близо 5 000 кг хранителни продукти получи Домашен социален патронаж

Близо 5 000 кг хранителни продукти получи Домашен социален патронаж

     Домашен социален патронаж Генерал Тошево обслужва 250 човека от 26 населени на територията на общината, а социалната  трапезария -  90 души. Така ежедневно 340 жители от общината се възползват от социалните  услуги на отдела. 

    Европейският социален модел приветства различните форми на солидарност, които правят живота на уязвимите групи малко по-добър. В тази връзка днес, 22 януари 2014 год., Български червен кръст дари на Домашен социален патронаж близо 5 000 кг с хранителни продукти на обща стойност 9 901, 39 лв. Солидното дарение е част от националната акция на червения кръст по преразпределяне на хранителните продукти от интервенционните запаси на Европейския съюз. За нуждите на социалната трапезария в общината с приемо-предавателен протокол бяха приети: 800 кг ориз, 250 кг брашно, 251 кг вафли, 600 кг захар, 2040 л олио, 300 кг боб, 400 кг леща, 102 кг конфитюр, 150 кг картофено пюре и 102 кг мед.

    Дарение от такъв мащаб ще обезпечи нуждите на социалната кухня от посочените продукти за един значителен период от време. Това от своя страна ще позволи на отдела, осъществяващ социалните услуги в община Генерал Тошево, да реализира икономии от бюджетните средства, което от своя страна ще позволи подпомагане  и на други уязвими групи чрез допълнителни социални услуги.

Още новини