Община Генерал Тошево

25 март ’14

Ден на кмета

Ден на кмета

Ден на кмета

Днес, 25 март,  в Община Генерал Тошево се проведе Ден на кмета. Срещата бе водена от секретаря на общината г-жа Вяра Дянкова. Освен кметове и кметски наместници, на традиционната среща присъстваха представители на местни държавни институции и учреждения. В хода на разговорите бяха обсъдени сроковете за получаване на целеви субсидии от дирекция „Социално подпомагане”, Генерал Тошево. Представителя на Районно управление „Полиция” акцентира върху зачестилите телефонни измами. Обсъдени бяха промените, касаещи стопанисването и отдаването на общинските мери и пасища, както и залесяването по места. Главният счетоводител г-жа Мария Върбанова акцентира върху събирането на данъците и таксите, а секретарят на общината г-жа Вяра Дянкова открои подготовката за изборите на 25 май като съществен  момент в работата на кметовете и кметските наместници.

Още новини