Община Генерал Тошево

21 април ’17

Детска градина „Пролет“

Детска градина „Пролет“

Детска градина „Пролет“

Наименование, вид на институцията и адрес на управление: Детска градина „Пролет“ , ЕИК 000850148

Основание и дата на откриване: Основана през 1974 г. Акт за откриване: №2/01.12.1985 г.

Данни за преобразуване/промяна:Заповед № 712/01.08.16 г. на кмета на Община Генерал Тошево 

Ръководство на детската градина/Директор:  Директор – Росица Донова Димитрова

Адрес, телефон, електронен адрес и адрес в интернет: гр. Генерал Тошево, ул. „Христо Ботев“ № 18; 05709/ 85- 90; 0885 6616 13; E-mail: odz_prolet_gt@abv.bg              facebook: ДГ Пролет

Имоти, ползвани за дейността на институцията: двуетажна масивна сграда със застроена площ – 1230 кв.м – дворно място – 5530 кв. м 

Други данни от значение: капацитет на детската градина – 122 места. Работи с 1 яслена и 4 градински групи.

Още новини