Община Генерал Тошево

05 юли ’16

Ден на кмета, 5 юли 2016

Ден на кмета, 5 юли 2016

Ден на кмета, 5 юли 2016

Днес в Община Генерал Тошево се проведе ежемесечната среща между общинското ръководство и кметовете и кметските наместници. В рамките на срещата бяха обсъдени най-важните задачи в работата на местната администрация.

По традиция, в началото на проявата представителите на държавни институции представиха приоритетите си през летния сезон. От органите на реда апелираха към бдителност от страна на кметовете, заради зачестилите кражби на селскостопанска продукция. Директорът на Дирекция „Социално подпомагане” обърна внимание на старта за подаване на декларации за помощи за отопление, а представителят на В и К очаквано посочи, че В и К операторът работи по множество аварии на територията на общината и се стараят да решават проблемите в максимално къси срокове.

Кметът и неговият екип акцентираха върху събираемостта както на данъците, така и върху таксите от проведените конкурси за отдаване на общински земи. Представени бяха още спечеленият от Общинска администрация проект за социални услуги и предстоящите културни събития през летния период. Сериозно внимание се обърна на стартиралите пътно-ремонтни работи в общината и подготовката на плануваните през сезона строителни дейности по общинския сграден фонд в селата.

Още новини