Община Генерал Тошево

21 декември ’18

„Доставка на абонаменти карти за междуселищен транспорт по маршрутни разписания по линии от областна транспортна схема за нуждите на Община Генерал Тошево “

„Доставка на абонаменти карти за междуселищен транспорт по маршрутни разписания по линии от областна транспортна схема за нуждите на Община Генерал Тошево “

„Доставка на абонаменти карти за междуселищен транспорт по маршрутни разписания по линии от областна транспортна схема за нуждите на Община Генерал Тошево “

Още новини