Община Генерал Тошево

24 април ’17

Детска градина "Първи юни"

Детска градина "Първи юни"

Детска градина "Първи юни"

Наименование, вид на институцията и адрес на управление: Детска градина „Първи юни“ , ЕИК 000845578

Основание и дата на откриване: Основана през 1973 г.

Данни за преобразуване/промяна:Акт за преобразуване: Решение на Об.С №7-1 от 31.07.2015 г. Заповед № 712/01.08.16 г. на кмета на Община Генерал Тошево

Ръководство на детската градина/Директор:  Директор – Галина Младенова Желева

Адрес, телефон, електронен адрес и адрес в интернет: гр. Генерал Тошево, ул. „Мургаш“ № 1

05709/ 86 – 33; 0885 66 49 88

E-mail: prikazkaaa@abv.bg

facebook: ДГ Първи юни 

Имоти, ползвани за дейността на институцията: двуетажна масивна сграда със застроена площ – 373 кв. м. Дворно място – 3070 кв. м

Други данни от значение: Капацитет на детската градина – 120 места. Работи с 1 яслена и 4 градински групи.

Още новини