Община Генерал Тошево

11 декември ’15

Декларация на Общински съвет за състоянието на републиканския път в посока Сърнено

Декларация на Общински съвет за състоянието на републиканския път в посока Сърнено

Декларация на Общински съвет за състоянието на републиканския път в посока Сърнено

На заседанието на Общински съвет Генерал Тошево, проведено вчера, 10 декември, с пълно единодушие бе гласувана декларация относно лошото състояние на републикански път III 9701 “Добрич – Победа – Методиево – Преселенци – Сърнено”, за което през миналата седмица бе организиран протест от жителите на десет тошевски села.

Ето какво гласи тя:

До министър–председателя на Република България

До министъра на регионалното развитие и благоустройството

До министъра на земеделието и горите

До председателя на Управителния съвет

на Агенция „Пътна инфраструктура

До парламентарната комисия по регионална политика,

благоустройство и самоуправление

Копие до:

Управителя на Областно пътно управление – Добрич

Областен управител на област Добрич

Депутатите от 8-ми МИР - Добрич

Д Е К Л А Р А Ц И Я

на Общински съвет Генерал Тошево

Относно: състоянието на републикански път III 9701 “Добрич – Победа – Методиево – Преселенци – Сърнено”

Общински съвет Генерал Тошево, като орган на местната власт, на свое заседание, състояло се на 10.12.2015 год., приема Декларация, с която категорично заявява своята подкрепа за исканията на жителите на селата Сираково, Сърнено, Калина, Великово, Горица, Преселенци и Спасово за пълна рехабилитация на републикански път III 9701 “Добрич – Победа – Методиево – Преселенци – Сърнено”.

В тази връзка Общински съвет Генерал Тошево ще използва всички законови механизми и ще настоява пред отговорните държавни институции за следното:

1. Включване на републикански път III 9701 “Добрич – Победа – Методиево – Преселенци – Сърнено” в програмата на Агенция „Пътна инфраструктура” за 2016 година за цялостна рехабилитация;

2. Залагане на средства от републиканския бюджет за следващата финансова година, с които да се обезпечат пътно-строителните дейности по отсечката, включително поставяне на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка;

3. С оглед силно изразения аграрен профил на община Генерал Тошево, ще представим в писмен доклад пред министъра на земеделието и горите значението на пътя за извозването на хилядите тонове селскостопанска продукция до пристанищата във Варна и Балчик, както и до областния и общински център;

4. Предвид отдалечеността на региона, както и типичните за Добруджа природни и метеорологични характеристики (равнинен релеф и динамични въздушни движения, особено през есенно-зимния период), от жизнена полза за местните жители е пряката и бърза връзка при възникнала спешна необходимост с Генерал Тошево, Добрич и Варна. 3атова ще инициираме подписка за социалните последици от липсата на „проходим път”;

5. Отчитайки непосредствената близост на селата до северното черноморие и тенденцията през последните години тук масово да се заселват английски и руски граждани, считаме, че е повече от необходимо в райони с туристически потенциал пътната инфраструктура да покрива средните европейски стандарти.

6. Паралелно с това, ще настояваме и за основен ремонт на републикански път III 2963 “Спасово-Сърнено-Белгун”, който е най-пряката връзка на селата в източната част на община Генерал Тошево с община Каварна.

В резултат на гореизложеното изразяваме надежда, че отговорните институции за състоянието на републикански път III 9701 “Добрич – Победа – Методиево – Преселенци – Сърнено” ще предприемат необходимите действия за неговото цялостно рехабилитиране.

Ще очакваме нашата Декларация да намери отражение в окончателният планов график за ремонти на Републиканска пътна инфраструктура в област Добрич за 2016 година.

 

Още новини